PRIJAVA PROTIV DIREKTORA KATASTRA U DANILOVGRADU

Upisao zabilježbu na privatnu imovinu

Danilovgrađanin Aleksandar Abramović je Džakovića optužio da je nezakonito upisao zabilježbu restitucije na njegovu imovinu...
512 pregleda 1 komentar(a)
Imovina Danilovgrad
Imovina Danilovgrad
Ažurirano: 16.01.2017. 20:54h

Danilovgrađanin Aleksandar Abramović podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv načelnika danilovgradskog Katastra Dragana Džakovića, zbog zloupotrebe službenog položaja.

Abramović je Džakovića optužio da je nezakonito upisao zabilježbu restitucije na njegovu imovinu, čime je, kako tvrdi, povrijedio njegova svojinska prava.

Danilovgrađanin je u julu 2014. godine od preduzeća "Pavićević Minoks" kupio tri poslovne zgrade i zemljište, ukupne površine 1358 kvadrata.

U prijavi predatoj SDT-u piše da je Abramović tada u danilovgradskom Katastru provjerio zakonitost prava svojine prodavca i da je ustanovljeno da u Listu nepokretnosti nisu upisani nikakvi tereti, pa ni zabilježba restitucije.

"Nakon ove kupoprodaje oštećeni je uložio velika sredstva u rekonstrukciju predmetnih nepokretnosti i od ruiniranih objekata napravio elitne poslovne prostore u centru Danilovgrada, koji su u potpunosti privedeni namjeni", piše u prijavi.

Dva mjeseca nakon što je Abramović upisan kao vlasnik imovine, od Džakovića je dobio poziv da da izjavu, kada je i saznao da se od 19. februara 2009. godine, po zahtjevu Komisije za povraćaj i obeštećenje, vodi postupak za nekretninu koju je kupio.

Abramovićev pravni zastupnik, advokat Željko Vuković kazao je za "Vijesti" da je punomoćnik Danilovgrađanina, 22. septembra 2014. godine, dao obrazložene razloge o neosnovanosti zahtjeva Komisije i zahtjevao da se obezbijedi prisustvo predstavnika podnosioca zahtjeva, kako bi “razriješili tu upravnu stvar na usmenoj raspravi shodno Zakonu o upravnom postupku”.

"Prijavljeni kao službeno lice nije obezbijedio prisustvo podnosioca zahtjeva, niti je više zakazivao usmene rasprave i pozivao oštećenog, odnosno njegovog punomoćnika, ali je nakon isteka više od dvije godine i osam mjeseci donio ovakvo nezakonito rješenje", kazao je Vuković.

U prijavi podnijetoj SDT-u piše da je zahtjev Komisije nezakonit, i da Džaković kao službeno lice to zna, ali da mu nije smetalo da zabilježbu upiše i nakon što je Komisija 18. juna 2015. godine donijela zaključak kojim je prekinut postupak obeštećenja.

Vuković tvrdi da je zabilježba nezakonito upisana, jer se to može uraditi samo kada se nepokretnost može vratiti ranijem vlasniku, a da u ovom slučaju raniji vlasnik, ako dođe da na to ima pravo, može tražiti obeštećenje od Fonda za obeštećenje.

"Shodno čl. 12 Zakona nijesu predmet povraćaja stvari na kojima je, između ostalog, fizičko ili pravno lice steklo pravo svojine u skladu sa Zakonom (tač. 10) kao i imovina koja je privatizovana u skladu sa Zakonom ili imovina koja je u svojini privrednih društava koja su privatizovana u skladu sa zakonom. U konkretnom, imovina na kojoj se traži unos zabilježbe restitucije bila je u društvenoj svojini kojom je upravljalo i raspolagalo ranije Društveno preduzeće VUP Danilovgrad. Shodno Zakonu o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji to preduzeće se transformisalo u VUP DD Danilovgrad, a zatim shodno Zakonu o privatizaciji privrednih preduzeća, kao akcionarsko društvo prešlo je u privatno vlasništvo poslujući pod nazivom VUP AD Danilovgrad. Prema tome, imovina je prešla u svojinu privrednog društva koje je privatizovano u skladu sa zakonom, pa samim tim ne može biti predmet povraćaja", kazao je Vuković.

Objasnio je da je u tom preduzeću 28. okotobra 2005. godine otvoren stečaj i da je zgrada i zemljište koju je Abramović kupio prije tri godine, tada u toku stečajnog postupka, prodate preduzeću "Minoks".

"Iz hronologije upisa u Katastarskom operatu od formiranja 1953. godine, do danas, a sa kojom dokumentacijom raspolaže prijavljeni, nesumnjivo je da je ova imovina prešla u svojinu privrednog društva VUP Danilovgrad, koje je privatizovano u skladu sa zakonom, nadalje sa ovog društva na VUP u stečaju, koji ga je u skladu sa Zakonom prodao preduzeću Minoks, a ovaj oštećenom", kazao je Vuković.

Džakoviću i direktoru Komunalnog preduzeća Danilovgrad Zdravku I. Simonoviću sudi se u podgoričkom Višem sudu.

Oni su optuženi da su mimo propisa zemlju kupili od odbornika DPS-a Veselina Mitrovića i da su je platili skuplje od prosječne cijene.

Advokat: Napravio je dosta grešaka

Abramovićev zastupik Milo Nikolić kazao je da teret u G listu nepokretnosti nikako nije smio da bude upisan.

"Po Zakonu o povraćaju imovinskih prava i obeštećenju, zabilježba ne može biti upisana na imovinu koja je privatizovana u skladu sa Zakonom o privatizaciji. Ova nepokretnost nikako nije mogla da se nađe u priči o restituciji, već je to pitanje Fonda za obeštećenje, koji treba da obešteti minule vlasnike”, kazao je advokat Nikolić.

On tvrdi da je osim ove greške, Džaković ostavio rok za žalbu od osam dana, a Zakon propisuje rok žalbe od 15 dana.

“To je još jedna greška”, kazao je Nikolić.

Preporučujemo za Vas