KULTURNO BOGATSTVO

Muzej u Bijelom Polju novim sadržajima privlači posjetioce

Etnolog Željko Raičević je kazao da je želja stručnjaka bila da naprave atraktivnu postavku, interesantnu posjetiocima
449 pregleda 2 komentar(a)
Zavičajni muzej, Bijelo Polje, Foto: Vijesti
Zavičajni muzej, Bijelo Polje, Foto: Vijesti
Ažurirano: 27.03.2019. 20:22h

Zavičajni muzej u Bijelom Polju obogatio je svoju zbirku atraktivnom postavkom sa tematskim i ambijentalnim cjelinama koje pokazuju kulturno-umjetničko bogatstvo tog kraja kao i način života ljudi, te zaostavštinom Rista Ratkovića.

Kao posebna cjelina se izdvaja i zaostavština crnogorskog književnika Rista Ratkovića

Postavka je napravljena s namjerom da privuče što više posjetilaca u Muzej, te da se pokaže da to nije samo zgrada u kojoj se arhivira istorijska građa, kazao je "Vijestima" muzejski savjetnik, etnolog Željko Raičević.

On je kazao da je želja stručnjaka bila da prije svega naprave jednu atraktivnu postavku, interesantnu posjetiocima.

"To je prostor koji budi radoznalost posjetilaca, sa ciljem da se prikaže uloga Muzeja kao kreatora kulturnog života i jednog od nosilaca turističke ponude grada. U odnosu na prethodnu stalnu postavku, posjetioci Zavičajnog muzeja će biti u prilici da vide novu, urađenu na principima savremene muzeologije, koja hronološki prati tok događaja. Unaprijeđen je i prostor za posjetioce, čime je istaknuta unutrašnjost sa vidno naglašenim tematskim i ambijentalnim cjelinama", rekao je Raičević.

Kao posebna cjelina se izdvaja i zaostavština crnogorskog književnika Rista Ratkovića.

"Jedna od novosti koju će posjetioci imati priliku da vide u novoj postavci jeste zaostavština pjesnika i prvog crnogorskog romanopisca Rista Ratkovića. Kroz posebno organizovanu zbirku, biće prikazani originali rukopisa, lična dokumenta kao i natpisi u štampi koji svjedoče o životu i radu ovog velikana naše književnosti", rekao je Raičević. 

Raičević je podsjetio da se na prostoru bjelopoljske opštine nalaze mnogi spomenici kulture

Zavičajni muzej u Bijelom Polju osnovan je 1957. godine, a sama zgrada je svojevrstan spomenik kulture građena u periodu 1899-1905. godine za potrebe Ruždije Srednje svetovne škole.

Pored izložbenih aktivnosti Zavičajni muzej se bavi i sistematskim istraživanjem, prikupljanjem, proučavanjem, stručnom zaštitom, naučnom obradom, izlaganjem i publikovanjem pokretnih dobara značajnih ne samo za kulturu grada već i šire.

Spomenici kulture

Raičević je podsjetio da se na prostoru bjelopoljske opštine nalaze spomenici kulture kao što su crkve sv. Petra i Pavla (13. vijek), sv. Nikole (kraj 14. i početak 15 vijeka), sv. Nikole u Podvrhu (poč.17. vijeka), gradska Jusufa džamija (18. vijek), ruševine džamije u Radulićima (kraj 17. vijeka), kameni most na Bistrici (17. vijek), kao i mnogi drugi spomenici hrišćanske i islamske kulture koji predstavljaju najvredniji ansambl sačuvan u formi sakralne arhitekture.

Po svojim vrijednostima, istorijskom značaju i umjetničkim kvalitetima prelaze granice Crne Gore i mogu se uvrstiti u svjetsku kulturnu baštinu.

"Muzej je prvi put u toku svog postojanja započeo rad na više projekata od značaja za očuvanje i valorizaciju kulturnih dobara Bijelog Polja. Program se ostvaruje u saradnji sa Ministarstvom kulture a u okviru projekta „Programa, zaštite i očuvanja kulturnih dobara za prošlu godinu", konkurisalo se projektom "Narodni vez Bijelog Polja".

Projekat je prihvaćen i finansiranje je u cjelosti preuzelo Ministarstvo kulture. Realizovan je u planiranom roku, a izložbeni materijal prezentiran u stalnoj postavci Muzeja", kazao je Raičević.

Godišnji programi

Ove godine Muzej je konkurisao i kod Ministarstva finansija u okviru godišnjih programa, raspodjele sredstava od igara na sreću i programa očuvanja kulturnih dobara, sa novim projektima "Moj grad moj muzej" i "Muzejski vodič".

Urađena je nova stalna postavka, izvršena revizija muzejske građe i utvrđeno stanje muzejskog fundusa

"Prošle godine Muzej je bio aktivan učesnik godišnjeg programa očuvanja kulturnih dobara Ministarstva kulture na projektu "Evidencija nematerijalne kulturne baštine na teritoriji Crne. Gore".

U saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj "Bjelasica-Komovi" i lokalnom turističkom organizacijom napisani su tekstovi za info table, koje su postavljene ispred kulturnih, vjerskih i istorijskih objekata na području opštine.

Urađena je nova stalna postavka, izvršena revizija muzejske građe i utvrđeno stanje muzejskog fundusa", kazao je Raičević.

Preporučujemo za Vas