ARHITEKTURA: MISTERIJA U PERASTU

Činovnička arogancija i nevolje sa majkama

Ukidanje građevinske dozvole ne znači ukidanje procedura i kontrola
114 pregleda 3 komentar(a)
majke protest (ART)
majke protest (ART)
Ažurirano: 10.03.2018. 20:57h

Odakle nam oči? Rodila ih majka! Odakle nam uši? Rodila ih majka! Duško Radović, Najlepša mama na svetu

Svaki put kad bivše korisnice naknada za majke sa troje i više djece izađu na ulicu - svaki put kad Majke blokiraju Bulevar sv. Petra Cetinjskog kod Skupštine CG, odnosno kod spomenika kralju Nikoli I - slava mu i milost - osuđen sam, silom prilika, da odslušam kompletan političko-kulturno-umjetnički program koji ide uz blokadu.

Nekad se desi, sve češće u posljednje vrijeme, da program slušam u društvu klijenata - upravo iz razloga što se moj office nalazi baš preko puta Skupštine, odnosno spomenika kralju Nikoli - s ove strane Ribnice - na par koraka od Staroga Grada.

Hoću da kažem da ozbiljan čovjek mora o svemu da razmišlja unaprijed, a Majke su tu, između svega ostaloga, i da potaknu ozbiljnog čovjeka na razmišljanje. Naravno da saosjećam sa Majkama - slava im i milost - znam da danas mnogim majkama u CG nije lako podizati troje ili više djece. Upravo suprotno - vrlo je teško. Nije lako podizati ni jedno dijete - a kamoli troje ili više djece. Sa Majkama saosjećaju i moji klijenti - slava im i milost - sve su to redom fini, ljubazni, uviđavni ljudi, puni empatije. Ali stoji i da nam nije lako da se koncentrišemo na rabotu kad Glavna Majka pusti glas preko razglasa. Taj glas je toliko obavezujući, toliko se urezuje i u srce i u mozak - da mi je jednom jedna od mojih klijentica - mlada gospođa koja ima trogodišnjeg sina, a u maju očekuje drugoga - predložila da skinem one dvije stare puške sa tavana, dosta municije i 5-6 ručnih bombi - pa da ona i ja udarimo na kletog dušmanina - kad neće niko drugi - samo da ne slušamo više te užasne krike Glavne Majke i ostalih majki preko razglasa.

Inače, ne znam ko potpisuje ton sa razglasa - ne znam ko je cijenjeni autor zvuka koji prati sve javne istupe dragih Majki - ne znam ko je kreirao taj vrlo prepoznatljivi zvuk - ali moram da mu skinem kapu. Kad odjekne sa razglasa, niko ovdje u Staroj Varoši nije ravnodušan.

Jedan od klijenata mi je - takođe u trenutku kad se Starom Varoši orio glas Glavne Majke sa razglasa - na ljubazno pitanje - Hoćete li još jednu rakiju? - odgovorio pitanjem - A da nemate čepiće za uši, kojim slučajem? Naravno, rekoh. Da li su voštani? Nisu voštani, žao mi je, ovi su sunđerasti. A da nemate malo vate? Vate! Kako da ne, molim vas, sad ću, sad ću odmah...

Na stranu što je i u prošli četvrtak čitav grad bio u kolapsu, kao i uvijek kada Majke blokiraju saobraćaj Bulevarom sv. Petra Cetinjskog. Možete li zamisliti kolonu od raskrsnice kod Mosta Union, pa desnom obalom Morače, odnosno Ulicom 8. marta, pored Čepuraka i bivšega TIK, sve do mosta kod raskrsnice Cetinjske džade i Nikšićke džade (nikada nisam znao kako se zove taj most).

Nego, gdje smo ono stali prošle subote...

Naravno da gospođa Milica Abramović, ovlašćeno lice za slobodan pristup informacijama u posjedu Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORiT), ni uz najbolju volju - u koju niko ne sumnja - nije mogla da izađe u susret gospođi Marini Filipović, koja je 15. januara zahtijevala uvid u, citiram: "projektnu dokumentaciju (glavni arhitektonski projekat) za lokaciju Jadran Perasta na katastarskim parcelama UP 84/a, UP 84/b i UP 85/c, u zahvatu Urbanističkog projekta "Perast" i građevinsku dozvolu izdatu za objekat na katastarskim parcelama UP 84/a. UP 84/b i UP 85/c, u zahvatu Urbanističkog projekta "Perast"".

