POVODOM NALAZA DRI

Centar savremene umjetnosti: Za sve postoje ugovori i odluke

Direktor ove institucije Milenko Damjanović je potvrdio da je za opremu potrošeno 19.370 eura i pojasnio da je to bilo neophodno
77 pregleda 1 komentar(a)
Dvorac, Kruševac, Foto: Arhiva Vijesti
Dvorac, Kruševac, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 17.11.2012. 13:49h

Povodom teksta “Preko 17 hiljada eura za službena putovanja”,koji je u objavljen u prošlom broju “Arta”, Centar savremene umjetnosti je “Vijestima” dostavio izjašnjenje na navode iz izvještaja koji je uradila Državna revizorska institucija (DRI).

Iz Centra su potvrdili i da su troškovi za korišćenje sopstvenih automobila u službene svrhe obavljeni po putnim nalozima

Direktor ove institucije Milenko Damjanović je potvrdio da je za opremu potrošeno 19.370 eura i pojasnio da je to bilo neophodno za realizaciju Bijenala u Veneciji i “drugih programa na osnovu Zakona o budžetu i na osnovu zaključenih ugovora”.

U dopisu “Vijestima” potvrđeno je i da je za otkup šest slika potrošeno 14.800 eura, ali je napomenuto da su ta sredstva obezbijeđena na osnovu ugovora sa Ministarstvom kulture i iz sopstvenih prihoda: “Ne stoje navodi da su umjetnička djela otkupljena bez odluke Upravnog odbora. UO je svojom odlukom br. 111 od 10. 03. 2011. godine ovlastio direktora da prilikom korišćenja sredstava odredi prioritete u skladu sa odobrenim sredstvima.”

Iz Centra su potvrdili i da su troškovi za korišćenje sopstvenih automobila u službene svrhe obavljeni po putnim nalozima

17 hiljada eura za službena putovanja

Damjanović je potvrdio da je za službena putovanja potrošeno preko 17 hiljada eura, ali i napomenuo da je za rashode za program, materijal, usluge, održavanje objekta i opremu uplaćeno 130 hiljada eura.

“Centar je na osnovu Ugovora o izvršnoj produkciji projekta za učešće na Bijenalu, na osnovu Ugovora o organizaciji izložbi u okviru programa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore i na osnovu Ugovora za autorske poslove ostvario sredstva u iznosu od 250 hiljada eura. Umjesto 130 hiljada za gore navedene stavke, Centar je imao sredstva u iznosu od 480 hiljada”, stoji u dopisu.

Damjanović je potvrdio i da su sva sredstva pravdana na osnovu fiskalnih računa

Iz Centra su potvrdili i da su troškovi za korišćenje sopstvenih automobila u službene svrhe obavljeni po putnim nalozima, a jedan manji dio isplata je vršen preko fiskalnih računa za gorivo. Ipak, naglašavaju da ta institucija raspolaže sa jednim automobilom starim 25 godine koji se koristi samo za obavljanje poslova u Podgorici i da su prinuđeni da se poslovi prevoza obavljaju sopstvenim automobilom.

Fiskalni računi

Damjanović je potvrdio i da su sva sredstva pravdana na osnovu fiskalnih računa, dok je “zanemarljiv broj nefiskalnih koji su ovjereni i potpisani od strane ovlašćenih lica.”

On je u izjašnjenju istakao da “ne stoje navodi u izvještaju da poslovni i umjetnički direktor nijesu imenovani u skladu sa Zakonom o kulturi”: “Tačni su navodi da je članom 24 Zakona o kulturi utvrđeno da se direktor ustanove bira na osnovu javnog konkursa u skladu sa Statutom ustanove. Međutim, u članu 47 ovog zakona utvrđeno je da umjetničkog i poslovnog dirketora javne ustanove, čiji je osnivač država, imenuje i razrješava Vlada na predlog Ministarstva kulture.”

Direktor Centra savremene umjetnosti je potvrdio i navode da je zaposlenom radniku te institucije isplaćen autorski hononar u skladu sa odredbom Zakona o autorskim i srodnim pravima, ali i da su plaćeni porezi i prirezi u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.

Preporučujemo za Vas