GDJE SU GRANICE GRADSKOG NASELJA BLOK V?

Udar na Blokopetički identitet

Naselje Blok VI za razliku od Naselja Blok V, ne postoji. Oba su tek blokovi u Naselju Blok V
217 pregleda 1 komentar(a)
blok 5, Podgorica, Foto: Shutterstock
blok 5, Podgorica, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 04.04.2019. 23:04h

Deset ljutih gusara/ Došlo u moj krevet/ Jedan pao s kreveta/ Ostalo ih... devet!  Ljubivoje Ršumović, Deset ljutih gusara   Opet je u žiži javnosti svima nama (pogotovo nama Blokopetičanima) najdraži podgorički blok - Blok V - što je, ujedno, i povod da izađem sa par činjenica, na koje sam naletio češljajući plansku dokumentaciju i pripadajuće joj dokumente što se odnose na najljepši podgorički blok. Teza je da nije pametno izlaziti u javnost sa konstatacijama o pomenutoj dokumentaciji i dokumentima - iz vrlo jednostavnog razloga što je tu apsolutno nemoguće pohvatati sve konce - pa je stoga neuporedivo učinkovitije baviti se postavljanjem pitanja, onako iz off-a.     

Ovo što slijedi je - nemojte poslije da bude da vas nisam upozorio - samo za one čija je moć koncentracije visoko iznad prosječne i čiji su živci poput čeličnih sajli.   

Dakle, Blok V nije samo jedan od podgoričkih blokova - Blok V je, vjerovali ili ne, i jedno od "naselja" na teritoriji Glavnog grada Podgorice - za razliku od Bloka VI, molim vas, koji jeste jedan od podgoričkih blokova, ali nije i jedno od naselja na teritoriji Glavnog grada CG.  

Što se tiče granica Naselja Blok V, oficijelno su definisane ovako (podgorica.me, Odluka o naseljima i granicama naselja na teritoriji Glavnog grada Podgorice/ Elaborat o granicama naselja na području Glavnog grada Podgorice):

 "...od Moskovske ulice, počev od raskršća sa Dalmatinskom ulicom do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, zatim Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog i Bulevarom Mihaila Lalića do ukrštanja sa Ulicom Vlada Ćetkovića, granicom individualnih posjeda do Dalmatinske ulice (dio ulice Vlada Ćetkovića, od Bulevara Mihaila Lalića do Dalmatinske ulice - nije postojao 2103. godine, u vrijeme kada je usvojen pomenuti Elaborat - op.a.) i istočno (sic - sjeverno - op.a.) Dalmatinskom ulicom do ulice Moskovske."

 Dakle, kada je Viki-Viki-Violeta - kraljica CG arhitekturice i pripadajućeg joj urbanizma i majka naša arhitektonsko-urbanistička - svojevremeno govorila o Konkursu za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u - obratite pažnju, molim vas - "Naselju Blok VI" - obmanjivala je javnost, pretpostavljam nenamjerno - u tipičnom V-V-V stilu, koji je jedna mlada arhitektica nazvala ambiciozno-pretencioznom neko_petencijom (bez "m"). 

Naselje Blok VI, za razliku od Naselja Blok V, ne postoji - zapamtite to - niti je ikada postojalo. I Blok V i Blok VI su tek blokovi u Naselju Blok V. 

To naselje se, da je mene neko pitao, ne bi zvalo Blok V - potražio bih autentični oronim - pokušao bih da saznam kako su ljudi zvali one livade na kojima su krajem sedamdesetih godina prošloga vijeka počeo da niče Blok V - Šakove Livade, na primjer, ili Veljove Ledine - tako nekako.              

Ako je vjerovati ilustraciji, slabe rezolucije, u Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana "Blok V" - dio, iz decembra 2012, na kojoj je prikazan zahvat Izmjena i dopuna DUP "Blok V" iz aprila 2010. godine - kojih, inače, nema na Internet adresi Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorice (sekretarijat-za-plurzs.podgorica.me) - onda su granice Bloka V, najljepšeg i svima nama najdražeg podgoričkog bloka, definisane ovako:

Dalmatinskom ulicom sa sjevera (koja je trebalo da se transformiše u tzv. Sjeverni bulevar, ali nismo to dočekali, nažalost), Bulevarom Džordža Vašingtona sa istoka, Bulevarom Mihaila Lalića sa juga i Ulicom Meše Selimovića sa zapada. 

