SUDIJA PRIHVATIO ZAHTJEV SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA

Određen pritvor Nikoliću, Vujisiću, Šćepanoviću i Konataru

U zahtjevu tužilaštva piše da je kriminalna organizacija imala cilj da vrši krivična djela pranje novca iz čl. 268 st. 3 i 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna.
101 pregleda 0 komentar(a)
Pzp hapšenje, Foto: Luka Zeković
Pzp hapšenje, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 18.05.2017. 17:04h

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Miroslav Bašović odredio je danas pritvor do 30 dana Momiru Nikoliću (55), Dejanu Vujisiću (34), Željku Šćepanoviću (43) i Gordanu Konataru (36) i prihvatio zahtjev Specijalnog tužilaštva za pokretanje istrage.

Nikolić je po zanimanju zidar, Vujisić je direktor političke partije “Pokret za promjene”, Šćepanović je zaposlen u toj partiji na radnom mjestu tehničkog sekretara i vozača, a Konatar je po zanimanju bravar.

U zahtjevu specijalne tužiteljke Lidije Vukčević, koji je juče predat Višem sudu, a koje “Vijesti” posjeduju, navodi se da ih to tužilaštvo sumnjiči da su tokom 2016. godine, na teritoriji Crne Gore, Nikolić i za sada nepoznato lice “organizovali kriminalnu organizaciju koja za cilj ima vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine i teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, čiji pripadnici su postali okrivljeni Vujisić, Šćepanović, Konatar i druga NN lica, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno.”

U zahtjevu tužilaštva piše da je ta kriminalna organizacija imala cilj da vrši krivična djela pranje novca iz čl. 268 st. 3 i 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna.

Zahtjev za pokretanje istrage prenosimo u cjelosti:

Svaki član kriminalne organizacije imao je unaprijed određen zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme i zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, a u djelovanju kriminalne organizacije su korišćene privredne i poslovne strukture, pa su tako NN lice i okr. Nikolić, kao organizatori, sačinili kriminalni plan da novac koji je Nikolić nezakonito stekao kroz dopuštene poslove građenja objekata kao preduzetnik Samostalne građevinske radnje "Graditelj" Tivat, ne prikazujući ta sredstva kao prihod nadležnim organima Crne Gore i na taj način izbjegavajući plaćanje zakonskih obaveza, te novac koji je stečen nedozvoljenom konverzijom deviza i novac koji je pribavljen radi nezakonitog finansiranja određenih političkih partija za parlamentarne izbore stavljaju u legalne tokove, pri čemu je Nikolić za sebe odredio i ulogu da, ukoliko kriminalna organizacija bude otkrivena, pred pravosudnim organima Crne Gore svjedoči da novac potiče iz legalnih tokova i u tom pravcu dostavlja dokumentaciju, a NN lice kao organizator angažovao kao članove kriminalne organizacije lica iz reda građana i bliskih lica koja će se za potrebe aktivnosti političkih subjekata, bez odobrenja baviti bankarskom djelatnošću - konverzijom novca, zamjenom za USA dolara za eure radi njihovog stavljanja u legalne tokove, kao i organizuje da se novac koji potiče iz nezakonitih djelatnosti predaje drugim članovima kriminalne organizacije i građanima koji će taj novac kao donaciju uplaćivati na račun političkih subjekata, pa su pripadnici kriminalne organizacije, radi realizacije kriminalnog plana prihvatili i to okr. Vujisić Dejan da od okr. Nikolić Momira preuzima novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti i predaje ga drugim članovima kriminalne organizacije radi konverzije i daljeg stavljanja u legalne tokove - korišćenja za aktivnosti političkih subjekata, raspolaže novčanom sredstvima na računima političkih subjekata, te novac koji potiče od kriminalne djelatnosti preuzima iz sefa kod NLB banke, koji novac će se podijeliti članovima kriminalne organizacije, prijateljima i simpatizerima političkih subjekata da ih uplate kao sopstvena sredstva u obliku donacije i tako ih stavljaju u legalne tokove, okr. Šćepanović Željko prihvatio da navedeni novac koji potiče od kriminalne djelatnosti preuzima od okr. Vujisić Dejana i predaje ga radi konverzije drugim članovima kriminalne organizacije i dalje stavlja u legalne tokove, te novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti, a koji je dobio od drugih članova kriminalne organizacije prikazuje kao svoj i u obliku donacije uplaćuje na račun političkog subjekta, a okr. Konatar Gordan prihvatio da preuzima naprijed navedeni novac koji potiče od kriminalne djelatnosti od okr. Šćepanović Željka i drugih članova kriminalne organizacije i da se bez odobrenja bavi bankarskom djelatnošću konvertujuću USA dolare u eure, da bi se takav novac lakše stavio u promet budući da je u Crnoj Gori sredstvo plaćanja euro - čime bi okr. Nikolić Momir izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 1 u vezi st. 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Vujisić Dejan, Šćepanović Željko i Konatar Gordan izvršili krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije iz čl. 401a u vezi st. 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

U toku septembra i oktobra 2016. godine u Podgorici, u tri navrata, okrivljeni Nikolić Momir, Šćepanović Željko i Konatar Gordan izvršili konverziju novca sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, zbog čega su se prethodno udružili za vršenje navedenih radnji, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, na način što je okr. Nikolić Momir dio novca koji je stekao kao preduzetnik Samostalne građevinske radnje "Graditelj" Tivat, a koji nije prikazao kao prihod nadležnim organima Crne Gore i time izbjegao da plati zakonske obaveze i novac koji je stečen na nezakonit način u tri navrata radi konverzije predavao preko za sada nepoznatog lica, okr. Vujisić Dejanu i to sredinom septembra 2016, godine predao 30.000,00 USA dolara koji novac je okr. Vujisić Dejan predao okr. Šćepanović Željku koji je potom pozvao okr. Konatar Gordana i tražio od istog da 30.000,00 USA dolara zamijeni za eure, što je okr. Konatar i učinio i suprotno čl. 4 Zakona o bankama izvršio zamjenu navedenih USA dolara za oko 26.700,00 eura, koji novac je korišćen za aktivnosti političkih subjekata, zatim početkom oktobra 2016, godine okr. Nikolić predao radi konverzije okr. Vujisić Dejanu 20.000,00 USA dolara koji novac je zatim okr. Vujisić predao okr. Šćepanović Željku koji je potom pozvao okr. Konatar Gordana i tražio od istog da taj novac zamijeni za eure, što je isti i učinio zamjenjujući 20.000,00 USA dolara za oko 17.900,00 eura, koji konvertovani novac je upotrijebljen za aktivnosti političkih subjekata, da bi sredinom oktobra 2016. godine okr. Vujisić Dejan preuzeo, preko NN lica, od okr. Nikolića, radi konverzije 50.000,00 USA dolara, koji novac potiče od kriminalne djelatnosti, zatim ga dana 16. 10. 2016. godine predao okr. Šćepanović Željku koji je sledećeg dana pozvao okr. Konatar Gordana i sa istim dogovorio da tog dana izvrše konverziju navedenog novca tako što će okr. Konatar zamijeniti 50.000,00 USA dolara za oko 45.500,00 eura, pa je okr. Konatar zamijenio 20.000,00 USA dolara za oko 17.700,00 eura i predao ga okr. Šćepanoviću, da bi se zatim radi konvertovanja 30.000,00 USA dolara okr. Konatar i Šćepanović sastali u večernjim časovima istog dana u Ul. Radosava Burića, kada su otkriveni od strane pripadnika CB Podgorica, kojom prilikom je kod Šćepanovića pronađemo 30.000,00 USA dolara i 17.700,00 eura.

- čime bi, kao saizvršioci, izvšili produženo krivično djelo pranje novca iz čl. 268 st. 3 i 4 u vezi st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Osnovana sumnja da su okrivljeni Nikolić Momir, Vujisić Dejan, Šćepanović Željko i Konatar Gordan izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret proizilazi iz službene zabilješke CB Podgorica od 18. 10. 2016. godine, potvrda o privremenom oduzimanju od 17. 10. 2016. godine, fotodokumentacije, izjava građana, poslovne i finanijske dokumentacije banaka i političkih subjekata.