Za Petra Ivanovića važe posebni zakoni

Bivši ministar Petar Ivanović bio je optužen za ugrožavanje javnog saobraćaja iz nehata...
170 pregleda 5 komentar(a)
Petar Ivanović, Foto: Savo Prelević
Petar Ivanović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 01.06.2017. 19:52h

Podgorički Viši sud zaključio da je još 2. oktobra 2014. nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja u postupku protiv bivšeg ministra Petra Ivanovića, kome se sudilo da je vozilom udario djevojčicu.

To piše u njihovoj odluci, u kojoj se zaključuje da se saobraćajka dogodila 2. oktobra 2010. godine i da je apsolutna zastara nastupila četiri godine kasnije, odnosno 2. oktobra 2014.

Odluku kojom je odbijena optužba zbog zastarjelosti donijelo je vijeće na čijem je čelu bila sutkinja Evica Durutović, a članovi - sudija Miroslav Bašović i Dragica Vuković.

Prema Krivičnom zakoniku, u krivičnim djelima u kojima je zaprijećena kazna do godinu dana zatvora propisano je da apsolutna zastara nastupa nakon četiri godine od izvršenja djela.

Međutim, u istom zakonu piše da to pravilo ne važi za maloljetnike, odnosno da u slučaju kada je oštećeno maloljetno lice, zastara počinje da teče od njegovog punoljetstva.

U članu 125 KZ-a, piše da zastarijevanje krivičnog gonjenja za djelo učinjeno na štetu maloljetnog lica ne teče dok to lice ne navrši 18 godina.

Tako je sudija Goran Đuković, suprotno mišljenju Višeg suda, cijelo vrijeme vodio taj postupak i donio drugu oslobađajuću presudu protiv Ivanovića 20. januara 2017.

Portparolka tog suda Anja Krkeljić rekla je “ Vijestima” da je podgoričko Osnovno državno tužilaštvo blagovremeno izjavio žalbu 3. februara 2017. godine, koja je ekspedovana ostalim učesnicima u postupku na odgovor.

“Žalba ODT Podgorica je dostavljena braniocu okrivljenog 8. februara 2017. godine, dok je okrivljenom dostavljena 14. marta 2017. godine. Branilac okrivljenog je blagovremeno podnio ovom sudu odgovor na pomenutu žalbu i to 13. februara 2017. godine. Nakon isteka roka za odgovor na žalbu od strane okrivljenog, tačnije, kada su se stekli zakonski uslovi za dostavljanje spisa drugostepenom sudu, sud je ekspedovao spise predmeta Višem sudu u Podgorici, a radi odlučivanja po žalbi”, rekla je Krkeljić.

Đuković je u višegodišnjem procesu dva puta je oslobađao Ivanovića optužbi.

Đuković je u višegodišnjem procesu dva puta je oslobađao Ivanovića optužbi

Nakon što je prvu presudu ukinuo Viši sud, sudija je angažovao Mašinski fakultet da uradi vještačenje sudara.

Vještaci tog fakulteta Sreten Simović, Zoran Miljanić i Tijana Ivanišević zaključili su da je vozilo Ivanovića bilo zaustavljeno i da je djevojčica naletjela na njegov automobil, odnosno da je kriva zbog saobraćajke prije šest godina.

Kako se ranije dva vještaka saobraćajne struke nijesu mogla usaglasiti oko nalaza, sudija je, shodno ukidnom rješenju Višeg suda, angažovao Mašinski fakultet da uradi vještačenje saobraćajke.

Vještak Goran Čarapić ranije je bio kategoričan da je Ivanović vozilom u pokretu udario djevojčicu na pješačkom prelazu, dok je vještak Darko Savićević tvrdio da se ne može sa sigurnošću utvrditi da li je do udara došlo na pješačkom prelazu i ostavio mogućnost da je djevojčica naletjela na zaustavljeno vozilo.

Upravo na tu mogućnost, pozivao se i ministar - da vozilo nije bilo u pokretu i da je djevojčica prije pješačkog prelaza natrčala na njega.

Za vrijeme trajanja postupka sud nije uspio pronaći ni djevojčicu, ni njene roditelje da daju iskaz u postupku.

Ivanović je optužen za ugrožavanje javnog saobraćaja iz nehata, za šta mu je prijetila novčana kazna ili zatvor do godinu.

Prema optužnom predlogu, Ivanović se nije vozilom zaustavio na pješačkom prelazu kako bi propustio djevojčicu, usljed čega je udario lijevom bočnom stranom automobila. Ivanović je u vrijeme kada se desila saobraćajka radio kao glavni ekonomski savjetnik bivšeg premijera Mila Đukanovića.

Ako su džipu zarasle rane...

Socijaldemokratska partija pozvala je predsjednika Sudskog savjeta Mladena Vukčevića i predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu da utvrde odgovornost zbog zastare krivičnog gonjenja protiv funkcionera DPS-a.

“Ukoliko su vještaci utvrdili da su džipu poslanika Ivanovića zarasle rane, nemamo želju da ih ponovo povređujemo, ali nedopustivo je da pravosudni sistem dozvoli zastaru krivičnog gonjenja protiv još jednog funkcionera DPS-a. Ne samo oštećeni i opšta javnost, već i optuženi gospodin Ivanović ima interes da se postupak okonča, kako ne bi ostala sumnja da je zloupotrebom političke moći, kroz zastaru gonjenja izbjegao krivičnu odgovornost. U danima kada Tužilaštvo objašnjava kako je moguće da u ključnim slučajevima višemilionske štete po državni budžet imamo zastaru krivičnog gonjenja zbog nepostupanja nadležnih tužilaca, imamo istu situaciju u sudu”, naveo je član predsjedništva SDP Bojan Zeković.