DIREKTOR ZIKS-A DEMANTOVAO SINDIKALCE

Nije čudno kad se zatvorenici tuku

“Činjenica je da povremeno dolazi do tih situacija, koje nijesu ni neočekivane, ni neuobičajne”, kazao je Milan Tomić
108 pregleda 1 komentar(a)
Milan Tomić, Foto: Savo Prelević
Milan Tomić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 03.02.2018. 20:30h

Vršilac dužnosti direktora ZIKS-a, Milan Tomić, negirao je juče tvrdnje predstavnika Sindikata ZIKS-a da manjak zaposlenih uzrokuje svakodnevne incidente u zatvoru.

“U ZIKS-u incidenti među zatvorenicima i pritvorenicima i među zatvorenicima i pritvorenicima sa jedne i službenicima sa druge strane se ne dešavaju svakodnevno. Činjenica je da povremeno dolazi do tih situacija, koje nijesu ni neočekivane, ni neuobičajne, imajući u vidu da se radi o penalnim uslovima, kao i činjenicu da se na izdržavanju kazne zatvora i mjere pritvora nalaze lica različitih struktura ličnosti često sa poremećajima u ponašanju”, objasnio je Tomić.

On je rekao da u tim slučajevima dolazi do intervencije službenika.

“Aktivnosti na suzbijanju tih pojava su svakodnevne i permanentne”, kazao je on.

Tomić je rekao da je u ZIKS-u trenutno zaposleno 490 službenika, od čega je 361 službenika obezbjeđenja (84,6 odsto od broja radnih mjesta koji je sistematizovan).

“S tim u vezi, ističemo da su u toku procedure javnih oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za 27 službenika obezbjeđenja (po okončanju postupka prijema po osnovu javnih oglasa broj radnih mjesta koji je popunjen u službi obezbjeđenja biće 90 odsto u odnosu na broja radnih mjesta koji je sistematizovan) i dva službenika za potrebe Odsjeka za tretman. Osim navedenih javnih oglasa za 29 službenika, kadrovskim planom planirana je popuna radnih mjesta u Zavodu sa još 12 službenika”, rekao je on i istakao da očekuje da će se u potpunosti realizovati popuna radnih mjesta predviđena kadrovskim planom za 2018. godinu.

On tvrdi da upražnjena radna mjesta na poziciji pomoćnika direktora ZIKS-a ne ometaju funkcionisanje Zavoda. Najavio je da je kadrovskim planom za 2018. godinu planirano popunjavanje jednog od ta dva mjesta.

“Imajući u vidu činjenicu da je u upravi Zavoda, osim vršioca dužnosti direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i jedan pomoćnik direktora, nepopunjenost preostalih radnih mjesta na pozicijama pomoćnika direktora ne onemogućavaju i ne ometaju funkcionisanje Zavoda”, kazao je Tomić.

Preporučujemo za Vas