Savjet za zaštitu životinja

Uspostavljena procedura za postupanje u slučaju napuštenih životinja

Definisano je da je za napuštene životinje nadležna lokalna samouprava na čijoj teritoriji se zateknu

6036 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Uspostavljanje jasne procedure za zbrinjavanje napuštenih životinja, a koju treba da sprovedu nadležne institucije, doprinijeće efikasnijem rješavanju problema, prevashodno sa psima lutalicama, ali i drugim žiotinjama, ocijenjeno je na sjednici Savjeta za zaštitu životinja.

"Bez obzira što su nadležnosti po pitanju zbrinjavanja napuštenih životinja definisane i jasne, jer uslove i način držanja životinja propisuje i sprovodi jedinica lokalne uprave, uspostavljanje ove procedure postupanja biće značajan iskorak u rješavanju ovog dugogodišnjeg izazova", saglasni su u Savjetu.

Definisano je da je za napuštene životinje nadležna lokalna samouprava na čijoj teritoriji se zateknu. Shodno proceduri, lokalna samouprava se oglašava o slučaju napuštenih životinja. Ukoliko se za njih ne dokaže vlasništvo pojedinaca, životinje postaju vlasništvo lokalne samouprave, koja utvrđuje dalje postupanje sa njima.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Savjet za zaštitu životinja na raspolaganju su, kako je saopšteno nakon sjednice, da u takvim slučajevima pruže svu potrebnu, i stručnu i organizacionu pomoć, u rješavanju ovakvih problema.

Savjet je ponovio da se, shodno propisima, držaoci moraju odgovorno ponašati prema svojim životinjama, da su obavezni da preduzmu sve propisane mjere za pravilno držanje i uzgoj, jer će u protivnom sve životinje koje se nađu bez nadzora biti oduzete, a protiv nesasvjesnih vlasnika biće preduzete adekvatne mjere sankcionisanja.

Na sjednici, članovi Savjeta, nakon razmatranja, kako je saopšteno, pozitivno su odgovorili na obraćanje Specijalistike veterinarske laboratorije, u kome se traži stručno mišljenje i odobrenje za izvođenje eksperimenata na životinjama u cilju realizacije naučno istraživačkog rada. Projekat se sprovodi u okviru ,,Horizont 2020“, koji finansira Evropska komisija, a odnosi se na dodatna istraživanja vezana za dvije virusne bolesti goveda i svinja – afričke kuge svinja i kvrgave kože goveda.

"Ocijenjen je opravdanim svaki eksperiment na životinjama, u naučno istraživačke svrhe, a koji ispoštuje odredbe Zakona o dobrobiti životinja. U kontekstu predmetnog zahtjeva, konstatovano je da je u pitanju uobičajeno vađenje krvi životinjama, a za potrebe naučnog eksperimenta", navodi se u saopštenju.

Povodom obraćanja civilnog sektora, vezano za upotrebu dozvoljenih sredstava za liječenje životinja u registrovanim veterinarskim ambulantama, konstatovano je da su u upotrebi, isključivo, medicinska sredstva koja su prošla rigorozne procedure dobijanja dozvole od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

"Savjet je informisan da se projekti civilnog sektora u oblasti zaštite dobrobiti životinja, podržani kroz javni poziv u 2020. godini, realizuju predviđenom dinamikom. Sugerisao je da se posveti naročita pažnja kreiranju javnog poziva za finansiranje projekata za 2021. godnu, kako bi rezultati podržanih projekata bili još vidljiviji na terenu. Zaključeno je da su realizovane sve planirane aktivnosti definisane u prethodnom periodu po pitanju zaštite dobrobiti životinja, među kojima je i Predlog programa za kontrolu populacije pasa sa akcionim planom koji je poslat na mišljenje nadležnim instituacijama, sa očekivanjem da će isti biti usvojen ubrzo od strane Vlade Crne Gore. Savjet će u narednom periodu pratiti i aktivnosti Radne grupe koja radi na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja, kako bi se ova oblast u potpunosti uskladila sa EU legislativom i prevazišli problemi koji postoje u primjeni postojećeg zakona", saopšteno je.

Poseban akcenat je, kako se zaključuje, stavljen na važnost mjera zdravstvene zaštite, koje su neophodne za zaštitu dobrobiti životinja i ključnu ulogu veterinarskih organizacija u tome.

Preporučujemo za Vas