SITUACIJA ZAHTIJEVA PRIMJENU VIŠE ZAKONA

Dozvola za rad KAP-u još na čekanju

Ministarstvo turizma poništilo prvostepeno rješenje Agencije za zaštitu životne sredine
0 komentar(a)
Kombinat aluminijuma, KAP, Foto: Savo Prelević
Kombinat aluminijuma, KAP, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 03.05.2018. 15:02h

Zbog zamršene pravne situacije, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine moraće ponovo da razmatra da li će Kombinat aluminjiuma (KAP) dobiti integrisanu dozvolu za rad, dok će najveći problem Tosčelika predstavljati pribavljanje projektne dokumentacije.

“Ministarstvo održivog razvoja i turizma pobila je prvostepeno rješenje Agencije za KAP i vratila ga na ponovno odlučivanje. Zaista je složena situacija i traži tumačenje više zakona, među kojima i Zakona o stečaju i Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. U KAP-u postoji proizvodnja, ali je u stečaju, tako da je to jedna zamršena i pravna i svaka druga situacija”, kazala je generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović.

Agencija je izdala dozvolu Termoelektrani. Prethodno je odbila da izda integrisanu dozvolu za rad Tosčeliku i KAP-u. Bez integrisane dozvole, za koju je rok za pribavljanje bio 1. januar 2018, preduzećima koja su veliki zagađivači životne sredine, po zakonu nije moguć rad.

KAP se u zakonskom roku obratio Agenciji zahtjevom za izdavanje integrisane dozvole, što je Agencija odbila zato što podnosilac zahtjeva nije operater, odnosno fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćeno za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje integrisana dozvola.

Kompanija Uniprom je uložila žalbu Ministarstvu na rješenje Agencije. Ministarstvo je poništilo rješenje Agencije i predmet vratilo na ponovni postupak i odlučivanje. Agencija je ponovo odbila zahtjev za izdavanje integrisane dozvole zato što podnosilac zahtjeva nije operater. Protiv tog rješenja uložena je žalba Ministarstvu.

Agencija je odbila zahtjev Tosčelika za integrisanu dozvolu, jer nije dostavio svu traženu dokumentaciju. Oni su od Agencije u junu 2017. godine tražili prolongiranje roka za dopunu dokumentacije. Ni nakon dva produženja roka, Tosčelik nije prikupio potrebnu dokumentaciju, tako da su ostali bez dozvole za rad.

Preporučujemo za Vas