STOMATOLOGIJA

Izbjeljivanje zuba: Najveća osjetljivost šest sati nakon procesa

Ovo istraživanje je utvrdilo već osnovanu sumnju da je jedan od nuspojava izbjeljivanja zuba i povećana osjetljivost zuba.
82 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 10.06.2012. 13:34h

U skorašnjem istraživanju koje je rađeno u Hrvatskoj ispitivala se pojava osjetljivosti zuba nakon ordinacijskog izbjeljivanja. Podsjećanja radi, izbjeljivanje zuba predstavlja proces u kojem se uklanjaju razne diskoloracije sa površine zuba, a sama boja zuba postaje bjelja. Proces izbjeljivanja se može raditi na dva načina: ordinacijski, kada se primjenjuju preparati sa većom koncentracijom aktivne supstance, i kućno, kada pacijent sam izbjeljuje zube. Upravo je ordinacijsko izbjeljivanje bila tema pomentuog istraživanja.

Ordinacijsko izbjeljivanje se karakteriše primjenom veoma agresivnih preparata. Ovi preparati sadrže visoke doze vodonik ili karbamid peroksida. Koncentracije ovih preparata su tolike da mogu izazvati (i izazivaju) opekotine na mekim tkivima. Upravo zbog toga se ova vrsta izbjeljivanja i naziva ordinacijsko, jer je neophodno da se ono vrši pod nadzorom profesionalca u ordinaciji. Za razliku od ovog oblika, kućno izbjeljivanje se vrši sa manjim dozama koje, ukoliko se prate upustva stomatologa, ne mogu dovesti do oštećenja mekih tkiva.

Istraživanjem, koje su radili istraživači sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bila su obuhvaćena dva različita sistema za ordinacijsko izbjeljivanje (Zoom 2 i OpaleScence Boost). U samom istraživanju učestvovalo je 22 dobrovoljca, kojima je praćena osjetljivost zuba odmah nakon izbjeljivanja, kao i nakon 6 i 24 sata od izbjeljivanja.

Rezultati su pokazali da je najveća osjetljivost zuba bila neposredno nakon izbjeljivanja, kao i 6 sati nakon toga. Nije bilo značajne razlike u vrijednostima osjetljivosti između dva ispitivana preparata. Osjetljivost zuba je pala 24 sata nakon izbjeljivanja ali se ovdje pokazala razlika između dva preparata. Međutim, ova razlika nije bila tolika da bi se nazvala značajnom.

Ovo istraživanje je utvrdilo već osnovanu sumnju da je jedan od nuspojava izbjeljivanja zuba i povećana osjetljivost zuba. Ova osjetljivost je najveća nakon samog izbjeljivanja i smanjuje se vremenom, da bi nestala 24 sata nakon izbjeljivanja. Ova činjenica ne predstavlja kontraindikaciju za izbjeljivanje, ali svi pacijenti koji žele da se podvrgnu ovoj proceduri treba da imaju ovo na umu.

(www.mojstomatolog.net)

Galerija

Preporučujemo za Vas