IZDVAJANJA TUŽILAŠTVA ZA USLUGE ANALIZA

Na vještačenja, sudske tumače, svjedoke otišlo 582.062 eura

Najveći dio budžetskog novca otišao je na račune vještaka medicinske struke, a potom saobraćajne i ekonomske...
68 pregleda 0 komentar(a)
forenzika, analiza, Foto: Shutterstock.com
forenzika, analiza, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 30.01.2017. 20:55h

Vrhovno državno tužilaštvo lani je na razna vještačenja, troškove brojnih analiza, usluge sudskih tumača i za troškove svjedoka uplatila 582.062 eura.

Najveći dio budžetskog novca otišao je na račune vještaka medicinske struke, a potom saobraćajne i ekonomske.

Prema planu budžeta za narednu godinu od osam miliona eura, koji su predviđeni za Vrhovno državno tužilaštvo, skoro deset odsto će pojesti troškovi vještačenja.

"Oko 760 hiljada eura potrošiće se na izdatke za usluge vještačenja u okviru različitih oblasti, usluge sudskih tumača kao i troškove proistekle iz postupka istrage kao što su analize krvi, DNK, troškovi za svjedoke i ostali troškovi u vezi sa krivičnim postupkom", piše u planiranom budžetu Tužulaštva za ovu godinu.

Troškovi za razna vještačenja i analize, koji se plaćaju iz budžeta VDT-a, su se povećavali od 2011. godine od kada je Zakonikom o krivičnom postupku u potpunosti počela da se primjenjuje - tužilačka istraga.

"Prema izvještaju, koji je Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavljen iz Sekretarijata Tužilačkog savjeta, od kraja avgusta 2011. godine nova ovlašćenja propisana Zakonikom o krivičnom postupku počela su u potpunosti da se primjenjuju u svim državnim tužilaštvima u Crnoj Gori - postupak državno tužilačke istrage i povećano učešće državnih tužilaca u krivičnom postupku", objasnili su u VDT-u.

U 2011. godini iz kase Tužilaštva za vještačenja je uplaćeno svega 35.255 eura, ali kako su godine odmicale ta se cifra desetostruko povećala.

Prema podacima Vrhovnog državnog tužilaštva koji su dostavljeni "Vijestima" tokom 2012. godine vještacima je plaćeno 331.280 eura.

Tokom 2013. godine za taj dio je potrošeno 331.519 eura, dok je 2014. godine vještacima uplaćen 401.974 eura. 

"Tokom 2015. godine plaćeno je vještacima 519.243, a tokom prošle godine - do 1. decembra uplaćeno je 582.062 €eura”, piše u odgovorima iz VDT-a.

Oni su pojasnili da najviše novca ide  na  račune vještaka medicinske struke, a potom i stručnjacima iz saobraćaja.

Ogroman novac uplaćuje se i vještacima ekonomske struke, jer su u proteklih nekoliko godina otvarani brojni veliki predmeti gdje su tražena finansijska vještačenja.

Jedna od najvećih finansijskih stavki na teret budžeta Tužilaštva godinama se povećava i zbog toga što u brojnim predmetima, stranke u postupku, često traže vještačenja i analize.

Preporučujemo za Vas