Fitnes instruktor: Malo kretanja - veliki problem

Budući fizički rad kod mnogih profesija više nije neophodan, pojavila se potreba zamjene fizičkog rada ciljanim fizičkim vježbanjem.
67 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 07.10.2012. 09:58h

Kroz svoju evoluciju, organizam čovjeka je bio prinuđen prilagođavati se uslovima i zahtjevima okoline.

Jedan od segmenta adaptacije bila je i potreba za kretanjem.

Ljudsko kretanje je kroz istoriju imalo najčešće ulogu osiguravanja potrebnog fizičkog rada u svrhu podmirenja čovjekovih potreba.

Međutim, savremeni način života, prvo industrijalizacija, a potom i informatizacija i robotizacija, bitno su smanjili udio ljudskog fizičkog rada i kretanja.

Nažalost, pokazalo se da smanjenje kretanja kod čovjeka uzrokuje mnoge zdravstvene probleme, koji nisu prije svega ograničeni na same skeletne mišiće nego u većoj mjeri na srčano-sudovni (kardiovaskularni), nervni i koštani sistem.

Savremena medicinska nauka je problem premale količine kretanja, odnosno fizičke aktivnosti imenovala pojmom hipokinezije (hipo-umanjeno i kinezis-kretanje), svrstavajući je na sam vrh uzroka većine bolesti savremenog svijeta.

Budući fizički rad kod mnogih profesija više nije neophodan, pojavila se potreba zamjene fizičkog rada ciljanim fizičkim vježbanjem kako bi se osigurala prevencija od poremećaja organizma uslovljenim nedovoljnim kretanjem.

Razvijenije zemlje svijeta ulažu velika sredstva u popularizaciju rekreativnog sporta i fizičkog vježbanja u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa, prevenciju, ali i liječenje najraširenijih bolesti savremenog društva.

U tim zemljama fizičko vježbanje je, zajedno sa pravilnom ishranom, boravkom u prirodi, tehnikama borbe protiv štetnog stresa i svih vrsta droga (gdje spada i pušenje i alkohol) i kreiranjem navika redovne ljekarske kontrole, dio ukupne strategije popularizacije zdravog načina života.

Bonus video: