OTKRIVAJU PODATKE

Crnovršanin: Policija zloupotrebljava lične podatke?

Nakon zaključka da su operateri široke ruke prema policiji, Agencija je sačinila zapisnike u kojima je naložila da sve tri kompanije otklone nepravilnosti u radu.
149 pregleda 0 komentar(a)
Šefko Crnovršanin, Foto: Boris Pejović
Šefko Crnovršanin, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 17.03.2011. 12:12h

Agencija za zaštitu ličnih podataka naložila je i očekuje od tri operatera mobilne telefonije da otklone nepravilnosti, koje su počinile time što su Upravi policije dozvolile da koristi mnogo više njihovih informacija, nego što im to dozvoljava zakon.

Međutim, oni su se na takvu odluku Agencije žalili, pa će konačan stav oko toga biti poznat nakon što se utvrdi na koji način policija odrađuje svoj posao u ovom dijelu.

“Slijedi mnogo opsežnija kontrola ustupanja ličnih podataka građana", kažu iz Agencije.

Mobilni operateri ustupaju policiji više podataka o svojim korisnicima, nego što to predviđa Zakon o krivičnom postupku, zaključili su ranije kontrolori Agencije za zaštitu ličnih podataka nakon sprovedenog nadzora u M:telu, Crnogorskom telekomu i Telenoru.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti” ima slučaja i da policijski službenici zloupotrebljavaju pristup bazi operatera, pa provjeravaju podatke za lične potrebe, kao što su recimo praćenje poruka ljubavnicama i djevojkama.

Samo informacije o imenu, prezimenu i adresi

Iz Agencije, čiji je predsjednik Savjeta Šefko Crnovršanin, a direktor Bojan Obrenović, utvrdili su da su sporazumi o saradnji, koje su ranije sa policijom potpisali M:tel i Crnogorski telekom dosta fleksibilni i sporni, u odnosu na član ZKP, koji predviđa da policija u otkrivanju počinioca krivičnih djela, bez naloga nadležnog suda ili tužilaštva, od mobilnih operatera može tražiti provjeru “identičnosti telekomunikacijskih adresa”.

Ta provjera, prema tumačenju Agencije za zaštitu ličnih podataka, podrazumijeva samo davanje informacija o imenu, prezimenu i adresi korisnika određenog broja, ali ne i listinge telefonskih kontakata, lociranja po baznim stanicama...

Provjera podrazumijeva samo davanje informacija o imenu, prezimenu i adresi korisnika određenog broja.

“Vijesti” nezvanično saznaju da je Agencija, nakon zaključka da su operateri široke ruke prema policiji, sačinila zapisnike u kojima je naložila da sve tri kompanije otklone nepravilnosti u radu.

“Međutim, kompanije su uložile prigovore, koji su, po našem mišljenju, neosnovani i narednih dana će biti donijeta rješenja. Takođe, kontrolori su za sada sproveli prvu fazu nadzora i tretirali samo sporazume o saradnji s policijom'M:tela i Crnogorskog telekoma, ali način komunikacije, koju s ovom institucijom ima Telenor.

Iz sve tri kompanije “Vijestima” je saopšteno da nijesu prekršili član 257 ZKP-a, niti Zakon o zaštiti podataka o ličnostima, te da čuvaju privatnost svojih korisnika, a da policiji ustupaju podatke na osnovu pismenog zahtjeva.

Mobilni operateri: Vodimo računa o zaštiti svojih korisnika

Iz Crnogorskog telekoma objašnjeno je da je u zapisniku Agencije, na koji je uložen prigovor, konstatovano da traženje podataka putem formalnog zahtjeva, nije potkrijepljeno nalogom nadležnog pravosudnog organa, što krši Zakon o zaštiti podataka ličnosti.

“Crnogorski telekom u prigovoru je pojasnio da na zahtjeve policije odgovara shodno članu 257 ZKP-a, kojim je propisano da ona za djelo koje se goni po službenoj dužnosti može samoinicijativno da prikuplja podatke. Tim članom definisano je da policija u cilju pronalaženja počinilaca krivičnog djela može od pružaoca usluga elektronskih komunikacija da traži provjeru identičnosti telekomunikacijskih adresa, koje su u određenom vremenu uspostavile vezu”, tvrdi se u odgovoru “Vijestima”, koji je potpisala PR Telekoma Jovanka Radović.

Iz Telekoma naglašavaju da uvijek vode računa o zaštiti svojih korisnika, a istovremeno ispunjavaju svoje zakonske obaveze.

Kada je u pitanju Sporazum o saradnji s Upravom policije, koji je Crnogorski telekom potpisao 17. decembra2009, Radović je objasnila da su njime definisani - način, procedure i tehnički uslovi pristupa ili prikupljanja podataka, kojima raspolaže ovaj operater mobilne telefonije.

“On predviđa i prethodni zahtjev za dostavu podataka. Međutim, zbog određenog broja tehničkih nedostataka, ovaj sporazum se još ne primjenjuje”, navela je ona, ističući da do sada nijesu utvrđene bilo kakve zlouptrebe u saradnji s policijom.

Sličnih zloupotreba, kako tvrde, nije bilo ni u drugim dvijema kompanijama, a portparolka M:tela Ana Martinović, zbog postupka koji je u toku nije htjela da otkriva detalje iz njihovog prigovora na kontrolu Agencije.

Kontrola početa na osnovu inicijative MANSa

I PR Telenora Emina Škrijelj “Vijestima” je saopštila da ta kompanija postupa na osnovu pisanog zahtjeva pravosudnih organa ili Uprave policije.

Mans: Policija ima direktan pristup bazi podataka M:tela i tako krši pravo građana na privatnost.

Uprava policije potpisala je ugovor o saradnji s M:telom u septembru 2007., koji propisuje da će “nadležni organ svim potrebnim podacima pristupati i iste preuzimati preko primjerenog interfejsa kada god je to moguće i potrebno”. Ona ranije je saopštila da sprovođenjem Sporazuma o saradnji sa M:telom “ne krši zakon, već sve čini u skladu sa zakonom”.

Agencija je utvrdila da su sporazumi o saradnji M:tel i Crnogorskog telekoma sa policijom dosta fleksibilni i sporni, u odnosu na član Zakonika o krivičnog postupku, koji predviđa da policija u otkrivanju počinioca krivičnih djela, bez naloga nadležnog suda ili tužilaštva, od mobilnih operatera može tražiti provjeru “identičnosti telekomunikacijskih adresa”

Kazna do 300 minimalnih zarada

Agencija za zaštitu ličnih podataka, prema članu 71 Zakona o zaštiti podataka o ličnostima, ovlašćena je da naredi da se nepravilnosti u obradi ličnih podataka otklone, privremeno može da zabrani njihovu obradu, zabrani davanje ličnih podataka suprotno zakonu i drugo.

Takođe, Agencija ima pravo da podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv rukovodioca zbirke ličnih podataka, a za taj prekršaj predviđena je novčana kazna od desetostrukog do tristostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Upitan da li je riješen problem između policije i unutrašnje kontrole oko pristupa bazi podataka Uprave policije, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je juče kazao da je „ problem riješen u ravni potpunog definisanja stanja.

"Zna se da Uprava policije mora omogućiti pristup Unutrašnjoj kontroli, i to će se desiti ovih dana. Ta razmjena informacija će omogućiti da Unutrašnja kontrola bude još efikasnija i brža u rješavanja pojedinih primjedbi sa kojima se suočava svakodveno,” rekao je Brajović.

UP je odbila zahtjev unutrašnje kontrole za stalni pristup njenoj bazi podataka pravdajući to narušavanjem privatnosti, dok tvrdi da to nije slučaj kada ona koristi bazu operatera mobilne telefonije.

Preporučujemo za Vas