MANS tužio direktora Željezare zbog lažnog svjedočenja

"Danijelu Brolu, kao jednom od direktora Željezare Nikšić, poznato da je na kraju 2009. godine Željezara dugovala preko 10 miliona eura na ime poreza i doprinosa."
85 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 23.02.2011. 16:02h

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela je Vrhovnoj državnoj tužiteljki Ranki Čarapić krivičnu prijavu protiv člana odbora direktora nikšićke Željezare Danijela Brola zbog sumnje da je lažno svjedočio.

MANS sumnja da je Brol, u postupku koji je vođen po tužbi većinskog vlasnika te kompanije, protiv izvršne direktorice te organizacije Vanje Ćalović, dao lažan iskaz pred Osnovnim sudom.

U svom iskazu Brol je naveo da je Željezara Nikšić za 2009. godinu platila sve poreze i doprinose po dospijeću.

“Ovi navodi su lažni, jer je Danijelu Brolu, kao jednom od direktora Željezare Nikšić, poznato da je na kraju 2009. godine Željezara dugovala preko 10 miliona eura na ime poreza i doprinosa. Dokaz za to su pojedinačni i konsolidovani finansijski iskazi Željezare za 2009. godinu, a da je Brol upoznat sa sadržinom tih dokumenata proizilazi iz činjenice da se stalno pozivao upravo na konsolidovane finansijske iskaze”, stoji u saopštenju Ćalovićke.

Isto ponovio na Televiziji

Dodaje se da je Brol kazao da nije javno govorio o tome što je predmet suđenja, iako je poslao saopštenje za medije poslije pres konferencije zbog koje je pokrenut sudski postupak, a isto je ponovio i u emisiji “Načisto” TV “Vijesti”.

“U svom iskazu Danijel Brol je naveo da je ćerka kompanije Željezare Nikšić korišćena za dvije, tri transakcije koje su urađene u toku krize likvidnosti banaka, a kasnije je dodao da osnivanjem ćerke kompanije Željezara Nikšić vjerovatno nije smanjila troškove, a vjerovatno ih nije ni uvećala. Ovi navodi su lažni, jer je upravo Brol prethodno više puta javno isticao da su osnivanjem ćerke kompanije smanjeni troškovi”, kazala je Ćalović.

Brol je pred sudom kazao i da konsolidovani finansijski iskazi sadrže i transakcije između majke i ćerke kompanije.

"Brol je dao lažan iskaz iznoseći niz neistinitih navoda i negirajući niz istinitih ili nespornih činjenica. Pri tome, svi njegovi lažni navodi odnose se isključivo na činjenice koje mogu biti od uticaja na odluku u krivičnom postupku"

“Ovi navodi su takođe lažni, jer konsolidovani finansijski iskazi Željezare Nikšić ne sadrže transakcije između te kompanije i njene ćerke u Amsterdamu, što se u tim izvještajima eksplicitno konstatuje”, stoji u saopštenju.

Ćalović dodaje da je Brol rekao da zbog njenih izjava kasni instalacija opreme u kompaniji, da razvoj nije kakav se očekivao zato što su ljudi sa kojima su poslovali izgubili povjerenje u kompaniju i da je Željezara pretrpjela 6 ili 7 nedjelja kašnjenja u pregovorima o kreditu.

U najkraćem roku

“Ovi su u cjelosti lažni, jer je opštepoznato da su problemi u kašnjenju instalacije i gubitku povjerenja u kompaniju uzrokovani lošim upravljanjem i poslovanjem Željezare. Brol je u toku svjedočenja naveo da je Vlada CG garantovala za taj kredit i da ne postoji banka na svijetu koja bi odobrila zajam Željezari Nikšić. Stoga, Brol vrlo dobro zna da Željezara Nikšić ne uživa povjerenje banaka bez obzira na izjave MANS-a, i to zbog rezultata njenog poslovanja i menadžmenta”, saopštila je Ćalović.

Brol je naveo i da mu nije poznato da li registrovanje kompanije BV iz Holandije nosi određene poreske povlastice što je, dodaje Ćalović, netačno jer je prethodno istakao da je on jedan od direktora koji je donio odluku o osnivanju ćerke kompanije, zbog čega mu je poznato da li registrovanje BV kompanije u Holandiji donosi poreske povlastice, kao što mu je dobro poznato i da su BV kompanije društva sa ograničenom odgovornošću i da se off shore kompanije najčešće i registruju kao BV kompanije.

“Brol je dao lažan iskaz iznoseći niz neistinitih navoda i negirajući niz istinitih ili nespornih činjenica. Pri tome, svi njegovi lažni navodi odnose se isključivo na činjenice koje mogu biti od uticaja na odluku u krivičnom postupku u kom je dao lažan iskaz. Pri tome je postupao sa direktnim umišljajem, odnosno bio je svjestan da su njegovi navodi lažni i svjesno je pokušao sud dovesti u zabludu...”, kazala je Ćalović.

MANS je predložio da tužilaštvo u najkraćem mogućem roku nadležnom sudu predloži određivanje pritvora Brolu.