"REFLEKTOR" NA TV VIJESTI

"Ne mogu se legalizovati objekti bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa"

Gosti u studiju bili su: Marko Čanović, generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Miomir Jakšić, sekretar za finansije u Glavnom gradu, Zdenka Popović, odbornica Demokratske Crne Gore u SO Podgorica i Luka Rakčević, odbornik GP URA u SO Podgorica
347 pregleda 0 komentar(a)
Reflektor, Foto: Printscreen
Reflektor, Foto: Printscreen
Ažurirano: 04.04.2019. 23:55h

UŽIVO:

21:31  Rakčević očekuje da će "praksa koju je bivši ministar Branimir Gvozdenović uveo, uskoro biti iskorijenjena".

21:30 Čanović navodi da ukoliko se uđe u postupak legalizacije, jedinice lokalne samouprave imaju obavezu da pomognu kroz socijalne programe građanima koji su u procesu. 

21:28 Čanović kaže da ne vidi način na koji bi se Zakon mogao selektivno primjenjivati. 

21:25  Autorka emisije čita pitanja koja su gledaoci postavili putem zvanične Facebook stranice "Reflektora" Pozivamo vas da se i ubuduće svojim pitanjima za goste uključite u kreiranje sadržaja emisije. 

21:24  Čanović navodi da su opština i država apsolutno spremni za realizaciju Zakona o legalizaciji neformalnih objekata. "Predviđeno je 70 inspektora za ovaj proces, a za sada imamo 27", kaže Čanović.

21:20  Jakšić navodi da odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja još nije aktuelna.

21:16  Čanović navodi da treba voditi računa i o zaštiti živtone sredine. "Objekat se neće uklanjati do onog trenutka dok ne bude potrebe za tim, tj. dok se ne riješi alternativni smejštaj", kazao je Čanović.

21:12  Rakčević je rekao da je posebno kompleksan slučaj Park šume Zagorič. "Moramo da na neki način stimulišemo građane da što prije regulišu imovinsko-pravni odnos kako bi se ušlo u proes legalizacije", dodaje odbornik URA. 

21:10 Čanović je kazao da građani ne mogu da legalizuju objekte dok se ne riješi imovinsko-pravni odnos za bivšim vlasnicima, ali da se može ući u proces legalizacije.

21:08  "Država je bila dužna da obešteti sve vlasnike kojima je eksproprisano zemljište", navodi Popović, " A onda da se međusobnim sporazumima riješi situacija." 

21:04 Popović kaže da se obmanjuju stanovnici Park šume Zagorič i Kakaricke gore jer nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi. "Svi koji su gradili u Park šumi Zagorič moći će da uđu u proces legalizacije kada se riješi imovinsko-pravni odnos za bivšim vlasnicima", navodi Popović. Čanović odgovara da to nije istina. 

21:03  Rakčević dodaje da se mora platiti zbog uzurpiranja imovine, ali da se mora pokazati veći stepen razumijevanja nadležnih, naročito iz lokalne samouprave. 

21:01  Jakšić navodi da je na posljednjoj Skupštini usvojen DUP Zagorič 5. On dodaje da "stoji" izjava bivšeg gradonačelnika Miomira Mugoše da će se svi objekti moći legalizovati, ukoliko nijesu na infrastrukturnoj traci. 

21:00 Autorka emisije podsjeća da su neformalna naselja počela da niču devedesetih godina, te da je svih ovih godina neko to tolerisao. Šta se danas dešava, zašto se u međuvemenu uradilo da se objekti realizuju?

20:50 Čanović kaže da se na osnovu nekih vizura, pojedinih vlasnika, ne može utvrditi da li je u pitanju legalna gradnja.

"Definisana je procedura šta vlasnik treba da uradi, definisano je i koje dokaze treba da podnese uz formular. Za legalizacije stambenih jedinica u kolektivnim objektima, građanin podnosi zahtjev za legalizaciju samo svog stana, a dostavlja se tehička dokumentacija za cijelu zgradu, ako postoji. Tada će koštati jeftinije te građane. Ukoliko su dovedeni u zaludu, onda građani tuže investitore. Kada prođete gradom, znate koji je objekat legalan, a koji ne", navodi Čanović.

20:45  Popović navodi da se ova tema tiče gotovo polovine građana u Glavnom gradu. Ona kaže da imamo građane koji su uzeli list nepokretnosti prema kojem su gradili na nedozvoljenom prostoru.

"U naseljima Gornja i Donja gronica na određenim mjestima nemate put, kanalizaciju... Imate samo vodovod, ljudi su '74. i '75. godine morali da komunalno opreme lokaciju , a onda im je nadležni organ naložio da od zarade odvajaju po tri odsto kako bi s eputevi izgradili. Glavni grad godišnje prihoduje 11-15 miliona eura od komunalnih djelatnoti", kazala je Popović.

20:43 Čanović navodi da se "u emisiji više bave politikom, budući da se bliže izbori". "Moramo da shvatimo što je naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Treba inicijativa da se tim ciljnim grupama pomogne. Mi ni u jendom momentu ne smijemo da se miješamo u odluke jedinica lokalne samouprave", rekao je Čanović.

