Vanja Ćalović još jednom oslobođena optužbi Montenegro spešlti stilsa

Sudija Stojanović odbio je zahtjev kompanije MNSS B.V. koja je tražila da im Ćalović i ta NVO isplate 36.000 eura.
57 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 04.04.2011. 14:45h

Sudija Osnovnog suda Aleksandar Stojanović je u ponovljenom suđenju, a po rješenju Višeg suda kojim je ukinuta prva oslobađajuća presuda, još jednom oslobodio izvršnu direktorku Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanju Ćalović tužbi za nadoknadu štete većinskog vlasnika Željezare, kompanije Montenegro spešliti stils (MNSS B.V.).

Sudija Stojanović odbio je zahtjev kompanije MNSS B.V. koja je tražila da im Ćalović i ta NVO isplate 36.000 eura za nadoknadu nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda i prava ličnosti.

Viši sud je ranije predmet vratio na ponovno suđenje, odlučujući po tužbi zastupnika te kompanije, i obrazlažući odluku nedovoljnom primjenom matreijalnog prava u obrazloženju presude, iako se sudija pozvao na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i praksu suda u Strazburu.

MNSS B.V. tužio je ranije Ćalovićevu zbog izjava na pres konferenciji 30. marta prošle godine, kada je ona kazala da poslovanje kćerke firme u Holandiji nije obuhvaćeno revizorskim izvještajem o poslovanju nikšićke fabrike, zbog čega "postoji sumnja da se preko nje izvlači novac iz Crne Gore ili da se on pere".

Većinski vlasnik nikšićke Željezare tužio je Vanju Ćalović i za klevetu zbog istih izjava, a sudija Osnovnog suda Goran Đuković donio je po njoj oslobađajuću presudu prošlog mjeseca.

Većinski vlasnik nikšićke Željezare tužio je Vanju Ćalović i za klevetu zbog istih izjava, a sudija Osnovnog suda Goran Đuković donio je po njoj oslobađajuću presudu prošlog mjeseca.

I ovog puta u obrazloženju presude sudije Stojanovića navodi se i ovog puta mahom isti razlozi kao i u prvoj odluci.

“Nije sporno među strankama da su tačni činjenični navodi prvotužene sa te pres konferencije da je nekadašnji vlasnik nikšićke Željezare, engleska firma NSS dana 29.02.2008. godine prodala svoje akcije MNSS BV iz Holandije i da se adresa kćerke firma u Holandiji nalazi u rezidencijalnom dijelu Amsterdama, odnosno stambenoj kući i da je na adresi registrovano sjedište još 154 kompanije, od kojih najmanje 86 ima isti broj telefona, najmanje 26 isti veb sajt, a najmanje devet ima istog direktora među kojima je i Željezara Nikšić Netherlands, kao i to da se u revizorskom izvještaju za 2008. godinu Željezare, kao i za prvu polovinu 2009. godine eksplicitno navodi da se u tom revizorskom izvještaju ne navodi poslovanje te kompanije koja je u potpunom vlasništvu nikšićke Željetzare”, dio je obrazloženja sudije Stojanovića u kojem se vidi da “nije sporno” ni za tužioca upravo dio navoda zbog kojih su i tužili Ćalovićku.

Sudija se u dijelu koji se tićče toga da je tužiocima sporno da li su ostalim navodima Ćalovićke povrijeđeni poslovni ugled i prava ličnosti, pozvao na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Ustav Crne Gore, Zakon o medijima i Zakon o obligacionim odnosima.

“Sud je tužbeni zahtjev u cjelosti odbio kao neosnovan, nalazeći da ograničenje(miješanje Suda u tom pravcu) slobode izražavanja prvotužene Vanje Ćalović , ..., ne bi bilo bu službi niti jednog interesa ili vrijednosti zagarantovanih Evropskom konevncijom i nije neophodno u demokratskom društvu, štaviše, bilo bi štetno po demokratske procese u Crnoj Gori”, zaključuje sudija.

Komentaruši odluku Osnovnog suda pravni zastupnik MANS-a advokat Veselin Radulović kazao je da je ona očekivana i jedina takva moguća da bi bila zakonita, a da bi sve drugo bilo udovoljavanje tužiocima.

Komentaruši odluku Osnovnog suda pravni zastupnik MANS-a advokat Veselin Radulović kazao je da je ona očekivana i jedina takva moguća da bi bila zakonita, a da bi sve drugo bilo udovoljavanje tužiocima.

“Postupak se odužćio zahvaljujući Višem sudu koje je ukidanje obrazložilo da ne postoje materijalno pravne odredbe koje je sud pomenuo u prvoj odluci. Da li sudije Višeg suda smatraju da Evropska konvencija nije pravni akt? Ako tako misle to je katastrofa. Ili nijesu čitali obrazloženje presude Osnovnog suda što je još veća katastrofa”, kazao je Radulović.

On je kazao da bi crnogorsko tužilaštvo trebao da se pozabavi organizovanim kriminalom, pranjem novca,..., ali da ih to ne zanima, te da na taj način stavaraju prostor da se tužbama pokušaju zastrašiti oni koji o tim nepravilnostima progovore.

Galerija

Bonus video: