ODGOVORILI ADVOKATU SAVI KOSTIĆU

Viši sud: Lična promocija, ili borba za prava klijenta

"Advokat stav treba da izrazi u eventualnim pravnim ljekovima, a ne da preko medija pokuša da stvori neobjektivnu sliku"...
218 pregleda 0 komentar(a)
Viši sud, Podgorica, Foto: Savo Prelević
Viši sud, Podgorica, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 12.01.2017. 15:24h

Iz podgoričkog Višeg suda konstatovali su da advokat Sava Kostić stav i mišljenje u pogledu zakonitosti njihovih procesnih radnji treba da izrazi u eventualnim pravnim ljekovima, a ne da putem medija pokušava kod javnosti da stvori neobjektivnu sliku.

Branilac Jonuza Hadžibetija danima ponavlja da u tom sudu rade nezakonito u predmetu za međunarodni šverc droge, u kome je prvooptuženi Duško Martinović.

Iz Višeg suda tim povodom oglasili su se saopštenjem:

“Odluke ovog suda donose se na osnovu procesnih i materijalnih zakona bez ikakvih drugih motiva i rezultat su slobodne sudijske ocjene, formirane na temelju činjenica iz spisa predmeta, a vezano isključivo za okolnosti od značaja za odlučivanje o konkretnom predmetu.

Ovakvim navodima advokata Save Kostića javnosti se plasira njegovo lično viđenje i ocjena postupanja ovog suda u predmetu optuženog H. J., što je nedopustivo, suprotno odredbi čl. 5 Zakonika o krivičnom postupku, jer advokat svoj stav i mišljenje u pogledu zakonitosti procesnih radnji preduzetih od strane ovog suda treba da izrazi u eventualnim pravnim ljekovima i to instanciono višim sudovima koji su jedini ovlašćeni da cijene odluke nižih sudova, a ne da putem medija pokuša da kod javnosti stvori neobjektivnu sliku u vezi sa postupkom koji je u toku, pri tom, pravno neutemeljeno izvodi zaključke o 'neotklonjivim greškama', 'zaplitanja kao pile u kučine'.

Neistiniti su i navodi advokata da nije bio upoznat sa stanjem u spisima predmeta u junu 2016. godine i da o tome nije 'ćutao' do decembra 2016. jer ovakav navod može da bude istinit samo ako, vršeći uvid u spise predmeta u junu 2016. advokat nije prepoznao koji procesni akti su donijeti i koje procesne radnje su sprovedene u predmetu.

Nakon što je branilac istakao da mu nije omogućeno da ukaže na eventualne nedostatke optužnice i nakon što je stavljeno van snage rješenje o potvrđivanju optužnice u odnosu na okrivljenog, a braniocu omogućeno da na ročištu ukaže na eventualne nedostatke, on to pravo nije ni koristio. Ukazao je kao propust čak i odsustvo urednog pozivanja okrivljenog, iako mu je poznato da je okrivljeni u bjekstvu, da mu je predloženo suđenje u odsustvu i da je pozivan preko oglasne table.

Konačno, ovaj sud ostavlja na ocjenu javnosti da li je davanje izjava i istupanje u javnosti advokata Save Kostića, i to u predmetu koji je u toku, sračunato na isticanje ličnosti advokata i uticanje na ishod postupka ili na zaštitu prava optuženog koja se ostvaruje isključivo u sudskom postupku”, piše u saopštenju koje potpisuje portparolka Aida Muzurović.