Gari Kasparov

Gari Kasparov

Autor je jedan od najvećih šahista svih vremena; predsjedavajući je Inicijative za obnovu demokratije

Broj članaka: 2