Karen Medoks

Karen Medoks

Autorka je ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori

Broj članaka: 2