Mićunović sa Šarićima planirao cementaru

Sa računa Mićunovićevog preduzeća Anagusta Enterprise Limited, Šarićima je 2008. uplaćeno 1.200.000 eura, ali tužilaštvo i sud nikada nijesu utvrdili da je Nikšićanin vlasnik te firme registrovane na Kipru
515 pregleda 23 komentar(a)
Branislav Mićunović, Foto: Zoran Đurić
Branislav Mićunović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 09.04.2018. 19:35h

Branislav Mićunović prije deset godina htio je da gradi cementaru u Otilovićima sa Duškom Šarićem, mlađim bratom Pljevljaka Darka Šarića, nepravosnažno osuđenog za šverc 5,7 tona kokaina.

Zbog tog posla iz Mićunovićeve kompanije Anagusta Enterprise Limited Šarićima je indirektno uplaćeno 1,2 miliona eura.

Novac je transferisan preko Prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat bivšeg premijera Mila Đukanovića.

Do tih podataka došlo je tužilaštvo, koje je teretilo Duška Šarića i njegovog sugrađanina Jovicu Lončara za pranje 19,2 miliona eura.

Njih dvojica nedavno su pravosnažno oslobođena optužbi za pranje novca. Prošle sedmice, Vrhovni sud potvrdio je presudu Apelacionog, koji je konstatovao da je bankarsko-finansijskim vještačenjem dokumentacije iz Srbije, Kipra iNorveške nesumnjivo utvrđeno da novac koji je bio predmet optužnice nije pribavljen prodajom droge kriminalne organizacije Darka Šarića i još 34 osobe.

Iako je finansijskim vještačenjem utvrđeno da je Šarićima sa računa preduzeća Anagusta Enetrprises Limited, registrovanog na Kipru, i Grand business Finance Limited, registrovanog u Belizei, prebačeno više od milion eura, sudski vještaci nijesu utvrdili ko je uplatio novac, po kom osnovu, ko je vlasnik pravnog lica, ko je potpisao naloge za transfer novčanih sredstava...

Prema podacima sa sajta opencorporates.com direktori Anaguste Enterprise Limited su Branislav i Svetlana Mićunović.

Sjedište kompanije je na Kipru. Ti podaci javno su dostupni, no, uprkos tome ni u jednom od sudskih postupaka Mićunović nikada nije pozvan kao svjedok.

“Na račun Mat company iz Pljevalja, Camarila Corporation uplatila je ukupno 7.405.250,23 eura. Od tog iznosa 6.205.250,23 potiče od Preduzeća za rekonstrukciju i izgradnju puteva iz Beograda, a 1.200.000 eura od Anagusta Enterprises Limited, odnosno Grand Business Finance Limited”, piše u nalazu vještaka Vlajka Milićevića, koji je utvrđivao porijeklo miliona za čije pranje su sumnjičili Šarića i Lončara.

Tokom suđenja u Apelacinom sudu, izjašnjavajući se na Milićevićev nalaz, zastupnik optužbe, zamjenik vrhovnog državnog tužioca Petar Kapuci, konstatovao je da vještak nije mogao utvrditi osnov uplate sa Mićunovićevog, na račun Šarića.

Zamjenik vrhovnog državnog tužioca Petar Kapuci, konstatovao je da vještak nije mogao utvrditi osnov uplate sa Mićunovićevog, na račun Šarića

“U odnosu na novčana sredstva u iznosu od 1.200.000 eura, koja su uplaćena preduzeću Camarila Corporation od strane preduzeća Anagusta Enterprises Limited, po osnovu ugovora o suulaganju u izgradnji cementare u Pljevljima, a koji ugovor je od strane odbrane dostavljen u kopiji, vještak na strani 19 nalaza konstatuje da vjerodostojnost tog ugovora nije mogao provjeriti, jer ‘banka ne posjeduje ni original ni kopiju ovog ugovora’. U odnosu na konstataciju vještaka da je na osnovu dodatne dokumentacije, dobijene od Prve banke Crne Gpre utvrdio da novac u iznosu od 1.200.000 eura potiče od pravnog lica Anagusta Enterprises Limited, vještak nije utvrdio porijeklo tog deponovanog novca koji se uplaćuje na račun oročenog depozita, ko je izvršio uplatu tih novčanih sredstava, po kom osnovu, ko je vlasnik tog pravnog lica, ko je potpisao naloge za transfer novčanih sredstava”, konstatovao je Kapuci.

Tada je zaključio i da, s obzirom na to da je transfer realizivan navodno po osnovu ugovora o zajedničkoj poslovno-tehničkoj saradnji, vještak ne utvrđuje čime se bave pravna lica Anagusta Enterpirises Limited, Maintance ans Suply LTD i Camarila Corporation.

“S obzirom na to da imaju otvorene račune u poslovnoj banci u Crnoj Gori i koje su to poslove realizovali na osnovu kojih su izvršeni transferi, kao i gdje su sjedišta tih pravnih lica. Osim toga, postavlja se pitanje na osnovu čega je vještak konstatovao da je na računu preduzeća Anagusta Enterprises Limited uplaćeno ukupno 2.960.050 eura i da su od tih novčanih sredstava izvršeni trabsferi u iznosu od 1.200.000 eura, kada su transferi na račun Anagusta Enterprises Limited vršene 2007. godine, a transferi sa tog preduzeća 2008. godine, pri čemu vještak nije utvrdio kretanje svih novčanih sredstava na račun preduzeća Anagusta Enterprises Limited od 2007. godine pa nadalje”, konstatovao je Kapuci.

Tada, tokom pete godine sudskog postupka, tužilac je prigovorio i da Milićević nabraja sva nerezidentna pravna lica koja su prebacila novac Šarićevom preduzeću Mat company, ali da ne utvrđuje stvarni pravni osnov transfera.

“Tako, recimo, vještak konstatuje da je 1.200.000 eura transferisalo pravno lice Anagusta Enterprises Limited, odnosno Grand Business Finance Limited. Vještak nije utvrdio pravni osnov za transfer novčanih sredstava, da li je nalogodavac tog transfera Anagusta Enterprises Limited ili pravno lice Grand Business Finance Limited, niti vještak navodi iz kojih činjenica proizlazi da se radi o jednom pravnom licu, niti ko su stvarni vlasnici tih pravnih lica, čime se bave, odnosno šta je djelatnost navedenih preduzeća, gdje im je sjedišta isl”, zaključio je Kapuci.

On je konstatovao da vještak nije mogao dovesti u vezu transakciju od 1.200.000 eura sa namjerom preduzeća Montenegro cemnent compani da izgradi cementaru u Otilovićima, jer to izlazi iz njegove nadležnost.

Cemetnata u Otilovićima nikada nije sagrađena. U januaru 2008. godine, tadašnji predsjednik Opštine Pljevlja Filip Vuković donio je odluku o pristupanju izradi lokalne studije lokacije Otilovići, mjestu na kojem bi trebalo da se gradi cementara. Taj posao nezvanično se procjenjivao na oko 300 miliona eura, ali je godinu kasnije propao zbog bankrota njihovog poslovnog partnera, njemačkog koncerna Cemag. Vlada je tada najavila potragu za novim strateškim partnerom u tom poslu.

Godinu kasnije, uhapšeni su Duško Šarić i Jovica Lončar, a poslovi sa cementarom više se nijesu pominjali.