SUDI MU SE ZBOG NEIZVRŠENJA SUDSKE ODLUKE

Suđenje Sabahetu Spahiću: Mjesto sekretara čuvao svom šefu

"Slučajno sam ga sreo, najavio je mogućnost da će se vratiti na to radno mjesto, što me je dodatno učvrstilo u mojoj odluci..."
132 pregleda 3 komentar(a)
Sud, presuda, Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Sud, presuda, Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 22.11.2017. 21:14h

U vrijeme kada sam dobio nalog Višeg suda slučajno sam sreo Rešada Sijarića, koji mi je najavio mogućnost da će se on vratiti na to radno mjesto, na kojem je radio ranije, što me je dodatno učvrstilo u odluci koju sam donio.

To je kazao je direktor O.Š. "Šukrija Međedović" Sabahet Spahić, u svojoj odbrani na početku procesa, u kome mu se sudi zbog dva krivična djela neizvršenja sudske odluke.

Iako mu je sudskim odlukama naloženo da sekretara škole izabere od prijavljenih kandidata,on je donio odluku da se niko od prijavljenih kandidata ne izabere, već je poništio konkurs, uz ispravku da se prijem računovođe sekretara vrši na određeno vrijeme.

Sijarić je šef Opštinskog odbora Bošnjačke stranke u Bijelom Polju, a član Bošnjačke stranke je i Spahić.

On je u bjelopoljskom Osnovnom sudu objašnjavao da nije kriv, jer je ispoštovao odluku suda, zaposlivši na mjesto sekretara škole Adelu Kalić.

Spahić je juče pojašnjavao da Kalić ispunjava formalne i materijalne uslove konkursa, te da je zaposlio koristeći diskreciono pravo.

Spahić je istakao da je nakon presude Višeg suda, kojom mu je naloženo da u roku od 8 dana donese novu odluku, procijenio da svi prijavljeni kandidati ispunjavaju opšte uslove, ali da dva kandidata, prema priloženoj dokumentaciji nisu imali nikakvog kontakta sa specifičnim poslovima sekretara -računovođe.

"Za razliku od Kalić, koja sada obavlja taj posao i u čijem personalnom dosijeu je stajalo da je radila na Carini i u jednoj privatnoj firmi, na osnovu čega sam zaključio da je imala kontakta sa računovodstvenim poslovima", naveo je Spahić.

Dvoje prijavljenih kandidata na konkursu Anita Zejnilović i Almin Hodžić podnijeli su protiv Spahića krivičnu prijavu.

Direktor škole je, nakon upornog insistiranja Zejnilović i Hodžić objašnjavao da se Kalićevoj ugovor produžava na po mjesec dana, dodajući da prema zakonu o radu ima pravo da joj produžava radni odnos na po mjesec dana neograničeno.

Hodžić je istakao da je u oglasu među prvim stajao uslov o završenom pravnom fakultetu, što je apsurdno i kontradiktorno i što upućuju na činjenicu da je okrivljeni odlukom svjesno odbio da izvrši dvije pravosnažne presude, kojim je bilo naloženo da se mora izabrati neko iz reda prijavljenih kandidata.

Zejnilović je dodala da se oglasom nije tražilo znanje računovodstvenih poslova. Suđenje se nastavlja 6. decembra, kada će svjedočiti Sijarić.

Sud naložio da se izabere neko od prijavljenih kandidata

U optužnom predlogu piše da je presudom Osnovnog suda usvojen tužbeni predlog tužilje Zejnilović, kojom se poništava odluka škole o izboru kandidata i nalaže da se izvrši ponovni izbor između prijavljenih kandidata po raspisanom oglasu, za radno mjesto sekretar - računovođa, osam dana od pravosnažnosti odluke.

Takođe presudom Osnovnog suda, usvojen je tužbeni zahtjev tužioca Hodžića, kojim se poništava odluka škole za radno mjesto sekretara -računovođe, a školi nalaže da donese novu odluku koja se odnosi na izbor prijavljenih kandidata, shodno konkursu objavljenom u dnevnim novinama u roku od osam dana od pravosnažnosti presude. Obrazloženo je da je Spahić donio odluku da se niko od prijavljenih kandidata ne izabere, navodeći da poništava konkurs, uz ispravku da se prijem računovođe sekretara vrši na određeno vrijeme, kada je na to mjesto primio Kalić.