"Naime", piše u Rješenju izdatom 18. janura od strane MORiT i potpisanom od strane pomenute gospođe Abramović, "ovo Ministarstvo za predmetnu lokaciju nije izdalo građevinsku dozvolu".

Kako nije? Pitamo se sad mi. Ako nije MORiT, ko je onda izdao građevinsku dozvolu?

Bilo bi lijepo da je gospođa Abramović podsjetila gospođu Filipović da je 3. oktobra 2017. godine predsjednik Crne Gore, gospodin Filip Vujanović, na osnovu Člana 95, tačka 3 Ustava Crne Gore - donio Ukaz o proglašenju Zakona o Planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06. oktobra 2017.) - i da taj zakon ne poznaje građevinsku dozvolu - kao upravni akt. Podrazumijeva se da ukidanje građevinske dozvole ne znači ukidanje procedura i kontrola. Nikako, molim vas. A i osiguranje od profesionalne odgovornosti će, vele, novim podzakonskim aktima biti značajno uvećano.

Ah, ah, kakva sreća/ Disciplina biće veća.

A što se tiče te arogancije svojstvene višem i najvišem činovničkom staležu Države CG - slava joj i milost - negdje mi je i jasna. Ne kažem da podržavam aroganciju, daleko od toga - ali vjerujem da bi se ta arogancija neuporedivo manje osjećala, a možda bi i sasvim nestala kada bismo se mi - građani CG - slava nam i milost - trudili da precizno formulišemo naša pitanja i zahtjeve upućene Državi, odnosno višem i najvišem činovničkom staležu.

A onda je u pravcu MORiT, odnosno Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje, strijele odapela i Mjesna zajednica Perast, podržana od nevladine organizacije Društvo prijatelja Perasta - i to u vidu inicijative - kojom su tražili da se izvrši inspekcijska kontrola gradnje hotelskog kompleksa Smekja/Jadran na urbanističkim parcelama 84a, 84b i 84c u zahvatu Urbanističkog projekta "Grad Perast", Opština Kotor.

Ni manje, ni više.

"Članom 91. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata je propisano", stoji u obrazloženju inicijative, "da investitor gradi objekat na osnovu prijave građenja i dokumentacije propisane zakonom, a koja, između ostalog, uključuje i glavni projekat ovjeren u skladu sa zakonom i izvještaj o pozitivnoj reviziji glavnog projekta. Građenje ovih objekata je u poodmakloj fazi, a na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma, na spisku objekata za koje je prijavljeno građenje, ne postoji istaknuta prijava investitora".

Drage dame i draga gospodo iz MZ Perast i iz NVO Društvo prijatelja Perasta - "Jadran" a.d. Perast je izvršio tzv. Prijavu građenja (Obrazac 5) objekta Hotelski kompleks Palate "Smekja" 24. novembra 2017. godine - i ta Prijava je uredno okešana na Internet stranici MORiT (mrt.gov.me) - pod šifrom 101_2433_200_1 Jadran ad (2017).

Ne znam da li je pomenuta Prijava bila okešana 11. februara, u trenutku kada sam na Internet stranici Skala Radija (skalaradio.com) primijetio tekst naslovljen "MZ Perast i Društvo prijatelja Perasta traže da inspekcija hitno provjeri gradnju hotela" - nisam tada provjerio, da budem iskren - ali sada sigurno jeste okešana - provjerio sam u međuvremenu. Ne znam zašto na Prijavi stoji da je primljena 18. decembra 2017. - ali pretpostavljam da su upravo te tri nedelje i kusur dana - koliko je proteklo od prijave od prijema - bile potrebne gospodi iz Urbanističko-građevinske inspekcije da bi provjerili valjanost dokumentacije koja je predata uz prijavu (što bi svakako trebalo provjeriti). Opet sam, izgleda, ispucao kvotu a da nisam ni primijetio...

Vidimo se, u to ime, u narednu subotu...

Preporučujemo za Vas