ARHITEKTURA: JEDNA KOTORSKA PRIČA

Kako do "procjene uticaja"

Na dnevnom redu Sjednice prvog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore u ovoj godini, koja je zakazana za 19. januar - to pada u naredni petak - naći će se svima nama najdraži Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora...
2 komentar(a)
Kotor, Foto: Borislav Vukićević
Kotor, Foto: Borislav Vukićević
Ažurirano: 13.01.2018. 18:00h

Tvoj tekst, veli, od prošle subote...

E?

Bio je suvišan.

Jasno, rekoh, ali smo shvatili da je suvišan tek kad je objavljen. Molim te prijatelju. Trebalo je da prvo napišem taj tekst, pa da taj tekst bude objavljen, da bi nam se tek onda - tek onda! - otkrilo da je suvišan - da ta epizoda nije bila vrijedna pomena.

Lako si mogao pretpostaviti, uporan je prijatelj, da ta priča nigdje ne vodi. I to na Badnji dan...

Pretpostavke su jedno, uzvratih, a potvrde drugo. Objavljivanje teksta je bio preduslov za potvrdu. Nadam se da se slažemo oko toga. Nije spas u pisanju prijatelju moj, nego u objavljivanju. Pisanje liječi rane ljute, krijepi dušu i osvježava, a objavljivanje sve to lijepo relativizuje. Ništa bez relativizacije. Ako ti je baš stalo da iscijediš zeru smisla iz neke situacije koja ti se čini zanimljivom - moraš početi da pišeš o toj situaciji - i u jednom trenutku će ti se otvoriti - ali tek kad budeš spreman da sa svijetom podijeliš to što ti se otvorilo - bićeš u stanju da to i relativizuješ. A biće i da me malo ponio taj duh hrišćanske ljubavi, mira, praštanja, bliskosti, sloge i nadasve spokoja.

Dakle, ipak povlačim onu pruženu ruku iz prošlog broja - žao mi je - i predmet "Duško Kovačević" prebacujem iz fajla 'Nesporazumi' u fajl 'Riješeni predmeti'. Sad samo treba da sačekam da santimetar i po prašine legne preko toga. Da sve to nestane pod prašinom zaborava i podrazmijevajućeg, oslobađajućeg oprosta, a u ime pomenutog spokoja...

I dok čekam da prašina, podrazumijevajući zaborav i oslobađajući oprost obave svoje, valjalo bi se pozabaviti nekom temom od opšteg značaja. A takvih tema, srećom, ne fali...

Pa kaže - Procjena uticaja na baštinu - i još kaže - ispod, sitnim slovima - za Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora.

Na drugoj strani  Procjene imamo Popis autora materijala i članova stručnog tima - bez obzira što se podrazumijeva, valjda, da su autori materijala ujedno i članovi stručnog tima - ne bi valjalo da nisu - a iznad Popisa lijepo kaže - HIA Boka Kotorska - Procjena uticaja dosadašnjih i budućih zahvata unutar Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na sveukupnu baštinu (Heritage Impact Assessment) - s tim da u prvi mah nisam shvatio da je to zapravo header (zaglavlje)...

Moraćemo polako, već vidim...

Ovo HIA je akronim - kratica - Hrvati bi rekli pokrata - za Heritage Impact Assessment - a HIA Boka Kotorska vjerovatno ukazuje na činjenicu da je pomenuta HIA - odnosno procjena uticaja na baštinu - ili nasljeđe, ako vam je tako draže - koja se odnosi na Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora - tek dio jedne mnogo šire HIA - koja će se, pretpostavljam, tek odnositi, bože zdravlja, na cijelu Boku Kotorsku. Za očekivati bi bilo, drugim riječima, da je procjeni uticaja dosadašnjih, a pogotovo budućih zahvata unutar Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na sveukupnu baštinu, prethodila jedna šira procjena koja bi se ticala upravo uticaja na sveukupnu baštinu Boke Kotorske - ili, još bolje, na sveukupnu baštinu Crne Gore - ali osjećam, u dubini duše, da o takvoj jednoj opštoj procjeni možemo samo da maštamo u ovom trenutku.

Uzeh, u to ime, da tražim to nešto što se zove - ili što bi trebalo da se zove - HIA Boka Kotorska - ili barem neki dokument gdje se samo pominje HIA Boka Kotorska - ali avaj, avaj ali - ne nađoh ništa.

A što se tiče tzv. kolateralnih zgoditaka...

OK, moraćemo polakše...

Ako znamo da iza HIA operacije stoji Vlada CG, odnosno Ministarstvo kulture, odnosno gospođa mr Milica Nikolić - sekretarka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu), odnosno gospodin msc Aleksandar Dajković - generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu (ništa bez gospodina Dajkovića, neki vele da je upravo njemu pripala uloga spiritus movensa cijele te operacije) - a da je, sa ove nazovi-naše strane, upravo Univerzitet Crne Gore - Arhitektonski fakultet (a ne Arhitektonski fakultet Univerziteta CG) prepoznat kao nosilac izrade predmetne  procjene  - i da se među članovima tzv. Radnog tima nalazi i niko drugi do mr Aleksandar Ašanin, dipl. ing. arh., doktorand (a ne doktorant - to bi jedan doktorand morao da zna) - pitamo se mi, s punim pravom, da li je gospodin Ašanin, kao član Nevladinog udruženja KANA/ Ko ako ne arhitektica dr Milica Vujošević, mast. ing. arh.?, iskoristio jedinstvenu priliku koja mu se ukazala da se uljudno raspita kod gospodina Dajkovića, generalnog direktora Direktorata, o dokumentu naslovljenom Inicijativa za uspostavljanje prethodne zaštite na objektu Hotela Podgorica i njegovom okolnom području - s naglaskom na okolnom području, naravno - koji je prije dvije godine i kusur napisala upravo uvažena dr Milica - sve što je jednom bilo naše, sada je moje - Vujošević i poslala, u ime pomenutog Nevladinog udruženja, na adresu Uprave za zaštitu kulturnih dobara, a na ruke uvažene dr Anastazije Miranović.

Ovako zamišljam tu situaciju...

Dame i gospodo - nazdravlja gospodin Dajković, obraćajući se članovima tzv. Radnog tima - pozvao sam vas da utanačimo detalje vezano za HIA Boka Kotorska, odnosno za Procjenu uticaja dosadašnjih i budućih zahvata unutar Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na sveukupnu baštinu, s naglaskom na budućim zahvatima, he, he, he, podrazumijeva se...

OK, zahvaljujem na pozivu gospodine Dajković, lijepo od vas gospodine Dajkoviću - otpozdravlja gospodin Ašanin - ali što je sa Inicijativom za uspostavljanje prethodne zaštite na objektu Hotela Podgorica i njegovom okolnom području? To mene zanima gospodine Dajkoviću. Gospođa dr Vujošević je uložila osjetno, osjetno, osjetno više od svog maksimuma na kreiranje pomenute Inicijative, te stoga...

Gospodine Ašanin, molim vas - oštro će gospodin Dajković - Ne kaže se na kreiranje pomenute Inicijative, kaže se u kreiranje pomenute Inicijative - maksimum se ulaže u nešto - a ne na nešto - i niste vi doktorant gospodine Ašanin, nego doktorand - to biste, kao doktorand, morali da znate - i, kad smo već kod toga, ne kaže se Heritage Impact Assessmen on ​​Natural and Culturo-Historical Region of Kotor, nego se kaže... Kako se kaže gospodine Ašanin? Ne znamo? OK, pomoći ću vam, preformulisaću pitanje: kaže li se Heritage Impact Assessment ON the Kotor Region, ili se pak kaže Heritage Impact Assessment FOR the Kotor Region?

Dakle, ako znamo da je Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 2. februara prošle godine, razmotrila Informaciju u vezi sa realizacijom Odluke Komiteta UNESCO (40 COM 7B.54), donijete u Istanbulu, jul 2016. godine, koja se odnosi na kulturno-istorijsko područje Kotor s Predlogom akcionog plana za sprovođenje te odluke - Informaciju koju je Vladi dostavilo Ministarstvo kulture - i da je u vezi s tom informacijom donijela zaključke - od kojih je meni najinteresantniji zaključak 3. koji kaže, citiram: Zadužuje se Ministarstvo kulture i Ministarstvo održivog razvoja i turizma da preduzmu odgovarajuće aktivnosti na realizaciji ovog plana. - a ni zaključak 4. nije neinteresantan: Preporučuje se nadležnim organima Opštine Kotor da preduzmu odgovarajuće aktivnosti iz njihove nadležnosti koje su u funkciji realizacije Akcionog plana iz tačke 3. ovih zaključaka - pitanje je zašto na strani 1. (odmah iza naslovne strane) dokumenta naslovljenog Procjene uticaja na baštinu za Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora (zar ne bi bilo pametnije da stoji:  Procjene  uticaja na baštinu Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora?) nemamo MORiT i Opštinu Kotor? A nemamo, moram da primijetim, ni gospođu Miranović, ispred UzZKD? Ali zato imamo UCG AF. Je li to u redu?

A sad oprostite, moram da potražim nekakvu oficijelnu potvrdu - ništa bez oficijelne potvrde, u oficijelnim potvrdama je spas - da je Procjena uticaja na baštinu za Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora dostavljena na adresu UNESCO (uz gomilu drugih dokumenata) do datog roka - 1. decembra 2017.

I samo još da vas podsjetim da će se na dnevnom redu Sjednice prvog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore u ovoj godini, koja je zakazana za 19. januar - to pada u naredni petak - naći svima nama najdraži Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora...

Preporučujemo za Vas