Traže razrješenje

Dujović stručno postupao u predmetu “Jadranska straža”

" Nema nijedne radnje koju je Dujović obavljao kao sudija koje bi činile njegovo postupanje kao sudije, nestručnim i nesavjesnim”, navodi se u saopštenju
272 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 08.02.2012. 15:32h

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica poslala je Sudskom savjetu Crne Gore inicijativu za podnošenje predloga za razrješenje sudije Mušike Dujovića, predsjednika Višeg suda u Podgorici, objavljeno je na sajtu Vrhovnog suda.

U saopštenju se navodi da je brat Dragana Zindovića, optuženog za dvostruko ubistvo u budvanskom restoranu “Jadranska straža”, Milan Zindović 26. septembra 2011. predsjedniku Vrhovnog suda dostavio je Inicijativu za podnošenje predloga za razrješenje sudije Dujovića, jer smatra da je kao predsjednik suda, mimo Zakona o sudovima uzeo da sudi okrivljenima, povređujući pravo na pravično sudjenje i pravo optuženih na odbranu.

Podnosilac Milan Zindović u inicijativi smatra da ima uslova za razrješenje sudije Dujovića, jer je kao predsjednik Višeg suda prekoračio granice svog službenog ovlašćenja

Podnosilac Milan Zindović u inicijativi smatra da ima uslova za razrješenje sudije Dujovića, jer je kao predsjednik Višeg suda prekoračio granice svog službenog ovlašćenja, zato što je mimo Zakona o sudovima uzeo u rad predmet K. br. 85/08, povredjujući tako pravo na pravično suđenje i pravo optuženih na odbranu, što je ovima zagarantovano članom 6 Evropske Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama”, navodi se u saopštenju.

Vesna Medenica

"Cijeneći sadržinu Inicijative i vršeći uvid u spise predmeta, kao i u izjašnjenje sudije Mušike Dujovića, predsjednika Višeg suda u Podgorici od 24.11.2011. godine, nalazim da u preduzetim službenim radnjama u predmetu optuženog Zindović Dragana, nijesu se stekli zakonski razlozi koji bi činili nesavjesno i nestručno vršenje funkcije predsjednika suda, odnosno nema nijedne radnje koju je Mušika Dujović obavljao kao sudija koje bi se podvele i činile njegovo postupanje kao sudije, nestručnim i nesavjesnim", navodi Medenica u saopštenju.

Nema nesavjesnog i nestručnog rada sudije Dujovića

Zakon o sudovima u članu 33 stav 1 naznačava da je predsjednik suda i sudija, što znači da mora i da sudi. Članom 14 Pravilnika o orjentacionim mjerilima za odredjivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu, određeno je da se predsjedniku Višeg suda norma umanjuje za 75 odsto za slučaj da u sudu ima više od 25 sudija, kako je to u Višem sudu u Podgorici.

Sudskim Poslovnikom i odredbom člana 64 takođe se predsjednik suda obavezuje da sudi, ali se sudskim Poslovnikom ne razradjuje metod slučajne dodjele predmeta. Metod slučajne dodjele predmeta biće razradjen i prepoznat nakon potpune inplementacije PRIS-a i predmeti će se moći elektronski dodjeljivati i za predsjednika sudova počev od 1. januara 2012. godine.

Cijeneći sve prethodno i činjenicu da su predsjednici sudova i u obavezi da postupaju u najtežim predmetima, smatram da Mušika Dujović postupajući u ovom predmetu, kao sudija nije povrijedio bilo čija prava, što znači da Inicijativa je u cjelosti neosnovana, jer nema nesavjesnog i nestručnog postupanja u vršenju ni funkcije sudije ni funkcije predsjednika suda, što bi bilo razlogom, da kao predsjednik Vrhovnog suda i Sudskog savjeta podnesem Predlog za njegovo razrješenje”, navela je Vesna Medenica, predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore.

Galerija

Preporučujemo za Vas