Zašto Izmjene i dopune DUP "Blok V" pokrivaju samo dio Naselja Blok V, a ne cijelo Naselje Blok V - i to onaj dio koji je, otprilike, bio pokriven i prvobitnim DUP "Blok V" - Titograd, iz 1976. godine (DUP Stambena zajednica "Blok V") - to bi bilo jedno od pitanja za nadležne u Sekretarijatu. OK, toliko o tome - nadam se da nema više nedoumica vezano za granice Naselja Blok V - i granice Bloka V per se. 

A sada da vidimo što kaže planska dokumentacija...  

DUP "Blok V" - Titograd, iz 1976. godine, iza kojega je stajao Republički zavod za urbanizam i projektovanje Titograd, odnosno arhitekt Vukota Tupa Vukotić u ulozi glavnog projektanta/urbaniste, i Preduzeće za stambeno-komunalnu djelatnost Titograd u ulozi investitora - nikad nisam vidio, moram priznati. Nikad nisam vidio ni kontroverzne Izmjene i dopune DUP "Blok V" iz 2010. godine - ali, u svakom slučaju, namjeravam da se obratim nadležnima po pitanju uvida u ta dva planska dokumenta. 

Za sad znam, sa sigurnošću, da je Skupština Glavnog grada Podgorice donijela Odluku o Izmjenama i dopunama DUP "Blok V" - o usvajanju tog planskog dokumenta, da ne bi bilo zabune - na trodnevnoj sjednici održanoj 16, 19. i 20. aprila 2010.  

U toj Odluci imamo, između ostaloga, i dva vrlo interesantna člana - Član 6, koji kaže: "Izmjenama i dopunama Plana, za objekat Milenijum (objekat na raskrsnici Bulevara sv. Petra Cetinjskog i Bulevara Mihaila Lalića - jugoistočni ugao Bloka V - op.a.), zbog složenosti objekta određena je potreba razrade Urbanističke parcele (čuvena UP M - op.a.) putem konkursa, kojim bi se definisalo idejno arhitektonsko rješenje objekta, odnosno oblikovanje horizontalnih i vertikalnih gabarita i elemenata (što su horizontalni i vertikalni gabariti - to znam - ali što su horizontalni i vertiklani elemeniti - ne mogu ni da naslutim - op.a.)" - i Član 7, moj omiljeni: "Izmjene i dopune Plana se donose na period od pet (5) godina."

U dokumentu naslovljenom "Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2010. godinu", iza kojega stoji Glavni grad Podgorica/ Sekretarijat za PLURZS  - na strani 43 - poglavlje 2.6. Broj organizovanih urbanističko-arhitektonskih konkursa u skladu sa članom 30 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata - lijepo piše: Da bi postojala obaveza raspisivanja javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje potrebno je da to predviđa planski dokument. Kod DUP-a Blok V - Izmjene i dopune, usvojenog decembra 2009. godine (sic - usvojenog aprila 2010. godine - op.a.), data je ta obaveza i Glavni grad je pokrenuo inicijativu kod nadležnog Ministarstva (Ministarstvo održivog razvoja i turizma - MORiT - op.a.) za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova za raspisivanje javnog konkursa za urbanističku parcelu br. M (M nije broj - op.a.) za poslovni objekat."

 Danas svaka studentica i svaki student znaju da svaki planski dokument obavezno sadrži separat sa urbanističko-tehničkim uslovima - neophodnim za izradu tehničke dokumentacije. Ali u ona davna vremena, 2010. godine, te stvari nisu bile ni izbliza tako jednostavne....  

Kako bilo, MORiT je na zahtjev Glavnog grada Podgorice, 10. februara 2011. godine, dostavilo urbanističko-tehničke uslove za izradu - pazite sad - "tehničke dokumentacije objekta Milenijum koji se nalazi na urbanističkoj parceli UP M, u zahvatu plana Izmjene i dopune DUP-a "Blok V", Podgorica". 

Neupućen čovjek bi svašta pomislio povodom pominjanja tehničke dokumentacije u kontekstu priče o konkursu - ali ako ovu činjenicu ne uzmete (pre)ozbiljno i nastavite da se, nadasve hrabro, probijate kroz pomenute UTU do stranice 9  - otkrićete nešto prakrasno...

OK, nastavak u sljedećem broju...