ARHITEKTURA: ŠTO NAM SVE GOVORI JEDAN GRAFIČKI PRIKAZ?

Ah, te kompleksne metodologije

Naravno da se ne pitam da li ministar zna da se NVO Expeditio, na primjer, bavila nekim aspektima tog problema. Ne pitam se ni da li je neko sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici učestvovao, nekad, u izradi nečega što bi ličilo na HIA (Heritage Impact Assesment - Procjena uticaja na baštinu)
151 pregleda 4 komentar(a)
Arhitektura
Arhitektura
Ažurirano: 22.04.2017. 19:13h

Nema više sunca/ nema više meseca/ nema tebe, nema mene/ ničeg više nema joj...   Goran Bregović & Šaban Bajramović (muzika); Dušan Kovačević & Emir Kusturica (stihovi), "Mesečina/ Moonlight", Music Inspired And Taken From/ Underground (PolyGram, 1995.)

OK, vele da uz onu čuvenu Odluku o dopuni Odluke o izradi Prostornog plana posebne namjena za Obalno područje - koju je Vlada CG donijela na 19. sjednici, održanoj 30. marta ove godine - i u kojoj lijepo piše da se zabranjuje građenje na "dijelu prostora u granicama Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, upisanog 1979. godine na Listu svjetske baštine UNESCO" - ide i jedna karta - odnosno grafički prikaz - na kojemu bi trebalo da je lijepo prikazan prostor, odnosno dio prostora u granicama Područja Kotora na koji se odnosi zabrana građenja. 

Naravno da sam prevrnuo i nebo i zemlju u potrazi za pomenutim grafičkim prikazom - i taman kad sam, u očaju, namjeravao da se obratim Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORiT) molbom da mi omoguće uvid u pomenuti prikaz - javiše mi neki da je pomenuta Odluka o dopuni Odluke... objavljena u Službenom listu CG, broj 23/2017. od 7. aprila tekuće godine, i da je uz Odluku... objavljen i grafički prikaz. 

Te ja brže bolje da vidim što veli taj grafički prikaz...   

Kad tamo...

Otvorite, molim vas, Internet stranicu Centra za svjetsku baštinu pri UNESCO (World Heritage Center - UNESCO, whc.unesco.org) - pa onda na "World Heritage", pa "Montenegro", pa "Natural and Culturo-Historical Region of Kotor" - pa "Maps" - i otvara vam se mapa iz 1979. godine - da, iz 1979. godine, nije greška - na kojoj je prikazan u sitnoj razmjeri - sitnoj, da sitnija ne može biti - zahvat Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. To vam je zapravo fotografija karte - lijepo se vidi da je neko, prije slikanja, presavio tu kartu po sredini - na kojoj je data zona Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora - a odvojene su, crvenim tačkicama, i zone pod naseljima - i to je, otprilike, sve što se vidi na toj karti. 

I baš je ta fotografija nekakve skoro pa turističke karte - preuzete sa adrese whc.unesco.org - objavljena, bez ikakvih intervencija, uz Odluku o dopuni Odluke... u SLCG 23/2017. od 7. aprila tekuće godine - vjerovali ili ne.

Vjerovali ili ne... 

Ako ste od života očekivali nešto više - ako ste očekivali, recimo, digitalni grafički prikaz - ili interaktivni digitalni grafički prikaz, još bolje - na kojem bi stvar bila dovedena do nivoa katastarske parcele - kako bi se tačno znalo koja je parcela obuhvaćena Odlukom... a koja nije - onda ste se grdno prevarili. 

Ali ako se sjetite da živite u Državi CG, iznad koje je nebo plavo, da ne može biti plavlje, trebalo bi da se odmah osjetite bolje...   

Na stranu što će gospođa XX i gospodin XY - kad osjete potrebu da se upuste u nekakve, bilo kakve, makar i minorne građevinske intervencije na svojoj parceli - koja se igrom slučaja nalazi baš na granici jednog od pomenutih djelova prostora u granicama Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora - djelova prostora koji se pominju u Odluci... - uz pretpostavku da se zone omeđene crvenim tačkicama na fotografiji karte, preuzetoj sa adrese whc.unesco.org, poklapaju baš sa tim djelovima prostora koji se pominju u Odluci... - sigurno naći u čudu.  

XX i XY će, u to ime, morati da se obrate MORiT - ili, još bolje, Vladi CG - ne bi li dobili službenu informaciju. Možda će morati da se upuste i u avanturu vožnje do PG - kako bi na licu mjesta dobili informaciju - i to preko Petrovca, jer je put preko Brajića prekopan - niko se više i ne sjeća od kad...

I još, preko svega, kad me pitaju jesam li se sjekirao gledajući Načisto na TV Vijesti pretprošlog četvrtka, 13. aprila - kažem da se nisam sjekirao, naravno, zašto bih se sjekirao oko stvari na koje ni na koji način ne mogu da utičem. O svemu što se tiče tzv. Akcionog plana, odnosno UNESCO statusa Područja Kotora imam stav, svakako, ali taj stav nikoga ne obavezuje, čak ni mene.  

Kada, recimo, Janko - kompleksna metodologija - Ljumović, ministar kulture, ustvrdi da "...sav sadržaj Akcionog plana, on u sebi opet donosi izazov svih informacija i kompleksne metodologije koju će neko sa strane nama ponuditi" - naravno da mi ni na kraj pameti nije kadrovska politika unazad posljednjih desetak godina - kadrovska politika koja je uslovila da u ovom trenutku u CG - po mišljenju ministra - ne postoji kadar sposoban da definiše kompleksnu metodologiju utvrđivanja, odnosno procjene uticaja prekomjerne gradnje - stihijske gradnje - postojeće i buduće - na procese upravljanja prirodnom i kulturno-istorijskom baštinom Područja Kotora. Naravno da se ne pitam da li ministar zna da se NVO Expeditio, na primjer, bavila nekim aspektima tog problema. Ne pitam se ni da li je neko sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici učestvovao, nekad, u izradi nečega što bi ličilo na HIA (Heritage Impact Assesment - Procjena uticaja na baštinu).

U trenutku kad gospodin Ljumović uzme riječ, radije razmišljam o čudnovatom spletu bizarnih okolnosti koje su rezultirale da se baš on nađe na poziciji ministra kulture - što podrazmijeva - uz zdušno preuzimanje obaveze bespogovornog povinovanja odlukama koje, vrlo često, počivaju na vrlo sumnjivim, ali nimalo kompleksnim metodologijama - i blisku saradnju sa osobama poput gospođe... kako-li-joj-samo-bješe-ime... koju, sasvim je izvjesno, ne bi svako poželio u svom timu. I sanjarim o nekoj sretnoj, idiličnoj CG, u kojoj bi se gospodin Ljumović ne bi bavio budalaštinama - nego isključivo kompleksnim metodologijama, na dobrobit Dražave CG i svih njenih građana... 

Kad gospodin Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, uzme riječ - razmišljam, recimo, o tome koja bi vrsta šešira najbolje išla uz one njegove ministarske zulufe: možda kaubojski šešir - stetson ten-gallon, ili pak polucilindar, ili možda baš cilindar. Ili razmišljam o tome kako bi se gospodin Radulović snašao u ulozi Darsija u "Gordost i predrasude" itd. 

I samo još da najavim dva važna događaja... 

Danas će Ivan Kucina održati predavanje naslovljeno "Participativna strategija razvoja zajedničkih prostora u Savamali" - koje bih vam toplo preporučio, pogotovo mladim arhitekticama i mladim arhitektima koji pamte angažman gospodina Kucine na AF PG prije nekih desetak-petnaestak godinica. Predavanje će biti održano u Sportskom i kulturnom centru Univerziteta Crne Gore u Podgorici, sa početkom u 21:00. 

A sjutra imamo otvaranje retrospektivne izložbe ostvarenja arhitekta Slobodana Vukajlovića (1934 - 2006) u Umjetičkom paviljonu ULUCG u Podgorici, sa početkom u 21:00. 

Dakle, ko ne ovjeri ova dva jedinstvena događaja, brisaće se sa spiska mladih arhitektica - mnogo mladih, mnogo slatkih - i mladih arhitekata - jednako mladih i jednako slatkih.

Preporučujemo za Vas