TUŽIOCI O GARANCIJAMA IZDATIM KAP-U I ULOZI MILA ĐUKANOVIĆA

Ni 126 miliona eura, ni krivaca na vidiku

Krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića, Olega Deripaske, Branimira Gvozdenovića, Branka Vujovića, Mihaila Banjevića, Vječeslava Krilova, Vujice Lazovića i Anđelka Lojpura 13. maja 2011. godine podnijeli su poslanici Pokreta za promjene
95 pregleda 10 komentar(a)
Kombinat aluminijuma Podgorica, KAP, Foto: Arhiva Vijesti
Kombinat aluminijuma Podgorica, KAP, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 20.05.2017. 06:30h

Tužilaštvo ni nakon šest godina nije utvrdilo da li se bivši premijer Milo Đukanović ogriješio o zakon tokom privatizacije Kombinata aluminijuma Podgorica i izdavanjem državnih garancija tom preduzeću.

Krivičnu prijavu protiv Đukanovića, Olega Deripaske, Branimira Gvozdenovića, Branka Vujovića, Mihaila Banjevića, Vječeslava Krilova, Vujice Lazovića i Anđelka Lojpura 13. maja 2011. godine podnijeli su poslanici Pokreta za promjene.

Vrhovnom državnom tužilaštvu prijavili su ih zbog sumnje da su počinili krivična djela protiv imovine utajom, prevarom, zloupotrebom i prikrivanjem.

Prijava je podnijeta zbog krivičnih djela navodno počinjenih u postupku privatizacije i poslovanja KAP-a i izdavanja državnih garancija tom preduzeću  po osnovu ugovora o poravnanju iz 2009.

Član Predsjedništva Socijaldemokratske partije Bojan Zeković pozvao je vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da ispita dosadašnje aktivnosti tužilaštva povodom štete u vidu plaćenih garancija u iznosu od 126.000.000 eura koje je Vlada izdala preduzeću CEAC 10. decembra 2009. godine, u iznosu od 135.000.000 eura.

"Postupajući po navedenoj prijavi, tužilaštvo je nakon prikupljanja potrebnih podataka i dokumentacije angažovalo stručna lica - sudske vještake ekonomsko finansijske struke, radi davanja potrebnih obavještenja - nalaza i mišljenja u vezi izdavanja državnih garancija KAP-u. Nakon davanja nalaza i mišljenja od strane vještaka ekonomsko-finansijske struke donijet je zahtjev za dopunsko vještačenje koje je u toku. Predmet se nalazi u fazi izviđaja”, odgovorio je Stanković.

Zeković je podsjetio Stankovića da je Državna revizorska institucija (DRI) je u Izvještaju o reviziji "Državne garancije Vlade Crne Gore izdate u 2010. i 2011. godini" utvrdila da su garancije izdate nezakonito, odnosno da nijesu u dovoljnoj mjeri primjenjivali normative kojom je propisana procedura davanja državnih garancija za kredite KAP-a kao i da su garancije izdate bez odgovarajućih kontragarancija.

"DRI takođe konstatuje da su 'činjenice prezentirane u finansijskom izvještaju KAP-a i  izvještajima komercijalnih revizora bile  upozoravajuće da KAP ima nagomilane gubitke, da je prezadužen i da sa velikom izvješnošću od svoje djelatnosti ne može vraćati uzete kredite'. Pri takvom stanju stvari Vlada je izdala garancije ne poštujući normativu, prihvatajući zalogu na akcijama CEAC-a čije nominalna vrijednost u tom trenutku predstavlja svega 16,85 odsto vrijednosti ukupno datih državnih garancija KAP-u. Zbog navedenih radnji nastala je šteta u iznosu od 126.000.000 eura”, napisao je Zeković Stankoviću.

Dodao je da još niko nije odgovarao za štetu u vrijednosti od gotovo 10 odsto državnog budžeta koja je nastala davanjem garancija bez odgovarajućih kontragarancija.

"Prošlo je dovoljno vremena i Tužilaštvo ima obavezu da informiše javnost šta je do sada preduzeto po pitanju navedenih nezakonitosti i štete koja je tim povodom nastupila”, piše u Zekovićevom obraćanju Stankoviću.

Preporučujemo za Vas