treba da se utemelji

Mladi producenti u Crnoj Gori sami moraju da traže posao

Prema definiciji, reklo bi se da je biti producent u Crnoj Gori, danas najisplativije zanimanje, ali praksa pokazuje drugačije
266 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 29.09.2011. 14:27h

Producent ili organizator? Razlike u ovim terminima u Crnoj Gori gotovo da nema. Ipak, najjednostavnije objašnjenje bilo bi da je producent onaj koji daje, odnosno nabavlja novac za određeni projekat, a organizator bi u najužem smislu bio onaj koji taj novac raspoređuje.

Ova profesija u svakom slučaju, podrazumijeva veoma širok spektar djelatnosti. Prema definiciji, reklo bi se da je biti producent u Crnoj Gori, danas najisplativije zanimanje, ali praksa pokazuje drugačije.

Takođe, važi pravilo da i pored postojanja ove djelatnosti, svaki umjetnik mora “po malo” biti producent, ako misli da preživi od svoje umjetnosti.

Svaki umjetnik mora “po malo” biti producent, ako misli da preživi od svoje umjetnosti.

Prve generacije producenata na početku karijera morale su da se bore za afirmaciju producentske profesije i svojim angažmanom i raznovrsnim umjetničkim projektima postavljale standarde.

"Situacija se od tada bitno promijenila, ali nažalost, i nakon deset godina od upisa prve generacije crnogorskih producenata, naša profesija još uvijek nije do kraja shvaćena i prihvaćena. Rekla bih da i dalje postoji određena doza „straha“ od prepuštanja producentskih poslova producentima. Da, postoji dovoljno institucija za producente u Crnoj Gori. Nije prolem u broju institucija, a po kvalitetu TV programa i kulturne ponude, čini se i da prostora za producente ima dosta", kazala je Sanja Jovanović, koja je završila produkciju na FDU, magistarske studije u Velikoj Britaniji, a radi na Fakultetu vizuelnih umjetnosti.

Edin Jašarović

Ako mi niko ne nudi posao, ja ću ga stvoriti

Edin Jašarović predavač na predmetu Menadžment u kulturi i saradnik na predmetu Pozorišna produkcija FDU Cetinje misli da u Crnoj Gori postoji dovoljno institucija koje mogu da zaposle producente, “ako su dobri i ako ih traže, te da, ukoliko vam poslodavci ne nude ništa, vi morate da nudite njima”.

Sličnog je mišljenja i mladi producent iz Herceg Novog Vuk Vuković koji je kazao da producenti imaju prednost u odnosu na sve umjetničke i druge profesije, jeste što je produkcija proaktivna kategorija.

“Ili najjednostavnije rečeno – ako mi niko ne nudi posao, ja ću ga stvoriti", kazao je Vuković, i dodaje da su profesionalne okolnosti uslovljene i logikom sistema vrijednosti prostora u kom živimo.

“Možda moj stav jeste radikalan, ali produkcijom treba da se bave školovani producenti (dakle – i zvanje i znanje) jer upravo radi toga i postoje odsjeci Produkcije", kaže on.

Iako je prošlo deset godina od otvaranja katedre za produkciju, a mnogo više od otvaranja institucija u kojima su bili angažovani ljudi koji su radili poslove producenta, Vuković je kazao da ta profesija u Crnoj Gori tek treba da se institucionalizuje i u potpunosti utemelji.

“Možda moj stav jeste radikalan, ali produkcijom treba da se bave školovani producenti (dakle – i zvanje i znanje) jer upravo radi toga i postoje odsjeci Produkcije", kaže on.

Profesionalno utemeljenje produkcije je i prema Jovanović veliki problem, jer kulturne institucije i organizacije nijesu po modelu rada producentske, a razlog dalje možemo tražiti u širim ekonomskim i sociološkim okvirima u kojima je položaj producenata još uvijek samo pokušaj.

