LIKOVNA KRITIKA

Izložba "Raskršće": Reprezenti aktuelne likovne scene

Sva četvorica umjetnika diplomirali su na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, do sada su imali po nekoliko samostalnih izložbi
264 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 28.01.2013. 17:22h

Centar savremene umjetnosti Crne Gore, sredinom novembra ove godine, priredio je u Podgorici u Perjaničkom domu, grupnu izložbu najnovijih likovnih ostvarenja, četvorice crnogorskih umjetnika mlađe generacije pod nazivom "Raskršće".

Na aktuelnoj izložbi, svoje radove su predstavili: Abaz Dizdarević (Bijelo Polje, 1972), Dino Karailo (Beograd, 1977), David Marenović (Zadar, 1976) i Miloš Popović (Titograd, 1972).

Sva četvorica umjetnika diplomirali su na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, do sada su imali po nekoliko samostalnih izložbi, učestvovali su na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i svijetu, dobitnici su po više stručnih nagrada i članovi su ULUCG-a. Recentnu eksplikaciju prati kolorni katalog sa uvodnim tekstom koji potpisuje Milena Pejović.

U kontinuiranom slijedu, Dino Karailo je izložio dvije slike "Bez naziva" galerijskog formata, ostvarene uljem na platnu

Prema temporalno-kataloškom ustrojstvu, u atraktivnom izložbenom prostoru dvorskog kompleksa Petrovića, Abaz Dizdarević je prezentirao tri slike galerijskog formata, realizovane akrilikom na prepariranom platnu, koje su nastale u prethodne dvije godine, te pet manjih crteža ostvarenih kombinovanom tehnikom na papiru.

Recentno likovno stvaralaštvo Dizdarevića pripada sferi figuralnog, zapravo u središtu njegovih eksplikata, primarno su situirane ljudske i životinjske figure u specifičnom ambijentalnom okruženju. Antropomorfni korpusi, upleteni su i u grču srasli sa petrificiranim tlom, zapravo oni tvore okamenjenu, čvrstu i kompaktnu masu.

Sporadično se na pozadinsko-nebeskom fonu javljaju fresko-ornamentni segmenti, kao simboli istorijsko-kulturološkog trajanja. U neposrednom likovno-egzekutivnom postupku, Dizdarević pastuozno i vrlo posno podslikava tretiranu ravan, da bi u kasnijem postupku, fiksirao tamnu crtačku matricu, te sublimatorno oblikovao skulpturalne forme.

Slikarski radovi Marenovića, supstituisani su globalno na ambijentalno-pejzažnim amplitudama, a u sublimatornom postupku, dovedeni su do asocijativnog nivoa

Njegovi crtački eksplikati, tretiraju identične tematsko-likovne sadržaje i sasvim bjelodano potvrđuju činjenicu da je njegovo likovno stvaralaštvo fundirano na značajnim crtačkim iskustvima.

U kontinuiranom slijedu, Dino Karailo je izložio dvije slike "Bez naziva" galerijskog formata, ostvarene uljem na platnu, a koje su nastale prije dvije godine. Na eksplikatima je tretiran ljudski lik veoma zumiran, čiji se obrisi vizueliziraju kao kroz sumaglicu, ili se pak globalno počinju spoznavati sasvim nejasno kao kroz teleobjektiv.

Rad Dina Karaila

Ta asocijativna lica, kao da izranjaju iz nekih dalekih sjećanja, ili se pak pomaljaju iz milozvučnih mentalnih amplituda. Njegova slikarska materija je izuzetno ravna i glatka, a dovedena je do visokog sjaja.

Slikar David Marenović predstavio se sa dvije uljane slike galerijskog formata uparene kao diptih, nastale u prethodne dvije godine i sa tri mala crteža koja su realizovana ugljenom u olovci.

Umjetnik Miloš-Miki Popović, prezentirao je pet slika galerijskog i većeg formata, realizovanih uljanom tehnikom na prepariranom platnu

Slikarski radovi Marenovića, supstituisani su globalno na ambijentalno-pejzažnim amplitudama, a u sublimatornom postupku, dovedeni su do asocijativnog nivoa. U toku neposrednog slikarskog postupka, Marenović bojenu supstancu nanosi na podlogu četkom u vidu zakošenih kratkih linija ili manjih i većih tački.

Njegov kolorit je čist, veoma intenzivan i oscilatoran, očigledno je da teži veoma staroj i dobro znanoj tehnici, zapravo nekoj vrsti optičkog miješanja boja. U crtežima Marenović demonstrira značajnu crtačku vještinu, u globalnom fokusu je ljudska figura, a značenjsko-iskazna komponenta je višesmisaona.

Umjetnik Miloš-Miki Popović, prezentirao je pet slika galerijskog i većeg formata, realizovanih uljanom tehnikom na prepariranom platnu, koje su nastale u posljednih nekoliko godina.

Popovićevo likovno stvaralaštvo pripada simboličko-asocijativnim sferama, zapravo on pretpostavljenu slikarsku ravan dijeli u bezbroj egzaktno podijeljenih i geometriziranih erealiteta, u koje sistemom kolažnog postupka, inkorporira brojno znakovlje i simboličku atributivnost.

Njegov kolorit je rezonantno-kontrapunktiran, a primarna komponenta je zasigurno fundirana na crtačkim uzansama. Njegove eksplikate odlikuje izvjesna utilitarnost, zapravo, veoma lako bi se svaki od njegovih radova, sublimatorno mogao pretočiti u neku od likovno-dekorativnih tehnika, poput mozaika, vitraža, ili pak tapiserije.

Galerija