Oslobođeni sudija traži da ga vrate na posao

Osipa se statistika presuda za korupciju, još jedan djelilac pravde dokazao nevinost
253 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 22.11.2012. 16:48h

Bivši predsjednik i sudija Osnovnog suda u Baru Zoran Lekić zatražio je od Sudskog savjeta da mu ukine suspenziju i vrati ga na posao, pošto je pravosnažno oslobođen optužbi za zloupotrebu službenog položaja.

Viši sud u Podgorici odbio je nedavno žalbu podgoričkog tužilaštva i potvrdio presudu Osnovnog suda u Podgorici, kojom je Lekić oslobođen optužbe da je izvršio krivična djela zloupotrebe službenog položaja. Odnosno da je tokom odlučivanja u ostavinskom postupku donio nezakonitu odluku.

Nakon te presude, koju je krajem septembra donijelo vijeće sudije Višeg suda u Podgorici Husnije Simonović, Lekić je prije desetak dana uputio zahtjev Sudskom savjetu zatraživši da mu se ukine suspenzija i vrati sudijska odora.

Kako je juče rekao njegov advokat Branislav Lutovac, odluku Sudskog savjeta Lekić očekuje brzo.

“Sud je pravilno utvrdio da je optuženi u donošenju odluka sudio na osnovu zakona, nezavisno i samostalno i na osnovu slobodnog sudijskog uvjerenja u tumačenju i primjeni prava”, izjavio je “Vijestima” Lutovac.

On smatra, kako je naveo, da je “pokretanje krivičnog postupka protiv Zorana Lekića bio pokušaj da se on kao nekadašnji predsjednik Osnovnog suda u Baru i sudija tog suda, diskredituje i to ne samo profesionalno, nego i lično”.

Advokat navodi kako je paradoksalno to što mu je optužnicom stavljeno teret, odnosno da je “radeći sudijski posao doslovno primijenio zakonske odredbe, koje su imperativnog karaktera i kod čije primjene nijesu moguća takozvana kreativna tumačenja, koja se u našem pravosuđu široko primjenjuju”.

“Dakle, ispada da se krivični postupak protiv njega vodio zato što je postupajući u skladu sa istinskom pravičnošču, doslovno primijenio kogentnu zakonsku odredbu. Pravno je neporecivo da bi u slučaju da nije primijenio zakonske odredbe na način na koji je to učinio, tek onda bilo osnova za njegovo krivično gonjenje”, zaključuje Lutovac.

Iako je posljednih godina postao trend da se podižu optužnice protiv sudija kako bi se fingirala borba protiv korupcije u pravosuđu, veliki broj njih je pao na sudu a neki postupci su u toku.

Sudski savjet je prošle godine ukinuo suspenziju sudiji Višeg suda u Bijelom Polju Vidomiru Boškoviću, koga je zatim vratio na posao. Sudija je pravosnažno oslobođen otpužbi da je prekoračio granice službenih ovlašćenja. U istom postupku je odbijena optužba i protiv njegovog kolege Atifa Adrovića, koji je u međuvremenu otišao u advokate.

Zbog nestručnosti, nesavjesnosti ili korupcije posljednjih pet godina, posebno nakon formiranja Sudskog savjeta 2008., veliki broj sudija je napustio tu profesiju.

Prema podacima koje su ranije objavile “Vijesti” od osnivanja Sudskog savjeta togu je skinulo 37 sudija. Od toga je 28 otišlo iz sudstva na lični zahtjev, sedam je penzionisano, a dvoje sudija je osuđeno na kaznu zatvora zbog zloupotrebe funkcije.

U izvještaju o ljudskim pravima za 2010-2011. “Akcije za ljudska prava” se navodi da je pojava da sudiji prestane funkcija na lični zahtjev, pošto se protiv njega pokrene postupak za razrješenje, otvorila sumnju da se često radi o "nagodbi " sudija i vrha vlasti.

Tužilac bi da bude sud

“Tužilaštvo je podižući optužnicu protiv sudije Lekića pokušalo da u krivičnom postupku preuzme ulogu preispitivanja sudskih odluka mimo zakonske instancionalnosti i preispitivanja od strane viših sudova, koji isključivo odlučuju po pravnom lijeku.

To je shvatio i prvostepeni i drugostepeni sud”, tvrdi advokat Lutovac.

Galerija