PISANJA MONITORA

Osnovni sud pogrešno ocijenio Kalićeve bolove

Kalić je tužio nedjeljnik “Monitor” zbog objavljenih tekstova “Kolumbija na Limu”, “Moćni Rožajac”, “Raskršće dilera” i “Odstupi po naređenju"
92 pregleda 4 komentar(a)
Safet Kalić, Foto: Boris Pejović
Safet Kalić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 27.03.2019. 17:27h

Podgorički Viši sud drugi put je ukinuo presudu Osnovnog suda kojom je, kao neosnovana, odbačena tužba za obeštećenje, kojom je Safet Kalić tražio da mu nedjeljnik “Monitor” na ime naknade nematerijalne štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, isplati 30.000 eura.

Kalić je tužio nedjeljnik “Monitor” zbog objavljenih tekstova “Kolumbija na Limu”, “Moćni Rožajac”, “Raskršće dilera” i “Odstupi po naređenju” u kojima se Rožajac pominje kao jedan od glavnih narkobosova na Balkanu, koji je zemunski klan snabdijevao stotinama kilograma narkotika.

Vijeće sudija Višeg suda Verica Sekulić, Senka Danilović i Ranka Vuković su ocijenile da novinari nedjeljnika „Monitor” nijesu poštovali novinarski kodeks i Zakon o medijima, i ne dijele mišljenje sudije Osnovnog suda Nataše Bošković da su tekstovi o poslovima Kalića objavljivani u javnom intersu i da su autori poštovali profesionalne standarde.

Prema informacijama „Vijesti”, vijeće Višeg suda je mišljenja da je nepravilan zaključak prvostepenog suda da autori tekstova nijesu imali tehničkih mogućnosti da kontaktiraju Kalića i nijesu bili u obavezi da dokazuju i provjeravaju istinitost tekstova koje su preuzeli.

Viši sud obrazlaže kako sloboda izražavanja nije apsulutno pravo, već korišćenje te slobode povlači odgovornost, što podrazumijeva pravo pojedinca na moralni integritet. Ocijenjeno je i da je shodno novinarskom kodeksu, dužnost novinara da poštuje istinu jer su za novinare činjenice neprikosnovene, a da je obaveza novinara da dopuni i istraži informacije.

Viši sud je u ukidnom rješenju ocijenio i da se Osnovni sud, prilikom odlučivanja nije dovoljno bavio intenzitetom duševnih bolova koje je Kalić pretrpio zbog objavljivanja tekstova. Sudija Osnovnog suda Nataša Bošković je odbila tužbeni zahtjev kao neosnovan, uz obrazloženje da se u spornim tekstovima pominje Kalić, ali da se autori tekstova pozivaju na izvor informacija vezanih za saopštenje i navode policijskih i bezbjednosnih struktura.

Sudija Bošković je u obrazloženju navela da je sud analizirajući brižljivo navode iz spornih tekstova, za koje tužilac smatra da su po njega diskriminatorski i uvredljivi, vodio prije svega računa o tome da je Crna Gora potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama i da su autori tekstova pisali o temama koje su od javnog interesa.

"Autori novinskih tekstova po mišljenju ovog suda s obzirom na to da su pisali o temama od nesumnjivo javnog interesa, a radi se o organizovanom kriminalu i prometu narkotika, a kako su uložili razumne napore da dođu do validnih činjenica, i svakako da čuju i stranu o kojoj se piše, to su njihovi vrednosni sudovi iznijeti u spornim tekstovima bili potkrijepljeni dovoljnim činjeničnim osnovom, tako da nisu bili u obavezi za dokazivanje istinitosti svih tih navoda, s obzirom na to da je logično da im ti podaci i pored najvećih napora ne bi mogli biti stavljeni na uvid", bilo je obrazloženje sudije Bošković.

Njen stav je bio da, ukoliko bi novinari pisali tekstove bazirane samo na pravosnažnim odlukama suda i podacima od nadležnih ustanova, policije, tužilaštva, pravosudnih organa... to bi dovelo u pitanje njihov kritički stav i objektivnost.

Protiv Safeta Kalića, njegove supruge Amine i brata Mersudina vodi se krivični postupak po optužbi tužilaštva da su kao organizovana kriminalna grupa prali novac stečen od proizvodnje i preprodaje droge. Kalić je prošle godine izbjegao hapšenje, a za njim je crnogorska policija raspisala Interpolovu potjernicu 4. avgusta 2011.

Preporučujemo za Vas