Škrijelju nije skraćena kazna zatvora zbog bizarnog razloga: Nije se obrijao

Iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija predložili su sudu da Škrijelja uslovno otpuste, ali vijeće sudije Borisa Savića ocijenilo je da “nije postignuta svrha kažnjavanja”
516 pregleda 4 komentar(a)
Mirsad Škrijelj, Foto: Arhiva "Vijesti"
Mirsad Škrijelj, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 24.10.2017. 05:53h

Osuđeniku Mirsadu Škrijelju četrnaestogodišnja kazna zatvora nije skraćena 10 mjeseci, jer se tokom robije jednom nije obrijao.

Tako je vijeće podgoričkog Višeg suda obrazložilo rješenje kojim je 12. oktobra odbijena Škrijeljeva molba za uslovni otpust, a u koje su “Vijesti” imale uvid.

Škrijelj je u decembru 2009. osuđen zbog ubistva Marka Šoškića 24. jula 2006. godine u Baru.

Iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija predložili su sudu da tog robijaša uslovno otpuste, ali vijeće sudije Borisa Savića ocijenilo je da “nije postignuta svrha kažnjavanja”.

U izvještaju iz ZIKS-a pojašnjeno je da Škrijelj nije ranije osuđivan, da se protiv njega ne vodi novi krivični postupak, da je u pritvoru od 9. septembra 2006. godine, da je radno angažovan...

“Nalazi se u Poluotvorenom odjeljenju (POO) sa radnim angažmanom na poslovima u zatvorskoj kuhinji, a ranije je radio na poslovima pomoćnog radnika u kuhinji, na mjestu vozača dostave hrane i na mjestu redara u POO. Obaveze je izvršavao svakodnevno i veoma kvalitetno. Jednom je displinski kažnjen uslovno, i to u februaru 2014. zbog lakšeg disciplinskog prekrašaja, zato što je više puta opominjan da se obrije i to nije učinio. Koristi pogodnosti u porodici”, citirali su u rješenju izvještaj iz ZIKS-a.

Obrazloženo je da je vijeće predsjednika Višeg suda Savića ocijenilo da od osuđenika koji se nije obrijao nakon više opomena, ne mogu očekivati da će se na slobodi dobro vladati.

“Iz navedenog se zaključuje da osuđeni tokom boravka u ZIKS-u nije u potpunosti prilagodio ponašanje pravilima te ustanove, odnosno da nije pokazao primjereno vladanje, što upućuje na zaključak da sprovedeni vaspitno-korektivni tretman nije u dovoljnoj mjeri uticao na njega i da je sa istim potrebno nastaviti u cilju potpune resocijalizacije osuđenog”, piše u rješenju.

Pojasnili su da je zbog toga sud zauzeo stav “da je riječ o zatvoreniku u odnosu na koga penalni tretman u svom dosadašnjem trajanju nije dao rezultate”.

“...I da je potrebno i dalje nastaviti sa procesom resocijalizacije, kako bi se moglo ustanoviti da se zatvorenik tako dobro popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati”.

Sudije obrazlažu da su imali u vidu da je radno angažovan i sve druge pozitivne okolnosti, koje jesu “poželjan i značajan faktor”, ali da to nijesu okolnosti koje bi uvjerile sud da je svrha kažnjavanja postignuta.

Škrijelju kazna ističe 10. avgusta 2018. godine, a Zakonom o amnestiji umanjena je za dvije godine i devet mjeseci. Sudijama Višeg suda 20. septembra podnio je molbu da ga uslovno puste na slobodu, na šta, po Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, ima mogućnost nakon izdržane dvije trećine kazne.

Bonus video: