izvještaj markoviću

Uprava za sprečavanje pranja novca nadgledala račune dviju NVO

Ministarstvo pravde je za sjednicu pripremilo informaciju o primjeni Zakona o zaštiti svjedoka
99 pregleda 8 komentar(a)
Ažurirano: 27.03.2019. 21:26h

Iz Uprave za sprečavanje pranja novca izvijestili su Nacionalnu komisiju za borbu protiv korupcije i kriminala, koju vodi potpredsjednik Vlade Duško Marković, da su kontrolisali račune dviju nevladinih organizacije.

U dokumentu iz prošle godine, kojim se predstavlja izvještaj o radu u prvoj polovini 2012, a koji je nedavno proslijeđen članovima Komisije, Uprava je informisala NK da Ministarstvo finansija, Advokatska i Notarska komora, Agencija za nadzor osiguranja i Uprava za igre na sreću nijesu kontrolisale sumnjive transakcije, niti joj dostavile izvještaje iako su dužne da po zakonu kontrolišu svoje obveznike.

U dokumetu, koji potpisuje bivši direktor Predrag Mitrović, ističe se da je nijedan državni organ od 1. januara do 30. juna prošle godine, osim Uprave, nije napisao nijednu prekršajnu ni krivičnu prijavu zbog nepoštovanja zakona o sprečavanju pranja novca.

Uprava za sprečavanje pranja novca je u tom periodu, kako je napisao Mitrović, sprovela 73 kontrole nad agencijama za nekretnine, 37 nad građevinskim firmama, dvije nad nevladinim organizacijama i 16 kontrola za "druge djelatnosti".

Nacionalnu komisiju je Uprava policije obavijestila da je u prvom polugodištu 2012. procesuirala je specijalnom i osnovnom tužilaštvu 39 krivičnih prijava zbog sumnje u korupciju, kojima je obuhvaćeno 60 osoba i tri pravna lica zbog sumnje da su počinili 63 krivična djela. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na 1.007.593,80 eura i 60.000 dolara.

Tvrdio da su za pola godine sproveli skoro 130 kontrola: Mitrović (desno)

U dokumentu, kojim se referiše koje je od mjera iz Akcionog plana realizovala policija, stoj da je Uprava za antikorupcijsku inicijativu u istom periodu policiji dostavila 20 obavještenja koje sadrže sumnju u postojanje korupcije, a Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomije po jednu.

“Od strane Uprave za sprečavanje pranja novca policiji su dostavljena tri obavještenja o sumnjivim transakcijama, povodom kojih se preduzimaju sve neophodne mjere i radnje na policijskom nivou. U 24 slučaja su razmijenjena informacije i obavještenja. Poreska uprava je dostavila 22 obavještenja, kao odgovor na zahtjev Uprave policije, od Uprave za nekretnine je primljeno 19 obavještenja, a od Uprave carina 14 obavještenja, po kojima je policija postupala. NVO MANS je dostavila jednu prijavu, po kojoj se postupa”, piše u dokumentu od jula prošle godine, koji je sada proslijeđen članovima Komsiije.

Dodaje se kako je u “toku izrada Nacrta protokola o saradnji Uprave policije i Tužilaštva, kojim bi se prevazišli problemi evidentirani u zajedničkom radu policije i tužilaštva i unaprijedila međuinstitucionalna saradnja”.

Ministarstvo pravde je za sjednicu pripremilo informaciju o primjeni Zakona o zaštiti svjedoka, u kojoj piše da je Komisija za zaštitu svjedoka van suda do sada imala u radu dva slučaja. Sjednica komisije planirana je za 29. april, nakon godinu pauze.

Zna li Stevanović nešto o ubistvu Duška Jovanovića?

Vrhovno državno tužilaštvo obavijestilo je Komisiju da je u sklopu istrage za ubistvo urednika “Dana” Duška Jovanovića, reagujući na pismo izvjesnog Slobodana Stevanovića iz Niša, 5. novembra 2010. zatražilo “određene provjere prikupljanjem potrebnih obavještenja od ZIKS-a.

“Rezultat dobijenih obavještenja nije pružao osnov za preduzimanje radnji u pravcu krivičnog gonjenja individualno određenog lica kao mogućeg saizvršioca krivičnog djela. U državnom tužilaštvu i Upravi policije u toku je postupak prikupljanja potrebnih obavještenja u cilju utvrđivanja identiteta svih učesnika u ovom ubistvu. Zadnja radnja koja je preduzeta u cilju rasvjetljavanja ovog ubistva obavljena je dana 11. aprila 2012. godine, ponovnim saslušanjem svjedoka, iz čijeg iskaza se ne utvrđuju nove činjenice i okolnosti koje bi bile od značaja za rasvjetljavanje predmetnog krivično- pravnog događaja“, piše u dokumentu koji potpisuje zamjenik vrhovnog tužioca Veselin Vučković.

Galerija