SASLUŠAN VJEŠTAK FINANSIJSKE STRUKE

Suđenje Šariću i Lončaru za pranje novca: Zašto je Dudić platio 6,2 miliona eura

Milionskoj uplati prethodile su još dvije 1. februara 2008. od po 450.000 eura od Maksimus šipinga i Sekondo porto šipinga . . .
129 pregleda 0 komentar(a)
Jovica Lončar, Duško Šarić, Foto: Savo Prelević
Jovica Lončar, Duško Šarić, Foto: Savo Prelević
04.04.2019. 22:30h

Vještak finansijske struke Vlajko Milićević rekao je juče da u spisima njemu dostavljenim  nema dokumentacije na osnovu koje bi mogao da utvrdi  pravni osnov transfera od 6,2 miliona eura sa računa Dragana Dudića na račun kompanije Spenser finanse.

On je to kazao odgovarajući na pitanja tužioca Petra Kapucija, u nastavku suđenja  Dušku Šariću i Jovici Lončaru za pranje  19,2 miliona eura. 

Tužilac je podsjetio da su  uplati od 6,2 miliona eura, prethodile dvije uplate 1. februara  2008. od po 450.000 eura od Maksimus šipinga i Sekondo porto šipinga.

Vještak je kazao da nije mogao da utvrdi, na osnovu dostavljene dokumentacije, kada je otvoren račun Spenser finanse. 

“Nisam mogao da utvrdim ko raspolaže sredstvima sa njihovog računa. Nije bilo moguće utvrditi koliko je bilo uplata i isplata na računu prije uplate od 6,2 miliona eura. Na osnovu dostavljene dokumentacije nisam mogao da utvrdim, nije mi poznato ko su vlasnici Maksimus šipinga i Sekondo porto šipinga, kada i gdje su otvoreni računi i ko raspolaže sredstvima na tim računima. U spisima predmeta nema dokumentacije na osnovu koje bih utvrdio pravni osnov za uplate dva puta po 450.000 eura. Ne znam iz kojih izvora potiču ova sredstva, niti njihovo porijeklo. U spisima predmeta ne postoji (Drgana) Dudićev nalog da se 6,2 miliona eura konvertuje u dolare”, rekao je vještak.

Tužilac je pitao vještaka da li  može potvrditi da je novac sa dolarskog računa Spenser finanse, na račune Songa bulkers Maksimus šiping i Songa bulkers Sekondo porto šiping, uplaćeno od finansijskog lizinga  Dudića - dva puta po 4.553.269,82 američka dolara...

“Ne mogu sa apsolutnom sigurnošću to da tvrdim, ali sa velikom vjerovatnoćom jesu po mom mišljenju. Ovo baziram na činjenici da se radi o velikom iznosu za koji mislim da nije postojao na ovom dolarskom računu prije konverzije 6,2 i 7,1 miliona eura u dolare. Ako je “Spenser finanse” bio samostalan, mogao je da uplati dva puta po 4.553.269, 82 američka dolara”, pojasnio je vještak.

Sa druge strane, branilac optuženih, advokat Borivoje Đukanović ocijenio je da dopunski nalaz vještaka  potvrđuje stav odbrane - da je  legalno porijeklo 19,2 miliona eura.

“Vještak je  nalaz temeljio na relevantnoj bankarsko finanisjkoj dokumentaciji, obradio sve aspekte novčanih transakcija i izveo  zaključak - da za svaki euro od 19,2 miliona eura postoji neosporivi dokaz o legalnom porijeklu...

Oočekujemo davanje završne riječi, jer ne postoji nijedna procesna niti materijalno pravna pretpostavka koja bi opravdavala dalje trajanje postupka”, kazao je Đukanović.