Novo svjetlo na crnogorsko poimanje ljubavi, braka, partnera

Jezgro studije predstavljaju četiri velika poglavlja, posvećena, respektivno, proučavanju načina na koji se metaforizuju ljubav, brak, žena i muškarac od strane crnogorske studentske populacije...
388 pregleda 2 komentar(a)
Slavica Perović, Foto: Privatna arhiva
Slavica Perović, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 07.10.2017. 07:32h

U izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti nedavno je objavljena monografija “ Pojmovna metafora kulturno srodnih pojmova”, prof. dr Slavice Perović.

Zadovoljstvo mi je da ovu knjigu preporučim pažnji kako lingvistima, tako i široj javnosti koja je zainteresovana za kulturološka pitanja. Monografija, naime, predstavlja na korpusu zasnovano istraživanje konceptualizacije pojmova ljubav, brak, žena i muškarac u crnogorskom jeziku i kulturi, kroz metodološki okvir teorije konceputalnih metafora.

Primjenom interdisciplinarnog pristupa koji je u osnovi lingvistički, ali značajnim dijelom i kulturološki i kognitivni, autorka je napisala studiju koja je jedinstvena na polju nauke o jeziku (i šire) u Crnoj Gori (i šire), te tako dala nemjerljiv doprinos za više disciplina, pokazujući da teorija i praksa mogu i moraju ići ruku pod ruku. Studija nije namijenjena samo lingvističkim znalcima, nego i kulturolozima i antropolozima, a uvjerena sam da će je i laička javnost čitati rado i sa velikim zanimanjem.

Knjiga počinje uvodom koji daje teorijsko-kritički pregled pojmovne metafore, u kojem se objašnjavaju ključni pojmovi i kognitivni procesi koji leže u osnovi fenomena metafore. Metodološke postavke koje slijede precizno opisuju metod istraživanja i korpus. Jezgro studije predstavljaju četiri velika poglavlja, posvećena, respektivno, proučavanju načina na koji se metaforizuju ljubav, brak, žena i muškarac od strane crnogorske studentske populacije. Studija se oslanja i na kvantitativnu i na kvalitativno-kritičku analizu, te se tako sa brojnim tabelama i grafičkim prikazima smjenjuju redovi koji najvećim dijelom pripadaju pravcu kritičke analize metafore, obogaćenom postavkama teorije kulturnog scenarija Ane Vjeržbicke, kao i drugim lingvističko-kulturološkim uvidima. U dodatku su tabele sa lingvističkim realizacijama uočenih opštih i užih pojmovnih metafora, sa podacima o frekvenciji. Popisana literatura, koja predstavlja riznicu naslova koji počivaju na navedenim teorijama, svjedoči o obimu napora koji je autorka uložila u nastojanju da temeljito i znaveno dekonstruiše korpus i potpuno upućuje čitaoca kojeg zanima ova oblast u to kako da mu bliže priđe.

Neke od metaforizacija paralelene su onima uočenim u literaturi, dok su druge sasvim kreativne i bacaju novo svjetlo na crnogorsko poimanje ljubavi, braka, muškarca i žene. Potvrđuje se teza o univerzalnosti metafore, ali se ukazuje i na specifičnosti crnogorskog konceptualizovanja ovih ključnih pojmova. Autorka uspješno upoređuje metaforizaciju braka u odnosu na ljubav, kao i metaforizaciju muškarca i žene, kritički se odnoseći prema uočenim razlikama, koje se kroz metafore, odnosno sam naš način razmišljanja, perpetuiraju i prenose iz generaciju u generaciju, doživljavajući usput i promjene koje svaka nova epoha donosi. Tako se vide uticaji labavog i krutog kulturnog scenarija, prepliću se konceptualne krajnjosti, ali, u svemu tome, autorka znalački i nepogrešivo proniče do onog što je opšte i zajedničko.

Studiju preporučuje i originalni metod i pristup - osim toga što su korpusna istraživanja metafore izuzetno rijetka i što su istraživanja pojmovne metafore na ovim prostorima tek u povoju, ova knjiga se može pohvaliti i novinama u odnosu na svjetsku literaturu o konceptualnim metaforama po tome što se po prvi put pojmovna metafora istražuje kroz prizmu kulturnih scenarija. Osim ovog, najviše lingvističkog doprinosa, možda najveći doprinos studije leži u njenom novom osvjetljavanju crnogorske kulturne matrice, o kojoj se mnogo pisalo, ali nikada iz perspektive i sa ciljem njene metaforičke dekonstrukcije.

Uvjerena sam da će knjiga “Pojmovna metafora kulturno srodnih pojmova” prof. dr Slavice Perović brzo naći put do mjesta koje joj pripada - kao štivu koje ćete čitati sa uživanjem i radoznalošću.

Bonus video: