PREDSTAVNICI MANS-A O PREDLOŽENIM IZMJENAMA KZ-A

Mijenjaju zakon jer misle na Svetozara Marovića

Jedno od rješenja predviđa da za davanje uslovnog otpusta neće više biti potrebno utvrđivati da li je postignuta svrha kažn j avanja
53 pregleda 27 komentar(a)
Svetozar Marović, Foto: Filip Roganović
Svetozar Marović, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 18.02.2017. 14:31h

Najnovijim izmjenama Krivičnog zakonika namjerava se dodatno obesmisliti ionako blaga kaznena politika za izvršioce teških krivičnih djela, naročito za ona koji su sa tužilaštvom sklopili sporazume o priznanju krivice, poput članova kriminalne organizacije Svetozara Marovića.

To su juče saopštili predstavnici MANS-a, pojašnjavajući da jedno od rješenja predviđa da za davanje uslovnog otpusta ubuduće neće biti potrebno utvrđivati da li je postignuta svrha kažnjavanja.

“Ovo rješenje je suprotno i Zakonu o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, koji propisuje kriterijum svrhe kažnjavanja. Izostavljanje ovog uslova u praksi bi omogućilo da osuđena lica dobijaju uslovni otpust potpuno suprotno svrsi zbog kojeg taj institut postoji u krivičnom pravu”, piše u saopštenju.

Objašnjavaju da bi u praksi primjena tog rješenja bila posebno problematična u slučaju osuđenih za krivična djela sa elementima korupcije, u predmetima koji su završeni na osnovu sporazumnog priznanja krivice.

“Kao što su sporazumi zaključeni sa pripadnicima takozvane budvanske grupe Svetozara Marovića. U gotovo svakom od tih predmeta dogovorene su i izrečene kazne koje su ispod zakonom propisanog minimuma, pa je svrha kažnjavanja tu i inače više nego sporna”.

Navodi se da će takvim rješenjem osuđeni u tim predmetima imati mogućnost za još jedno umanjenje kazne: “Koje će u praksi omogućiti da se za najteža krivična djela izdržava kazna kao za neke prekršaje”.

“Tako bi se ovim rješenjem omogućilo osuđenom šefu kriminalne organizacije Svetozaru Maroviću da iskoristi još jednu povoljnost i da dodatno umanji kaznu koja je ionako veome blaga za teška krivična djela čije je izvršenje priznao. Svetozar Marović je sa tužilaštvom u svim predmetima koji su protiv njega vođeni zaključio sporazume u kojima je dogovorena kazna koja ne samo da ne odgovara svrsi kažnjavanja, nego više djeluje kao podsticaj za sve one koji se mogu naći u prilici da kroz vršenje krivičnih djela stiču milionsku korist”.

Iz te nevladine organizacije konstatuju da ostaje realna mogućnost da se na Marovića primijeni i neka amnestija i pomilovanje.

“Usvajanjem rješenja koje je predložilo Ministarstvo pravde, Marović će izvjesno moći da računa na još jedno umanjenje kazne i na još jednu nagradu u tom smislu, jer bi se ta odluka donosila samo na osnovu njegovog vladanja tokom izdržavanja kazne”.

Predstavnici MANS-a tvrde da postupanje nadležnih u slučaju porodice Marović već ukazuje da vlast preduzima sve kako bi ti Budvani i drugi funkcioneri protiv kojih bi se eventualno morao pokrenuti krivični postupak izbjegli kaznu kakvu zaslužuju.

“Usvajanje rješenja koje predlaže Ministarstvo pravde bio bi još jedan korak u ostvarenju tog cilja... Zato je pri davanju uslovnog otpusta neophodno u zakonu zadržati kriterijum koji se odnosi na ispunjenje svrhe kažnjavanja, kako bi sudovi bili u obavezi da ocjenjuju da li se sa vremenom koje je osuđeni već proveo u zatvoru utiče na druge da ne čine krivična djela, da li je izražena adekvatna društvena osuda za krivično djelo i obaveza poštovanja zakona i da li se jača moral i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti”, stoji u tekstu.

Preporučujemo za Vas