UKINUTA PRESUDA BJELOPOLJSKOG VIŠEG SUDA

Ustavni sud odbranio Čikića

Advokat Dragan Prelević je napisao da je njegova advokatska kancelarija, koja je zastupala Čikića, zadovoljna sudskom odlukom
110 pregleda 0 komentar(a)
Ibrahim Čikić, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ibrahim Čikić, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 04.04.2019. 23:52h

Odlukom Ustavnog suda Crne Gore usvojena je Ustavna žalba Ibrahima Čikića i ukinuta je presuda Višeg suda u Bijelom Polju od 13. oktobra 2014. godine, saopšteno je iz advokatske kancelarije “Prelević”.

“Povodom podnijete ustavne žalbe Ustavni sud je našao da naknada štete u građanskoj parnici dodijeljena kao naknada za štetu nanesenu nečijem dostojanstvu ili ugledu predstavlja jasno miješanje u ostvarivanje prava na slobodu izražavanja. Ustavni sud je našao da nižestepeni sudovi nijesu primijenili standarde koji su sadržani u čl 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, odnosno, domaće vlasti su morale, prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, da primijene metod koji najmanje ograničava pravo na slobodu izražavanja”, piše u saopštenju advokata Dragana Prelevića.

On je napisao da Ustavni sud smatra ustavnopravno neprihvatljivim stav Višeg suda u Bijelom Polju po kome sadržaj teksta iznijet u knjizi tuženog Ibrahima Čikića „Gdje sunce ne grije“ vrijeđa čast i ugled tužilaca.

“Naprotiv, čitanjem knjige Ustavni sud je zaključio da je namjera autora bila da prikaže postupanje sa pritvorenim licima, da opiše torturu koju je preživio prilikom hapšenja i svu nebrigu koju je preživio u bjelopoljskom zatvoru i da kroz knjigu sačuva od zaborava ovaj nemio događaj koji je na njega ostavio posljedice. Takođe, u ukidnom rješenju je ukazano nižestepenim sudovima da su potpuno zanemarili činjenicu da sporni tekst ne predstavlja izraz ličnog stava autora, niti je isti iznio bilo kakav lični komentar, već je sporni tekst objektivno bio usredsređen na pitanja od javnog interesa”, naveo je Prelević.

Ustavni sud je zaključio da miješanje u pravo na slobodu izražavanja tuženog Ibrahima Čikića „nije bilo nužno u demoktatskom društvu“ i da je povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja iz čl 47 Ustava Crne Gore i čl 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Prelević je napisao da je njegova advokatska kancelarija, koja je zastupala Čikića, zadovoljna odlukom Ustavnog suda, jer su primijenjeni pravni standardi Evropskog suda za ljudska prava i odluka predstavlja snažnu poruku i pozitivan iskorak ka demokratiji i poštovanju prava na slobodu izražavanja.