Baković: Djeca zloupotrijebljena prilikom okupljanja ispred Vlade

Baković ukazuje da su roditelji, staratelji i svi koji se brinu o djeci i rade sa djecom dužni da se suzdržavaju od radnji i postupaka u kojima djeca mogu biti zloupotrebljena.
0 komentar(a)
Ažurirano: 20.04.2011. 13:38h

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković reagovao je povodom okupljanja djece uhapšenih u akciji “Golub” i smatra da su roditelji njima manipulisali kako bi skup učinili efektnijim.

Određeni broj pritvorenika počeo je u Istražnom zatvoru štrajk glađu izražavajući na taj način protest što im nije omogućeno da se brane sa slobode kao i zbog odugovlačenja sudskog postupka.

Tim povodom u znak podrške pritvorenicima, ispred zgrade Vlade Crne Gore okupile su se porodice uhapšenih. Među okupljenima najviše je bilo djece pritvorenih koji su duvali u pištaljku i vikali "Pustite mi tatu".

“Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je zapazio da su aktere ovog skupa većim dijelom činila djeca, koja su svojim prisustvom trebala ovaj protest učiniti dramatičnijim i efektnijim. Odrasli akteri protestnog skupa, članovi porodica pritvorenih lica, su doveli djecu i uključili ih u ovaj protest, očekujući da će na taj način izazvati veću pažnju kako nadležnih organa tako i šire javnosti, a time i uticati na ostvarivanje zahtjeva pritvorenih lica. Na ovaj način, djeca su zloupotrebljena od strane odraslih, budući da se manipulisalo njihovom nedovoljnom zrelošću u cilju izazivanja jačeg protestnog efekta”, stoji u saopštenju Kancelarije crnogorskog ombudsmana.

Baković ukazuje da su roditelji, staratelji i svi koji se brinu o djeci i rade sa djecom dužni da se suzdržavaju od radnji i postupaka u kojima djeca mogu biti zloupotrebljena

Baković ukazuje da su roditelji, staratelji i svi koji se brinu o djeci i rade sa djecom dužni da se suzdržavaju od radnji i postupaka u kojima djeca mogu biti zloupotrebljena i koji mogu biti na štetu njihovog najboljeg interesa. U konkretnom slučaju, kaže, srodnici su stavili interese odraslih ispred prava i najboljih interesa djece i time su im povrijedili prava.

“Konvencijom o pravima djeteta UN-a, garantovana je posebna zaštitita djece od svih oblika eksploatacije štetne po bilo koji vid dječije dobrobiti. Konvencija takođe propisuje kao da su svi dužni da u postupcima koji se tiču djece, postupaju u skladu sa najboljim interesima djeteta“, saopšteno je iz tog tijela, ne precizirajući šta će preduzeti tim povodom.