UNESCO usvojio odluke koje se odnose na kulturno-istorijsko područje Kotora

Delegaciju Crne Gore na Komitetu predvodi Ambasadorka Crne Gore pri UNESCO, Dragica Ponorac, a delegaciju čine generalni direktor za kulturnu baštinu, Aleksandar Dajković, predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić i generalna sekretarka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO, Milica Nikolić
129 pregleda 3 komentar(a)
Bahrein sastanak UNESCO, Foto: Mku.gov.me
Bahrein sastanak UNESCO, Foto: Mku.gov.me
Ažurirano: 30.06.2018. 20:12h

Na sastanku UNESCO Komiteta za svjetsku baštinu u Bahreinu usvojene su odluke koje se odnose na Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora i Stećke-srednjovjekovna groblja.

Crna Gora ima četiri upisana dobra na UNESCO listi svjetske baštine - Prirodno i kulturno-istorijsko Područje Kotora, Nacionalni park Durmitor, Stećke – srednjovjekovna groblja (tri lokaliteta u okviru multinacionalne nominacije: Grčko groblje i Bare Žugića na Žabljaku, kao i Grčko groblje u Plužinama) i Venecijanska utvrđenja od XVI do XVII vijeka (Kotorska tvrđava u okviru multinacionalne nominacije).

"Prethodne odluke Komiteta posebno su bile važne za Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora, a posebno Odluka iz Istanbula iz 2016. godine, kada je državi postavljen niz zahtjeva koje je trebalo ispuniti do kraja narednog izvještajnog perioda (01. decembar 2017. godine). Ovogodišnja Odluka daje opštu ocjenu da su pokrenuti bitni procesi i da je napravljen pomak, ali da postoji niz prijetnji koje bitno utiču na izuzetnu, univerzalnu vrijednost, zbog čega se zahtijeva dodatna posvećenost u primjeni Konvencije, nastavak moratorijuma, dodatna pojašnjenja u odnosu na određena pitanja, organizacija reaktivne monitoring misije Području, kao i ažuriranje Izvještaja do kraja januara 2019. godine, kako bi finalna Odluka o Kotoru bila donešena na zasijedanju Komiteta naredne godine", navodi se u saopštenju Ministarstva kulture.

Teme ovogodišnjeg zaisjedanja, kako se dodaje, biće i predati materijali koji se odnose na dopunu Tentativne liste Crne Gore. Dosadašnja Tenativna lista (tzv. Lista čekanja) sadržala je arheološke lokalitete Duklju i Stari Bar, Nacionalni park Biogradsku goru, te Istorijsko jezgro Cetinja.

Ove godine upućeni su materijali koji se odnose na Stari grad Ulcinj i Bukove šume, kao najava za priključivanje postojećem multinacionalnom upisu na UNESCO listu. Tentativna lista će biti potvrđena na Komtitetu, a procedura nalaže da dobra moraju biti makar godinu dana na Tentativnoj listi, nakon čega se može početi sa procedurom izrade nominacionih dosijea.

Komitet će donijeti Odluku koja se odnosi na proširenje nominacije Venecijanskih utvrđenja na tvrđavu Forte Mare u Herceg Novom, koji je predat u januaru ove godine, ali Nacrt Odluke kaže da je prerano za ovaj upis, kao i da je potrebno sprovesti niz mjera kako bi se izvršila sanacija tvrđave prije njenog upisa na UNESCO.

Delegaciju Crne Gore na Komitetu predvodi Ambasadorka Crne Gore pri UNESCO, Dragica Ponorac, a delegaciju čine generalni direktor za kulturnu baštinu, Aleksandar Dajković, predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić i generalna sekretarka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO, Milica Nikolić.