Plaža u Čanju

Bar: Prijetnje zbog zakupa plaže

Gardašević je od ranije poznat policiji zbog sličnih krivičnih djela, a spekuliše se i da je blizak s članovima Bujićevog klana
348 pregleda 0 komentar(a)
Uhapšenik, hapšenje, Foto: Telegraph
Uhapšenik, hapšenje, Foto: Telegraph
Ažurirano: 19.04.2013. 18:25h

Nikšićanin Velizar Gardašević (41), nastanjen u Baru, uhapšen je zbog sumnje da je na štetu A.P. i A.N. iz Bara, počinio krivično djelo prinuda u pokušaju.

Iz Uprave policije je saopšteno da je Gardašević njima dvojici prijetio govoreći im da će ih fizički povrijediti, ukoliko ne prepusti njemu i Veselinu Kaleziću iz Podgorice zakup plaže u Čanju.

"Navedeni dio plaže je prošle sezone, ljeta 2012. bio podijeljen na dva dijela. Jedan dio su zakupljivali V.K. i osumnjičeni V.G, dok su zakupci drugug dijela plaže bili A.P. i A.N. Rješenjem nadležnog državnog organa, dva dijela plaže su objedinjena i stavljena na tender za zakup za predstojeću ljetnju sezonu kao jedna cjelina. Prijetnje su uslijedile nakon što su A.P. i A.N. odbili da povuku ponudu na tenderu", saopšteno je iz Uprave policije.

Gardašević, koji je uz krivičnu prijavu, predat zamjeniku Višeg državnog tužioca u Podgorici, hapšen je i 18. marta, zbog sumnje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo fal­si­fi­ko­va­nje isprave.

Tada je policija kod njega pro­na­šla do­ku­men­ta Slo­vač­ke, na ko­ji­ma se na­la­zi­la fo­to­gra­fi­ja Gar­da­še­vi­ća, za ko­ja se od­mah po­sum­nja­lo da su fal­si­fi­ko­va­na jer su po­da­ci gla­si­li na dru­go ime.

Gar­da­še­vić je od ra­ni­je po­znat po­li­ci­ji zbog slič­nih kri­vič­nih dje­la, a spe­ku­li­še se i da je bli­zak s čla­no­vi­ma Bu­ji­će­vog kla­na.