Umjesto producenata su pravnici, ekonomisti...

Jašarović, koji pripada prvoj generaciji producenata sa FDU, ističe da je njegovo glavno opredjeljenje menadžment u kulturi.

On je za vrijeme studija radio pozorišne projekte za Zetski dom, te produkciju u CNP-u i na TV “Atlas” kao izvršni producent.

Jašarović je kazao da je do sada radio na velikom broju projekata kao što su revizija Zakona o autorskom pravu inkluzija i resocijalizacija maloljetnih prestupnika u procesu pozorišne radionice, pisao je strateške dokumente i priključivao institucije i festivale evropskim kulturnim mrežama.

Ta dragocjena iskustva pomogla su mi da zajedno sa kolegama producentima pokrenem nezavisni Međunarodni festival dokumentarnog filma u Podgorici.

Producentkinja Sanja Jovanović je za razliku od Jašarovića i Vukovića odlučila da angažman veže za filmsku produkciju.

Samo prva generacija studenata produkcije FDU imala je oko 25 studenata, a nakon toga je svake druge godine primano u prosjeku sedmoro.

Ona je kazala da je jedan od problema profesije i taj što se na pozicijama i radnim mjestima koja pripadaju diplomiranim producentima nalaze pravnici, ekonomisti, inženjeri...

“U Crnoj Gori djeluje mnogo televizija, pozorišta, marketinških agencija, kulturnih centara, festivala, uopšte institucija kulture u kojima bi trebalo da rade, i neophodni su im, školovani i obrazovani producenti ”, smatra Jovanović.

Samo prva generacija studenata produkcije FDU imala je oko 25 studenata, a nakon toga je svake druge godine primano u prosjeku sedmoro.

Vuk Vuković

Region više ulaže

Edin Jašarović primjećuje da njegove kolege u regionu mnogo više ulažu u proizvodno isplativije formate poput televizijskog filma ili serijskog programa.

Profesija producenta je prilično moderna, atraktivna i primamljiva, jer primjeri uspješnih producenata iz SAD i Evrope nama služe kao „role-model".

Jovanović je kazala je razlog zbog kojeg se ljudi bave tim poslom u Crnoj Gori položaj kolega producenata u inostranstvu.

“Profesija producenta je prilično moderna, atraktivna i primamljiva, jer primjeri uspješnih producenata iz SAD i Evrope nama služe kao „role-model“.

Producenti su u optimalnim okolnostima idejni tvorci, finansijeri i menadžeri umjetničkih projekata koji za svoje zasluge dobijaju priznanja”, rekla je ona.

Sanja Jovanović

Mali smo, sve se lakše završi

Vuković, koji je diplomirao na beogradskom FDU, gdje je sada na završnoj godini doktorskih studija, fokusira svoj posao na Crnu Goru, a iskustva upoređuje sa onim što je stekao vani.

Nadam da će Crna Gora iskoristiti prirodne resurse kulture, umjetnosti i medija za transformaciju iz društva koje se ponosi tradicionalnim, patrijarhalnim sistemom vrijednosti u društvo koje se ponosi dijalogom i tolerancijom.

On je istakao i jednu prednost Crne Gore, a to je manji društveni sistem, u kojem je logistički lakše završiti neke stvari.

“Kvalitativno je ista, ili vrlo slična situacija u zemljama u okruženju, a ja se nadam da će Crna Gora iskoristiti prirodne resurse kulture, umjetnosti i medija za transformaciju iz društva koje se ponosi tradicionalnim, patrijarhalnim sistemom vrijednosti u društvo koje se ponosi dijalogom i tolerancijom", zaključuje Vuković.

Jašarović smatra da u Crnoj Gori postoji dovoljno institucija koje mogu da zaposle producente, “ako su dobri i ako ih traže, te da, ukoliko vam poslodavci ne nude ništa, vi morate da nudite njima”

Galerija

Preporučujemo za Vas