20:42 Rakčević ocjenjuje da SO zauzela potpuno pogrešan pristup. On govori cijene po zonama. "Traži se od građana, koji su već uložili veliki novac, da sami plate uvođenje struje, vode..."

20:38  Jakšić dodaje da se "moraju držati zakonskih rješenja". On u emisiji navodi cijene plaćanja, i dodaje da Odluka još nije zvanična te da zato cijene još nijesu saopštene. 

"Građanima treba kazati - lagalizacija može trajati i do 2020. Neće do 15. jula legalizovati objekte", dodaje Jakšić.

20:33 Rakčević u emisiji kaže da nije tačno da se nije predlagalo da se pomogne građanima u socijalnoj potrebi. "Moramo voditi računa o podjeli bespravne gradnje. Problema ima u Budvi, Kotoru, gradnje višespratnica... Ali i primjera kad su ljudi bespravno izgradili krov nad glavom", navodi Rakčević.

On dodaje da postoje i druge problematične stvari - kada su opštine stimulisale ljude da grade objekte na prostoru bez DUP. "Plod je manipulacije, klasnične političke", navodi Rakčević i pokazuje flajere na kojem DPS poziva na legalizaciju u podgoričkim naseljima.  

20:31 Popović dodaje da su građani "prozreli namjeru gradonačelnika".

20:29 Popović navodi da su iznos naknada prepisali iz 2014. godine.

"Demokrate su podnijeli amandmane, tražili smo umanjenje tih naknada i vi nijeste htjeli da čujete za njih. I sada smo podnijeli amandmane da se smanje naknade, gradonačelnik je te amandamane odbacio jer je, navodno, odlukom predviđeno smanjenje. On je donio odluku o smanjenju jer je znao da ćemo krenuti u kampaju i da će pretpjeti politički poraz." Čanović navodi da je u pitanju tehnički propis.

20:24  "Da bi neko nešto razmatrao, moraju postojati zahtjevi za legalizaciju... Onda uz to može da podnese zahtjev u vezi socijalne pomoći. Moramo da objasnimo građanima da znaju", rekao je Jakšić, "Grad sredstva od kumnalne naknade koristi isključivo za infrastrukturu."

20:22 Čanović kaže da cilje grupe treba zaštititi nekim drugim socijalnim programima. "Treba volja svih jedinica lokalne samouprave. Ali ne možemo pomoći od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, svugdje u svijetu se zna kako se ona računa, mislim da je bilo dosta propusta..." Čanović dodaje da je u Budvi bilo slučajeva tužbi.

20:18 Popović podsjeća da je Bečkom deklaracijom naznačeno da se do 2015. mora završiti problem nelegalne gradnje i neformalnih naselja. "Građani koji su bespravno gradili u najvećem su slučaju u stanju socijalne potrebe i primaju minimalne plate, oni ne mogu da plate ni ovaj minimalni iznos za legalizaciju", kazala je Popović.

20:15 Čanović je kazao da je cilj svih da pomognu građanima da se informišu o svojim pravima i obavezama. "Rokovi su probijeni od svih opština, to nije ključni razlog zašto glađani nijesu ušli u proces legalizacije. Znali su u startu da će platiti manje, veliki su im ustupci napravljeni", navodi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma. 

20:13 Luka Rakčević (URA) smatra da je tema legalizacije objekata jedna od najosjetljivijih. On pominje brojku od 100.000 nelegalnih objekata na teritoriji Crne Gore. "Vidjeli smo afirmaciju nezakonitog ponašanja, divljeg planiranja od strane vlasti", navodi Rakčević.

20:10 Zdenka Popović, odbornica Demokratske Crne Gore u SO Podgorica, navodi da Odluka nije usvojena jer izvještaj nije bio spreman, a ne iz raloga koje je Jakšić naveo. "Proces legalizacije koji je definisan zakonom mora da se produži jer ne postoji mogućnost da svi objekti do 15. jula uđu u proces legalizacije jer je velika većina gradila na opštinskom, državnom zemljištu...", navodi Popović.

20:06  Miomir Jakšić, sekretar za finansije u Glavnom gradu, kazao je da jedini razlog zbog čega Odluka nije usvojena do sada je činjenica da od decembra nije bilo sjednice SO. "Za ovakvu odluku treba dosta studioznosti, treba da se oprosti i uđe u legalne tokove. 

20:05 Čanović navodi da orto foto snimak nije još gotov jer je "u pitanju složen posao", te da je limitiran broj firmi koje se bave tim poslom. 

20:02 Marko Čanović, generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma kazao je da ne razmišljaju o produženju roka za podnošenja prija za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. On je dodao da je rok od devet mjeseci više nego dovoljan.

"Samo podnošenje prijava nije završetak legalizacije. Za taj prvi korak - devet mjeseci je dovoljno. Ono što je glavna stvar je da se evidentiraju svi objekti, kako bespravni , tako i legalni, a svi plaćaju porez", kazao je Čanović.

Gledajte Reflektor, četvrtkom od 20h!