Vještak ne zna da li je Mijović potpisao dostavnicu - Vijesti.me
SUĐENJE ODLOŽENO ZA 26. JANUAR

Vještak ne zna da li je Mijović potpisao dostavnicu

Mijović je osam godina radio kao specijalni savjetnik pomoćnika ministra u Službi državne bezbjednosti, od 1998. do 2006. godine

Vasilije Mijović
Vasilije Mijović (Foto: Savo Prelević)

Bivši agent tajne službe Vasilije Mijović možda je potpisao dostavnicu, kojom su ga iz MUP-a obavijestili o otkazu.

To je zaključak vještaka grafološke struke Ivane Popović, koja je navela da ne može isključiti mogućnost da je u pitanju njegov potpis, ali da to ne može sa sigurnošću tvrditi.

"Upoređenjem su konstatovane, osim parcijalnih sličnosti, uglavnom razlike koje se odnose, kako na opšte, tako i na individualne grafičke karakteristike...Imajući u vidu da se radi o identifikaciji relativno kratkog spornog potpisa, koji je nedovoljno individualno izražen, kao i to da raspoloživi materijal nije dozvoljavao ispitivanje eventualnih varijanti potpisa, smatram da nije bilo moguće donijeti neki određeniji identifikacioni zaključak”, navodi se u nalazu vještaka.

Vještaku je bilo naloženo da utvrdi da li je falsifikovan potpis Mijovića na dostavnici, na suđenju po tužbi Mijovića protiv nekadašnjeg poslodavca - Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Mijović tvrdi da nije primio ni poziv, ni rješenje o prestanku radnog odnosa, i objašnjavao da je u tom periodu živio u Budvi, a ne u Podgorici, kako piše na dostavnici.

On je ranije kazao i da je tačno da je od punomoćnika  saznao za to rješenje, ali dvije godine nakon što je ono donešeno.

Suđenje je juče odloženo za 26. januar, jer su iz ANB-a zamolili da se suđenje odgodi “zbog ranije preuzetih obaveza”.

On se sa ANB-om ponovo sudi, nakon što je Viši sud ukinuo presudu kojom je odbijen njegov tužbeni zahtjev. Tužbom traži da ga vrate na posao i da mu isplate 10.000 eura, kao nadoknadu za vrijeme koje nije bio u radnom odnosu.

Mijović je osam godina radio kao specijalni savjetnik pomoćnika ministra u Službi državne bezbjednosti, od 1998. do 2006. godine.


Najčitanije iz sekcije Zabava