monografija

Perper - crnogorski novac

”Perper, kao jedan od simbola države Crne Gore poslije stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca zadesila je sudbina njegove države"
389 pregleda 4 komentar(a)
Ažurirano: 15.07.2012. 13:50h

Ovih dana iz štampe je izašlo drugo prošireno i dopunjeno izdanje monografije “Perper – Crnogorski novac” autora Pavla Novakovića sa Cetinja, jednog od vodećih numizmatičara i kolekcionara na prostoru bivše Jugoslavije. 

U rijetko obuhvatnoj i kapitalnoj studiji, problematika je izložena u dvojezičnoj varijanti, na crnogorskom i engleskom. Riječ je o pravom izdavačkom podvigu, iza koga stoji cetinjska Antikva Montenegrina.

Sasvim je izvjesno da ova knjiga, čije je prvo izdanje objavljeno 2004. godine, uspostavlja najviše standarde na polju numizmatike i uloge koju ta oblast igra u arheologiji i istoriografiji.

Obveznica iz dobra Kraljevine Crne Gore

O kakvom se poduhvatu radi, govori podatak da bi i sami uvod u monografiju, u kojem se govori o novcu od grčkog statera preko novca ilirskog kralja Balajosa, zlatnog i srebrnog novca dukljanskih knezova, novca kovanog u Brskovu, novca primorskih gradova Kotora, Bara, Ulcinja, Svača i Drivasta i novca crnogorske dinastije Balšić, mogao biti publikovan kao poseban rad.

U svoj dosadašnjoj literaturi koja je obrađivala ovaj novac, nije objavljeno toliko kvalitetnih fotografija, različitih izdanja i varijanti. 

Preko poglavlja o Njegoševom perunu, autor dolazi do centralne teme, a to je perper. Hronološkim redom daje precizne jasne i iscrpne podatke svih izdanja kovanog i papirnog perpera od 1906, zaključno sa 1917. godinom. Pored redovnih primjeraka, u knjizi su dati opisi i fotografije svih numuzmatičkih specijaliteta i rariteta, od kojih su mnogi do sada bili nepoznati (od kovanog novca: probni primjerci, primjerci sa greškom, primjerci bez oznaka kovnice, primjerci u tehnici polirana ploča, jednoobrazni primjerci, isprani i obodni natpisi sa greškom, falsifikati; od papirnog novca: primjerci nulte serije, primjerci bez serijskog broja, poništeni primjerci kao i nacrti idejnih rješenja papirnog novca).

Ulcinjski folar

Folar grada Kotora XII - XIV vijek

Posebno poglavlje je ”Sudbina perpera u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca”. Autor na početku ovog poglavlja konstatuje: ”Perper, kao jedan od simbola države Crne Gore poslije stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca zadesila je sudbina njegove države".

U dijelu knjige pod naslovom ”Socijalni (perper) dinar ”, Novaković piše o pokušaju predsjednika CASNO-a dr Nika Miljanića da početkom 1945. štampa i pusti u promet „emisiju specijalnih perpera, takozvani monnai fondare (topeći novac) kao privremenog ratnog novca ”. Objavljene su i fotografije novca, kao i telegram kojim je Nacionalni komitet OZNA zabranilo puštanje u promet ovog novca.

Knjiga završava jubilarnim kovanjima perpera 1989, 2002. i 2006. godine i zaključkom: ”Pojava perpera bio je vrlo značajan istorijski trenutak za crnogorsku državu. Pri ovome treba naglasiti da je početkom XX vijeka pitanje sopstvene valute imalo bitno drugačije ekonomsko-finansijsko i političko značenje.

Zbog pozitivnih finansijskih i ekonomskih rezultata može se reći da je perper ispunio sva očekivanja tvoraca. Ne manje važan je bio i politički efekat koji je postignut emitovanjem perpera kao jednog od izraza pune suverenosti države Crne Gore. Kod kolekcionara i numizmatičara širom svijeta perper je cijenjen i tražen zbog ljepote, kvalitetne izrade i malog broja sačuvanih primjeraka. Usuđujem se da konstatujem da je perper među najprepoznatljivijim proizvodima i simbolima Države Grne Gore.”

Monografija je objavljena u kvalitetnom tvrdom povezu, formata 23 x 29 cm na 260 strana. Štampana je na visokokvalitetnom kunsdruk mat papiru. 

Ilustrovana je sa više od četiri stotine kolor fotografija kovanog i papirnog novca, dokumenata, akcija i o bveznica.

Može se bez pretjerivanja zaključiti da Novakovićevo djelo predstavlja istinski izdavački dragulj. 

Medijski interes za numizmatiku

 Pojava Novakovićeve knjige 2004. izazvala je veliko interesovanje javnosti i medija. Tako je autor monografije učestvovao 2006. godine na naučnom skupu ”Novac na tlu Crne Gore” sa temom “Perper ”. Iste godine snimljena je i polučasovna emisija obrazovnog programa TVCG, iz serijala ”Škrinja” o crnogorskom novcu, rađena po njegovoj knjizi i sa njime kao pripovijedačem. 

Učestvovao je i u drugim TV emisijama, a djelovi njegove prve knjige objavljeni su na mnogim internet sajtovima i por talima. 

U našem novogodišnjem broju (2009. god.) objevljena je repor taža o Novakovićevoj kolekciji. Tada smo kao posebno vrijedne i zanimljive izdvojili primjerke novca Balšića, primjerke nulte serije papirnog novca, broš princeze Ksenije, vojvodski grb princa Petra (kao dječaka), flašu sa zlatnim monogramom N I i krunom, poslužaonik sa likovima kralja Nikole i kraljice Milene, te pušku winchester koju je osvojio Zrno Popović u bici na Vučjem dolu, a sačuvanu u zaostavštini Krsta Zrnova Popovića.

Preporučujemo za Vas