ARHITEKTURA

“Regularizacija” ili “legalizacija” neformalnih objekata: Više pitanja nego odgovora

Drugim riječima - ako se podrazumijeva da proces regularizacije neformalnih objekata - kao krajnji cilj - uključuje i proces legalizacije neformalnih objekata - zašto se onda u Članu 1 "Zakona o regularizaciji neformalnih objekata" uopšte pominje legalizacija?
255 pregleda 2 komentar(a)
Podgorica (Art)
Podgorica (Art)
Ažurirano: 11.03.2017. 19:52h

Prijatelju, kočnice ti ne rade baš sve...    Obojeni Program, "Prijatelju, kočnice ti ne rade baš sve" (MG Sorabia - Sorabia Disk, 1992.) 

 Gdje sam ono stao falim te bože...

OK, moram da vas upozorim - ovo što slijedi je samo za one čeličnih živaca...  

Imali smo, dakle, i "Nacrt Zakona o legalizaciji neformalnih objekata" - koji je Vlada Crne Gore utvrdila 15. marta davne 2012. godine - i Javnu raspravu o "Nacrtu zakona o legalizaciji neformalnih objekata" - koja je bila organizovana u periodu od 23. marta do 13. aprila 2012. godine - a nedugo zatim smo imali i "Predlog Zakona o legalizaciji neformalnih objekata" - koji je Vlada CG utvrdila na sjednici održanoj 19. jula 2012. godine - i koji je nedelju dana kasnije upućen Skupštini Crne Gore na  razmatranje i usvajanje. Kako se onda desilo, pitamo se mi - građani CG - i to s pravom - da je Skupština CG, na  Desetoj sjednici - prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 30. jula 2016. godine, donijela - pazite sad: "Zakon o regularizaciji neformalnih objekata"?

Zašto smo, ukratko, četiri duge godine imali priču o "Zakonu o legalizaciji neformalnih objekata" - da bi na kraju dobili "Zakon o regularizaciji neformalnih objekata"?     

Vjerovali ili ne - Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORiT) je 28. juna 2016. godine - mjesec dana prije nego što će biti donijet "Zakon o regularizaciji neformalnih objekata" - dostavilo Vladi CG "Amandmane na Predlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata".  

Amandman I se odnosio upravo na "Naziv zakona" - koji "se mijenja i glasi": "Zakon o regularizaciji neformalnih objekata" - a dato je i obrazloženje - gdje stoji, između ostaloga, i ovo:

 "... primjena zakona ima za cilj promjenu ambijenta, odnosno prostora na kojem su izgrađeni neformalni objekti i njihovo uređenje u skladu sa uslovima predviđenim planskim dokumentom (a što ćemo ako prostor na kojem se nalazi neko neformalno naselje još uvijek nije tretiran planskim dokumentom - kladio bih se da ima i takvih slučajeva - op.a.). Znači ovaj proces podrazumijeva korak dalje od legalizacije pravnog statusa objekta i obuhvata i proces usklađivanja sa planskim dokumentima i neophodno je da sam naziv sadrži odrednicu koja jeste krajnji cilj procesa - regularizacija i poboljšanje uslova života stanovništva". 

Ako mi ne vjerujete, uzmite neki planski dokument - najbolje onaj koji se bavi upravo teritorijom na kojoj se nalazi vaše prebivalište (uz uslov da postoji) - i pokušajte da uporedo analizirate planirano stanje prostora koji je tretiran tim planskim dokumentom i realno stanje tog istog prostora

Ako zanemarimo činjenicu da je obrazloženje Amadmana I prilično nemušto sročeno (bojim se da nije moguće legalizovati pravni status neke nekretnine - moguće je regulisati pravni status iste - a teško i da neka "odrednica" može biti "krajnji cilj" bilo čega - pa makar to bila i odrednica "regularizacija" itd.) - ipak bismo morali priznati predlagaču da su njegove aspiracije ovoga puta, u načelu, bile vrlo visoke i nadasve časne - i za očekivati je da će nužni i neminovni procesi regularizacije - uvođenja ili (i) zavođenja reda - za razliku od regulacije - održavanja reda - u jednom trenutku zahvatiti, pored neformalnih, i naša tzv. formalna naselja - pogotovo ona koja su pokrivena planskom dokumentacijom - od kojih su mnoga, morali bismo priznati, poprilično neregularizirana - tj. neuređena - u ovom trenutku. 

