NOVI ZAKON

Žrtve krivičnih djela sa umišljajem će dobijati naknadu iz budžeta

Ministar pravde Duško Marković, kazao je da potreba da se žrtvama isplati naknada nema za cilj samo da ublaži povrede i patnju žrtve
54 pregleda 4 komentar(a)
Ažurirano: 19.12.2012. 15:26h

Žrtve krivičnih djela, počinjenih sa umišljajem dobiće pravičnu naknadu, bez obzira na fazu krivičnog postupka, donošenjem novog zakona, a novac će biti obezbijeđen iz crnogorskog budžeta, najavili su iz Ministarstva pravde.

Ministar pravde Duško Marković, kazao je da potreba da se žrtvama isplati naknada nema za cilj samo da ublaži povrede i patnju žrtve, već i da obezbijedi pravdu i demokratičnost.

“Takođe, pravična nadoknada treba da olakša sprovođenje zdrave i efikasne politike u sferi krivičnog prava”, istakao je Marković.

Marković je na okruglom stolu “Prezentacija Nacrta zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela”, kazao i da će se Crna Gora, donošenjem zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela, pridružiti krugu država koje u okviru svog zakonodavstva nastoje sprovoditi svrhu Evropske konvencije.

“To je stvaranje normativnog okvira, kako bi se na odgovarajući način riješio položaj žrtava krivičnih djela nasilja. Zatim u razvijanju sistema za naknadu štete od strane države na čijoj teritoriji su takva krivična djela učinjena, naročito kada učinilac nije poznat ili ako nema sredstava”, rekao je Marković.

Lakočević: Djelo mora biti prijavljeno policiji ili tužilaštvu

Pomoćnik ministra pravde Branka Lakočević objasnila je da je nacrt zakona predvidio da se naknada isplaćuje ukoliko se u postupku procijeni da žrtva u sudskom ili drugom postupku neće biti u mogućnosti da ostvari naknadu štete ili ako je neophodno odmah isplatiti, prije pokretanja sudskog ili drugog postupka.

“Dodatni uslov za priznavanje prava na naknadu štete je da je krivično djelo prijavljeno policiji ili državnom tužilaštvu kao krivično djelo, s tim da imaoci prava na naknadu mogu svoje pravo ostvariti nezavisno od toga da li je počinilac poznat i u kojoj je fazi postupak”, istakla je Lakočević.

Šef Misije OEBS u Crnoj Gori, Lubomir Kopaj, kazao je će se donošenjem zakona učiniti još jedan korak u usklađivanju crnogorskog pravosudnog sistema sa evropskim standardima.

Advokat Dalibor Tomović iz Akcije za ljudska prava rekao je da bi u zakonu dodao i naknadu za trajno povećane potrebe, a visina te naknade bi se kretala od namjanje dvije do 20 prosječnih zarada u Crnoj Gori.

Milan Radović iz Građanske alijanse, predložio je da bi gornja granica roka od šest mjeseci treba biti veća, minimum godinu, odnosno da osobe imaju pravo godinu da se prijave za nadoknadu.

Lakočević mu je odgovorila da će razmisliti o tom predlogu, i dodala da su obratili pažnju na opterećenje budžeta.

Galerija

Preporučujemo za Vas