PRIJE 10 GODINA

Vremeplov: Kupanje rizik nizvodno od Skalina

156 pregleda 0 komentar(a)
Skaline, akcija čišćenja, Foto: Čistoća
Skaline, akcija čišćenja, Foto: Čistoća
Ažurirano: 12.07.2017. 09:29h

“Zagađenost Morače počinje u dijelu toka od Union bridža, dok je najveća zagađenost zabilježena nizvodno od kolektora, a od ušća sa Zetom do Skalina voda je dobrog kvaliteta, pokazala su najnovija ispitivanja koja su sprovedena na ukupno četiri lokacije”, kazala je "Vijestima" inženjer tehnologije Danka Drakić. Ispitivan je kvalitet vode na ušću Morače i Zete, gradskoj plaži u Momišićima, ispod mosta Union bridž i iza gradskog kolektora.

Uzeti su parametri biološke potrošnje kiseonika u toku pet dana, sadržaj fosfata, deterdženata i bakterija. Prema tim parametrima zagađenost se javlja u toku Morače pored Stare varoši, jer se otpadne vode iz tog naselja izlivaju u rijeku zbog nepostojanja kanalizacije i kolektora za prečiščavanje tih voda pa stručnjaci smatraju da bi nadležne službe trebalo da povedu računa o rješavanju problema zagađenosti Morače usljed ispuštanja otpadnih voda u njen tok.

Stručnjaci kažu i da bi nizvodno od Skalina trebalo zabraniti kupanje zbog veoma visokog sadržaja bakterija i upozoravaju da se zagađenost odražava i na riblji fond.

“Morača na gradskoj plaži u Podgorici zadovoljava karakteristike vode za kupanje, da bi na dijelu ispod kolektora gradske kanalizacije do Botuna rijeka Morača poprimila karakteristike zagađene rijeke. Na toj lokaciji je voda van klase prema sadržaju nutrijenata - fosfati i amonijak, organskih materija - biohemijska potrošnja kiseonika, opasnih i štetnih materija - nitriti, fenoli i deterdženti. Na lokalitetima Grbavci i Vukovci, nizvodno od Gradskog kolektora, zahvaljujući procesima samoprečišćavanja voda je znatno boljeg kvaliteta”, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.