Ako mi ne vjerujete, uzmite neki planski dokument - najbolje onaj koji se bavi upravo teritorijom na kojoj se nalazi vaše prebivalište (uz uslov da postoji) - i pokušajte da uporedo analizirate planirano stanje prostora koji je tretiran tim planskim dokumentom i realno stanje tog istog prostora - strogo u funkciji razvoja, tj. predviđenih graditeljskih intervencija - i vrlo brzo ćete imati nekakvu predstavu o tome dokle su nadležni stigli po pitanju regularizacije - odnosno poboljšanja uslova u kojima živimo.  

Primijetio bih da je uočljiva i stanovita diskrepancija - nesaglasje - između onoga što propisuje "Zakon o regularizaciji neformalnih objekata" i realnih administrativnih i drugih kapaciteta za njegovo efikasno sprovođenje - riječ je, procjenjuje se, o nekih 40.000 do 100.000 neformalnih objekata na teritoriji nama najdraže Države CG u ovom sudbonosnom trenutku.         

Elem, interesantan je i Amandman II koji kaže: "U članu 1 riječ: "legalizacije", zamjenjuje se riječju: "regularizacije"." 

Dato je i obrazloženje: "Predloženi amandman rezultat je izmjene naziva zakona."

Vlada CG je, sa svoje strane, 21. jula 2016. godine - desetak dana prije usvajanja "Zakona o regularizaciji neformalnih objekata" - uputila predsjedniku Skupštine CG dokument naslovljen "Predlog Amandmana na Predlog Zakona o legalizaciji neformalnih objekata" - koji je utvrdila 11. jula iste godine - gdje imamo i Amandman II, koji glasi: "U članu 1 poslije riječi: "uslovi i način", dodaju se riječi (sic): "regularizacije"". 

Dakle, krenuli smo od Člana 1 u "Predlogu Zakona o legalizaciji neformalnih objekata", koji glasi: "Ovim zakonom uređuju se uslovi i način legalizacije neformalnih objekata." - da bismo stigli do Člana 1 u "Zakonu o regularizaciji neformalnih objekata", koji glasi: "Ovim zakonom uređuju se uslovi i način regularizacije i legalizacije neformalnih objekata".  

Sad se mi pitamo - i to s pravom - zašto se zakon kojim se uređuju "uslovi i način regularizacije i legalizacije neformalnih objekata" zove "Zakon o regularizaciji neformalnih objekata" - a ne, recimo - Zakon o legalizaciji i regularizaciji neformalnih objekata - uz opasku da je regularizacija valjda "starija" od legalizacije - prvo legalizujemo a tek onda regularizujemo. 

Ili, drugim riječima - ako se podrazumijeva da proces regularizacije neformalnih objekata - kao krajnji cilj - uključuje i proces legalizacije neformalnih objekata - zašto se onda u Članu 1 "Zakona o regularizaciji neformalnih objekata" uopšte pominje legalizacija?

Opet je, kao i obično, više pitanja nego odgovora. 

Da ne pominjem činjenicu da je Vlada CG dejstvovala po "Predlogu Zakona o legalizaciji neformalnih objekata" - koji ima 42 člana - sa ni manje ni više nego 27 amandmana - a da nikome u toj istoj Vladi CG nije palo na pamet da predloži da se, obzirom na okolnosti je li - ponovi tzv. Javna rasprava.   

Nego da vidimo mi kako gospodin Branimir Gvozdenović - ministar održivog razvoja i turizma u vrijeme donošenja "Zakona o regularizaciji neformalnih objekata" - tumači razliku između legalizacije i regularizacije: 

"Legalizacija je rješavanje pravnog statusa objekta, sa aspekta imovinsko pravnih odnosa, analize statike i seizmike, odnosno provjere građevinskih standarda, plaćanja zakonom predviđenih naknada, donošenje rješenja i upis istog u katastar nepokretnosti. Regularizacija predstavlja krajnji cilj ovog kompleksnog projekta, usklađivanje izgleda objekta sa smjernicama planskog dokumenta, koja se završava izdavanjem rješenja o regularizaciji i brisanjem zabilježbe iz katastra nepokretnosti da je objekat izgrađen bez građevinske dozvole."  

Ili u relaksiranijoj varijanti:

"Mi smo smatrali (Vlada CG - op.a.) da se ne može samo legalizovati objekat koji je narušio određeni prostor već da on mora da dobije i novi vizuelni izgled kako bi bio potpuno uklopljen. Zbog toga se to zove regularizacija objekata".  

Nadam se da je sad sve jasno...

Preporučujemo za Vas