Vlasnik "Moninvesta"

Sekulić ispričao odakle pare za placeve na Zavali

"Moninvest" je tokom 2007. godine zaključio sedam ugovora o kupoprodaji zemljišta na poluostrvu Zavala, ukupne površine 44.143 kvadrata
324 pregleda 4 komentar(a)
Dragan Sekulić, Foto: Arhiva "Vijesti"
Dragan Sekulić, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 02.06.2012. 19:58h

Dragan Sekulić iz Budve, vlasnik preduzeća "Moninvest" sa kojim je izvjestan period u poslovnom aranžmanu bio i Svetozar Marović, saslušan je juče u specijalnom tužilaštvu u Podgorici, gdje se izjašnjavao o porijeklu svoje imovine.

Nakon višesatnog saslušanja, tu informaciju "Vijestima" je potvrdio i njegov branilac u procesu "Zavala", advokat Zdravko Begović: "Sekulić je saslušan kao građanin, po zahtjevu zamjenika specijalnog tužioca Lidije Vukčević, a povodom finansijske istrage koja se vodi u vezi s krivičnim postupkom u slučaju "Zavala".

"Specijalni tužilac je tražio da se izjasni o nepokretnostima koje je stekao u periodu od 2007, pa do trenutka hapšenja krajem decembra 2010. godine".

Za prenos udjela Sekulić je obavezan da plati Maroviću milion eura u roku od pet godina

"Dostavio je svu potrebnu dokumentaciju i objasnio novčane tokove i da sve što je uradio, bilo je u skladu sa zakonom. Sekulićevo saslušanje je dugotrajalo jer je morao da prikaže odgovarajućedokaze za porijeklo novca u vezi s zemljom koju je kupio na poluostrvu Zavala u Budvi".

"Kao što je poznato, on je kupio zemlju i zaključivao kupoprodajne ugovore i imao određene novčane pozajmice da bi mogao da plati tu zemlju", kazao je Begović.

Na sajtu Uprave za nekretnine, piše da je Sekulić kupio dvorište 174 metrara kvadratnih i kuću površine 117 kvadrata i da je ukupna površina parcela u katastru nepokretnosti 291 kvadrat. Na podrum u prvoj etaži, stan, dvorište i kuću ima upisanu hipoteku od 150.000 eura, kod Prve banke.

Marović je u maju 2008. istupio iz te kompanije,a Sekulić postaje jedini vlasnik društva sa udjelom od 100 odsto

Drugi stan (94m2) nalazi se pod hipotekom u iznosu od 100.000 eura u korist CKB.

U sudskom procesu, sudski vještak finansijske struke Borka Boričić izradila je nalaz o poslovnoj i finansijskoj dokumentaciji preduzeća "Zavala invest", "Slav In" i "Moninvest".

Prema nalazu, osnivač preduzeća "Moninvesta" su Sekulić i Svetozar Marović.

Pristupio umjesto Prelevića

U registar Privrednog suda upisano je osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću "Montenegro volley ball", čiji je osnivač Đorđije Prelević sa uplaćenim osnivačkim ulogom od 2.500 dolara.

Ugovorom o promjeni osnivača, 16. marta 2002. Prelević je istupio, a kao osnivač pristupio Sekulić, kojem je ustupljen i osnivački ulog.

Centralni registar Privrednog suda potvrdio je da je "Montenegro volley ball", čija je djelatnost kockanje, registrovalo promjenu podataka izmjenom statuta društva, kojom je konstatovano da je osnivač uz novčani ulog od jednog eura uložio i kapital u nenovčanom dijelu u iznosu od 129.324 eura.

Sekulić je 2006. promijenio dotadašnji naziv društva i šifru djelatnosti, tako da ovo preduzeće nastavlja da posluje pod nazivom “Moninvest ”, sa pretežnom šifrom djelatnosti inžinjering.

"Moninvest" je tokom 2007. godine zaključio sedam ugovora o kupoprodaji zemljišta na poluostrvu Zavala, ukupne površine 44.143 kvadrata

Sekulić, kao raniji osnivač i Marović kao novi osnivač, zaključili su 23. maja 2007. ugovor o pristupanju osnivača i prenosu udjela tim ugovorom i to - Sekulić, čiji je osnivački kapital novčani ulog od euro i nenovčani kapital od 129.325 eura, dobrovoljno prenosi - ustupa 80 odsto novčanog osnivačkog kapitala na novog osnivača Marovića.

Marović je u maju 2008. istupio iz te kompanije,a Sekulić postaje jedini vlasnik društva sa udjelom od 100 odsto.

Za prenos udjela Sekulić je obavezan da plati Maroviću milion eura u roku od pet godina. Potvrdom od 4. marta 2009. Marović je potvrdio da je na ime ugovora primio od Sekulića 200.000 eura.

"Moninvest" je tokom 2007. godine zaključio sedam ugovora o kupoprodaji zemljišta na poluostrvu Zavala, ukupne površine 44.143 kvadrata.