Advokat mora da plati 500 eura, jer je u knjizi citirao presudu

Advokat Boris Marinović podnio krivičnu prijavu protiv troje sudija Vrhovnog suda, koji su mu presudom zabranili knjigu
546 pregleda 7 komentar(a)
Boris Marinović, Foto: Arhiva Vijesti
Boris Marinović, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 31.01.2013. 21:01h

Advokat Boris Marinović podnio je krivičnu prijavu protiv troje sudija Vrhovnog suda Crne Gore, zato što su ga novčano kaznili, jer je u svojoj knjizi citirao presudu iz jednog krivičnog postupka.

Marinović je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnio krivičnu prijavu protiv sudija Vrhovnog suda Natalije Filipović, Radojke Nikolić i Branimira Femića zbog zloupotrebe službenog položaja.

On se na taj korak odlučio nakon što je drugostepenom presudom Višeg suda, kažnjen da plati 500 eura Z. P. i M. M., jer je u svojoj knjizi “Droga u Crnoj Gori” citirao iskaz okrivljenog Igora Milića, koji je dao na suđenju, a u kome je pominjao ovu dvojicu.

Milić je tada naveo da su Z. P. i M. M. davali drogu njegovom sada pokojnom bratu.

U drugostepenoj presudi Višeg suda, piše da je utvrđeno da Marinović nije imao saglasnost Z. P. i M. M. da se oni pod punim imenom i prezimenom pominju u knjizi, a nije dokazano da su oni imali bilo kakve veze sa događajem koji se opisuje u tom dijelu knjige.

Prema stavu suda, Marinović je povrijedio njihova prava ličnosti tako što se u knjizi, čiji je on autor, pominju njihova imena i prezimena u negativnom kontekstu u vezi sa drogom.

“Prava na slobodu izražavanja, primanja i prenošenje informacija propisana Ustavom, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Međunarodnim paktom o građanskim i civilnim pravima, nisu apsolutna prava i ona su ograničena radi zaštite ugleda i prava drugih. Marinović je, objavljivanjem u knjizi punih imena i prezimena M. M. i Z. P. a bez njihove saglasnosti, kao osoba koje imaju veze sa drogom, povrijedio dostojanstvo, ugled i čast oštećenih, što je dalo pravni osnov da im se dosudi naknada nematerijalne štete za duševne bolove koje su pretrpjeli zbog toga”, navodi se u presudi.

Sudije tvrde da je Marinović trebalo da izvrši anoniminizaciju podataka iz sudskih spisa i na taj način izbjegne negativne posljedice

Sudije tvrde da je Marinović trebalo da izvrši anoniminizaciju podataka iz sudskih spisa i na taj način izbjegne negativne posljedice koje je po tužioce izazvao objavljen tekst.

“Cilj koji je htio postići objavljivanjem knjige zasigurno ne bi bio narušen da je umjesto punih imena i prezimena i drugih lica koja se spominju u knjizi, bili navedeni samo njihovi inicijali”, piše u pravosnažnoj presudi Višeg suda.

Marinović, međutim, u krivičnoj prijavi tvrdi da sudije Višeg i Vrhovnog suda odlukama izazivaju pravnu nesigurnost kod građana i svojim radom doprinose neujednačavanju sudske prakse u istim slučajevima.

“Viši sud je preinačio ovu (presudu Osnovnog suda), na zakonu i dosadašnjoj sudskoj praksi, zasnovanu presudu i svojom odlukom usvojio tužbeni zahtjev, na koji način je prekoračio zakonska ovlašćenja. Sud je dužan da donosi odluke u skladu sa Ustavom, zakonima i slobodnim sudijskim uvjerenjem koje nije neograničeno, već vezano pravilima logičnog zaključivanja, činjenica utvrđenih u sudskom postupku kao i sudskom praksom suda za ljudska prava u Strazburu. Nedozvoljeno je u sličnim, pa i identičnim situacijama donositi suprotne odluke što je u praksi crnogorskih sudova postalo pravilo, a ne izuzetak”, piše u krivičnoj prijavi.

Marinović je podsjetio da je sudija Femić učestvovao u donošenju presude kojom se odbija revizija Vladimira Kekovića za naknadu štete protiv Buda Simonovića zbog iznošenja pogrešnih stavova o ikoni Filermosi, pozivajući se na slobodu izražavanja garantovanu Evropskom konvencijom.

“Isti sudija se, na prenošenje navoda iz pravosnažne presude Igoru Miliću, opet poziva na Evropsku konvenciju, ali drugi stav koji ograničava tu slobodu. Dakle, nema slobode izražavanja kad se prenose navodi iz pravosnažne presude crnogorskih sudova uprkos presudama koje sam navodio u postupku, a koje i sad citiram: 'novinar, odgovorni urednik i pravno lice koje je osnivač javnog glasila ne odgovaraju za štetu ako je neistinita ili nepotpuna informacija vjerno prenijeta iz sudskog postupka ili iz dokumenta nadležnog državnog organa', dodaje se u prijavi.

Marinović tvrdi da je čudno što su Z.P. i M. M. tužili njega, a ne Igora Milića ili Sud koji je tu presudu javno objavio.

Marinović tvrdi da je čudno što su Z.P. i M. M. tužili njega, a ne Igora Milića ili Sud koji je tu presudu javno objavio

Povukao knjige iz prodaje

Nakon što je presuda postala pravosnažna, a samim tim i obavezujuća, Marinović je “Gradskoj knjižari” u Podgorici, dostavio dopis sa zahtjevom da povlači knjige iz prodaje.

U zahtjevu je naveo da je prinuđen da povuče knjige zbog pravosnažne presude Višeg suda kojom je zabranjeno iznositi podatke iz pravosnažno okončanih postupaka. Iz prodaje je tražio da se povuku i njegove knjige: “Zločini u Crnoj Gori”, “Droga u sudskoj praksi”, kao i tri knjige njegovog oca poznatog crnogorskog advokata Svetislava Marinovića.

“Dalja prodaja knjiga bi po ovakvoj sudskoj praksi, omogućila finansijsko uništenje autora”, piše u njegovom dopisu.

Bonus video: