Aleksandar Đokić

Aleksandar Đokić

Autor je asistent katedre za uporednu politiku Ruskog univerziteta prijateljstva naroda (RUDN) u Moskvi

Broj članaka: 2