AFERA ZAVALA

Sekulić tvrdi da nije znao da će Kuljača kršiti zakon

U prvostepenoj presudi, objašnjava se da je Sekulić podstrekao Kuljaču na to djelo, jer je, prodajući zemlju na Zavali, obećao kupcu tih parcela, da će biti partner Opštini Budva
67 pregleda 5 komentar(a)
Ažurirano: 20.09.2012. 16:17h

Advokat Vlado Vuković, pravni zastupnik vlasnika i direktora preduzeća Moninvest Dragana Sekulića, čija je kompanija posjedovala zemlju na Zavali, saopštio je da njegov klijent nije mogao znati da će bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača zloupotrijebiti službeni položaj.

To, između ostalog, piše u žalbi na presudu Višeg suda u slučaju Zavala, kojom je Sekulić osuđen na tri i po godine, sa obrazloženjem da je podstrekavao bivšeg prvog čovjeka Budve da zloupotrijebi službeni položaj.

U prvostepenoj presudi, objašnjava se da je Sekulić podstrekao Kuljaču na to djelo, jer je, prodajući zemlju na Zavali, obećao kupcu tih parcela, ruskoj firmi, da će biti partner Opštini Budva, kada ova ubrzo bude donijela odluku o gradnji hotelskog kompleksa na tom poluostrvu.

Sutkinja Valentina Pavličić naglasila je u presudi da, u trenutku kada je Sekulić prodavao zemlju, placevi nijesu bili dio urbanstičkog plana.

Vuković je, analizirajući tu presudu, ocijenio da je Sekulić morao biti svjestan da će Kuljača protivpravno iskoristiti svoj službeni položaj, što, kako tvrdi, nije slučaj.

Morao je znati

“Da bi se izvršilo krivično djelo podstrekavanjem, učinilac mora bit svjestan da će podstrekavani izvršiti određeno krivično djelo. Da bi u ovom slučaju postojalo krivično djelo, po izreci presude, Sekulić je morao biti svjestan da će zaključenjem ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kod predsjednika opštine Budva Kuljače, stvoriti odluku da izvrši krivično djelo zloupotreba službenog položaja...

Dakle, radnja podstrekavanja sastoji se u zaključenju ugovora, pa se postavljaju dva pitanja - da li je uopšte moguće zaključenjem ugovora, bez preduzimanja druge radnje izvršiti podstrekavanje i kakvog su sadržaja odredbe zaključenog ugovora koje su poslužile kao sredstvo stvaranja volje kod Kuljače, kao izvršioca krivičnog djela”, piše u žalbi Vukovića.

Dragan Sekulić nakon hapšenja (arhiva)

Objašnjava se da je Sekulić, u ime “Moninvesta”, zaključio ugovor sa Miodragom Minićem, u ime “Slav Inna”.

“Ni optuženi Sekulić, kao ni Minić nijesu u ime opštine ugovarali niti zaključili taj ugovor. To ne proizilazi iz sadržine ugovora, jer je u pitanju ugovor o kupoprodaji nepokretnosti 51 odsto na rtu Zavala za 20 miliona eura. U ugovoru uopšte nije određeno, nije napisano, da treba da se utiče na Opštinu Budva, a posebno nije napisano čija je to obaveza, prodavca, kupca, ili pak nekog trećeg, niti je napisano na koji način da se predviđeno realizuje”, piše u žalbi Vukovića.

Vuković konstatuje da je valjda nesporno da se obligacioni ugovori, kao što je ugovor između Sekulića i Minića, ne dostavljaju opštini i njenim organima.

“Sud nije odgovorio kako je Kuljača saznao za odredbe ugovora. Zaključenjem tog ugovora, a to se igrom slučaja desilo u Osnovnom sudu u Podgorici, Kuljača nije mogao saznati za njegovu sadržinu, a i da jeste, ostaje dilema da li sadržina jednog dokumenta javno-privatnog karaktera može figurirati kao radnja podstrekavanja. U vrijeme zaključenja ovog ugovora, Sekulić je morao biti svjestan da će optuženi Kuljača protivpravno iskoristiti svoj službeni položaj, odnosno da neće vršiti službenu dužnost predsjednika opštine Budva, u odnosu na buduće radnje koje su sadržane u odredbama ugovora, a to je, po navodima presude, da će suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama donijeti Odluku o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Urbanističkog projekta 'Turistički kompleks Zavala' i da neće, u skladu sa Statutom opštine, vršiti nadzor nad radom lokalne uprave i da neće zahtijevati od Komunalne policije da donese rješenje o rušenju objekata i da ga realizuju”, navodi se u tužbi.

Ne piše da će radovi početi

Vuković dodaje da u ugovoru o kupoprodaji zemljišta, od 25. juna 2007, nije predviđeno da se odluka o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu urbanističkog projekta, uradi putem šoping metode, pa se ne može tvrditi da je zaključenjem predmetnog ugovora, podstreknut Kuljača na donošenje odluke o primjeni šoping metode, kao nezakonitog postupka.

Kuljača je, kako piše u presudi, nakon donošenja odluke o izradi urbanističkog projekta turistički kompleks Zavala 30. 11. 2007. postupio suprotno Zakonu o javnim nabavkama, donoseći odluku šoping-metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu urbanističkog projekta

Pavličić je u junu osudila Kuljaču na pet godina zatvora za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja i potpredsjednika Dragana Marovića na četiri godine zatvora za zloupotrebu službenog položaja.

Oni su protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja pribavili imovinsku korist preduzeću “Zavala invest”, čiji je jedan od vlasnika bio i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, a Opštini Budva nanijeli štetu u iznosu od 821.599 eura.

Sekulić je sačinjavanjem odredbi ugovora o prodaji nepokretnosti, umišljajno podstrekao Kuljaču da izvrši krivično djelo zloupotrebe, koje je započeo realizacijom odluke o usvajanju urbanističkog plana.

Kuljača je, kako piše u presudi, nakon donošenja odluke o izradi urbanističkog projekta turistički kompleks Zavala 30. 11. 2007. postupio suprotno Zakonu o javnim nabavkama, donoseći odluku šoping-metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu urbanističkog projekta.

Galerija