ništa do septembra

Istraživanje u Duklji nije nastavljeno - arheolozi ostali bez licence

Ministarstvo kulture je "Vijestima" odgovorilo da je Komisija za izdavanje i oduzimanje istraživačke licence razmatrala dva zahtjeva za dobijanje licence
111 pregleda 1 komentar(a)
Duklja arheolozi, Foto: Vesko Belojević
Duklja arheolozi, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 24.06.2012. 10:03h

"Muzeji i galerije" Podgorice nisu nastavili kontinuirana istaživanja na arheološkom lokalitetu Duklja u maju, jer arheolozi nisu dobili licence, a Ministarstvo kulture je saopštilo da osim dva zaposlena, ostali nisu ni aplicirali.

Prema riječima rukovodioca projekta radova na Duklji Dragana Radovića bilo je određenih odugovlačenja i probijanja rokova, ali radovi nijesu stopirani samo krivicom Ministarstva, i da očekuje da će od septembra biti nastavljena istraživanja.

Ministarstvo kulture je "Vijestima" odgovorilo da je Komisija za izdavanje i oduzimanje istraživačke licence razmatrala dva zahtjeva za dobijanje licence stručnjacima angažovanim na Duklji. Licencu je dobio diplomirani konzervator i restaurator, dok za diplomiranog istoričara umjetnosti - arheologa, Komisija čeka dopunu dokumentacije.

"Komisija je u proteklom periodu, u odnosu na ispunjenost uslova propisanih zakonom i pravilnikom izdala 13 licenci, od kojih je 10 izdato fizičkim licima sa visokom stručnom spremom diplomirani arheolog i jedna pravnom licu" saopštilo je Ministarstvo.

Ministarstvo je "Vijestima" odgovorilo i da JU Muzeji i galerije Podgorice nisu aplicirali za istraživačku licencu kod Komisije, "zbog čega u skladu sa Zakonom, ne može biti nosilac odobrenja za arheološka istraživanja".

Prema Zakonu je predviđeno da pravno lice, da bi apliciralo za licencu, treba da ima najmanje tri zaposlena sa odgovarajućom visokom stručnom spremom, od kojih jedno mora imati istraživačku licencu.

"Ministarstvo kulture nije spriječilo istraživanja na arheološkom lokalitetu Duklja, već fizička i pravna lica, izuzev pomenute dvije prijave, nijesu ni aplicirali za licence. Uprava za zaštitu kulturnih dobara izdaje odobrenja za vršenje istraživanja, na osnovu istraživačkih licenci koje izdaje Ministarstvo", piše u odgovoru "Vijestima".

Zakonom nije utvrđen period važenja licence koja se izdaje, Zakonom i pravilnikom su definisani uslovi kada se oduzima licenca, u slučaju kada fizičko ili pravno lice ne obavlja djelatnost u skladu sa zakonima.

Kada je u pitanju procedura za dobijanje istraživačkih licenci u Ministarstvu kažu da “izdavanja istraživačkih licenci obuhvata podnošenje zahtjeva od strane podnosioca, uz koji se dostavljaju dokazi propisani Zakonom i Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje istraživačke licence. Komisija za izdavanje i oduzimanje istraživačke licence na redovnim sjednicama razmatra pristigle zahtjeve pravnih i fizičkih lica i u odnosu na ispunjenost uslova predlaže Ministarstvu izdavanje licence”, kažu u Ministarstvu.

Ukoliko je zahtjev za izdavanje istraživačkih licenci nepotpun, Komisija dostavlja pismeno obavještenje podnosiocima čiji su zahtjevi nepotpuni i daje odgovarajući rok za dostavljanje nedostajuće dokumentacije.

Preporučujemo za Vas