Optuženi dobacivali - sudija ih izbacila!

Juretić je po odobrenju Vučinića 11. novembra 2006. godine srušio ogradu, čime su KIPS-u nanijeli štetu od 13.211 eura.
183 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 09.02.2011. 16:18h

Predsjednik Vijeća sudija Maja Zeković udaljila je sa suđenja bivšeg građevinskog inspektora Vladana Juretića i njegovog šefa Vlatka Vučinića, optužene za zloupotrebu položaja.

Tokom svjedočenja vještaka građevinske struke optuženi su negodovali, uglas komentarisali, dobacivali , glasno izražavali negodovanje, i neslaganje sa nalazom vještaka.

Vučinić je, nakon prve opomene sudije da će ga udaljiti kazao da to i učini jer bi tako ”počinuli” on, sudija, a i vještak.

Prema optužnici, Juretić i Vučinić su zloupotrijebili službene položaje jer nijesu postupili po rješenju Ministarstva životne sredine i uređenje prostora od 14. oktobra 2005. godine koje se odnosilo na rušenje ograde vlasništva kompanije "Kips", koja je upisana u katastarskim parcelama.

Zid ili ograda, pitanje je sad

Navodi se da je zemljište na kojem se nalazila srušena ograda bilo u zoni nadležnosti Željeznice i republičkog inspektora za željeznički saobraćaj.

Juretić je po odobrenju Vučinića 11. novembra 2006. godine srušio ogradu, čime su nanijeli štetu preduzeću "Kips", od 13.211 eura.

Vještak građevinske struke Predrag Hajduković vještačio je vrijednost porušene ograde, dok se odbrana pobunila kazavši da nije bilo potrebno da se vještači građevinska vrijednost radova na predmetnom zidu.

Vještak je, iako su odbrana i optuženi insistirali da precizira, više puta ponovio da se radi o ogradi koju on zove i zid. Optuženi su napomenuli da je od velikog značaja da se vještak odredi o kakvoj se konstrukciji radi.

Nakon duže rasprave zaključak je bio da se radi o ogradi ili zidu koji, kako kaže vještak, “po svojim karakteristikama može da predstavlja dio nekog budućeg objekta”.

“Nijesam naišao u dokumentaciji urbanističko tehničke uslove za predmetnu ogradu niti mi je dostavljena dokumentacija”, kazao je vještak, dodajući da ne zna da li ograda ima građevinsku dozvolu.

“Ja vas čekam dvije godine da dođete”, kazao je Vučinić vještaku.

Vještak je ipak rekao da je i “šahta građevinski objekat”, dok je Vučinić kazao da će sporni objekat zvati “ono tamo”, jer se “miješaju babe i žabe”.

Branilac optuženih advokat Miodrag Bojanić “objasnio” je vještaku da sigurno nigdje u Crnoj Gori nije vidio “tako masivnu ogradu”, te da su dovoljne samo “dva struka žica” da se ogradi magacin. Odbrana i optuženi su tokom suđenja aludirali na to da je kompanija sporni zid izgradila bez dozvole te da je bio u funkciji već postojećeg objekta.

Suđenje će se nastaviti u drugoj polovini mjeseca.